Кодекс України про адміністративні правопорушення, стаття 309-317

Кодекс України про адміністративні правопорушення, стаття 309-317

Стаття 309. Виконання постанови про накладення штрафу,
який стягується на місці вчинення
адміністративного правопорушення

При стягненні штрафу відповідно до статті 258 цього Кодексу
на місці вчинення адміністративного правопорушення порушникові
видається квитанція встановленого зразка, яка є документом суворої
фінансової звітності.
У разі несплати штрафу на місці вчинення адміністративного
правопорушення провадження в справі, а потім виконання постанови
здійснюється в порядку, передбаченому цим Кодексом.
{ Стаття 309 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 7542-11
від 19.05.89 }

Стаття 310. Закінчення провадження по виконанню постанови
про накладення штрафу

Постанова про накладення штрафу, за якою стягнення штрафу
проведено повністю, з відміткою про виконання повертається
органові (посадовій особі), який виніс постанову.

Глава 28
ПРОВАДЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ ПРО ОПЛАТНЕ
ВИЛУЧЕННЯ ПРЕДМЕТА

Стаття 311. Органи, що виконують постанови про оплатне
вилучення предмета

Постанова про оплатне вилучення предмета, який став знаряддям
вчинення або безпосереднім об\’єктом адміністративного
правопорушення, виконується державним виконавцем.

{ Частину другу статті 311 виключено на підставі Закону
N 148/96-ВР від 25.04.96 }

{ Стаття 311 із змінами, внесеними згідно із Законами N 148/96-ВР
від 25.04.96, N 2056-III ( 2056-14 ) від 19.10.2000 }

Стаття 312. Виконання постанови про оплатне вилучення
предмета

Предмет, вилучений на підставі постанови про його оплатне
вилучення, здається державним виконавцем для реалізації в порядку,
встановленому законом.

Суми, виручені від реалізації оплатно вилученого предмета,
відповідно до статті 28 цього Кодексу передаються колишньому
власникові з відрахуванням витрат, пов\’язаних з проведенням
виконавчих дій.
{ Стаття 312 в редакції Закону N 2056-III ( 2056-14 ) від
19.10.2000 }

Глава 29
ПРОВАДЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ ПРО КОНФІСКАЦІЮ
ПРЕДМЕТА, ГРОШЕЙ

{ Назва глави 29 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1255-12 від 25.06.91 }

Стаття 313. Органи, що виконують постанови про конфіскацію
предмета, грошей

Постанови про конфіскацію предмета, який став знаряддям
вчинення або безпосереднім об\’єктом адміністративного
правопорушення, та грошей, одержаних внаслідок вчинення
адміністративного правопорушення, виконуються державними
виконавцями в порядку, встановленому законом.
{ Стаття 313 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 2010-11
від 03.04.86, N 2444-11 від 27.06.86, N 3282-11 від 19.12.86,
N 4134-11 від 12.06.87, N 6976-11 від 14.12.88, N 7445-11 від
27.04.89, N 8711-11 від 19.01.90, N 158-12 від 03.08.90,
N 1413-12 від 09.08.91; Законами N 1255-12 від 25.06.91, N 3806-12
від 24.12.93, N 179/94-ВР від 22.09.94, N 244/94-ВР від 15.11.94,
N 64/95-ВР від 15.02.95, N 81/96-ВР від 06.03.96, N 148/96-ВР від
25.04.96, N 323/96-ВР від 12.07.96, N 386/96-ВР від 01.10.96,
N 497/96-ВР від 14.11.96, N 352-XIV ( 352-14 ) від 23.12.98,
N 998-XIV ( 998-14 ) від 16.07.99, N 1587-III ( 1587-14 ) від
23.03.2000, N 1744-III ( 1744-14 ) від 18.05.2000, N 1969-III
( 1969-14 ) від 21.09.2000; в редакції Закону N 2056-III
( 2056-14 ) від 19.10.2000 }

Стаття 314. Порядок виконання постанови про конфіскацію
предмета, грошей

Виконання постанови про конфіскацію предмета, який став
знаряддям вчинення або безпосереднім об\’єктом адміністративного
правопорушення, грошей, одержаних внаслідок вчинення
адміністративного правопорушення, здійснюється шляхом вилучення
конфіскованого предмета і примусового безоплатного звернення цього
предмета у власність держави.

{ Частину другу статті 314 виключено на підставі Закону
N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001 }

{ Стаття 314 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1255-12
від 25.06.91, N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001 }

Стаття 315. Порядок реалізації конфіскованих предметів,
грошей

Реалізація конфіскованих предметів, які стали знаряддям
вчинення або безпосереднім об\’єктом адміністративного
правопорушення, грошей, одержаних внаслідок вчинення
адміністративного правопорушення, провадиться в порядку,
встановлюваному законами України.
{ Стаття 315 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1255-12
від 25.06.91, N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001 }

Стаття 316. Закінчення провадження по виконанню постанови
про конфіскацію предмета, грошей

Постанова про конфіскацію предмета, грошей з відміткою про
виконання повертається до суду, який виніс постанову.
{ Стаття 316 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1255-12
від 25.06.91, N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001 }

Глава 30
ПРОВАДЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ ПРО ПОЗБАВЛЕННЯ
СПЕЦІАЛЬНОГО ПРАВА

Стаття 317. Органи, що виконують постанову про позбавлення
спеціального права

Постанова про позбавлення права керування транспортними
засобами виконується посадовими особами органів внутрішніх справ,
зазначеними у пунктах 2 і 3 частини другої статті 222 цього
Кодексу.
Постанова про позбавлення права керування річковими і
маломірними суднами виконується начальником Головної державної
інспекції України з безпеки судноплавства та його заступниками,
капітаном річкового порту.
Постанова про позбавлення права полювання виконується
зазначеними у частині другій статті 242 цього Кодексу посадовими
особами органів, мисливського господарства.
{ Стаття 317 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 2010-11
від 03.04.86, Законами N 81/96-ВР від 06.03.96, N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001, N 2686-III ( 2686-14 ) від
13.09.2001, N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008 }

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code