Кодекс України про адміністративні правопорушення, стаття 318-322

Кодекс України про адміністративні правопорушення, стаття 318-322

Стаття 318. Порядок виконання постанови про позбавлення
права керування транспортним засобом, річковим
або маломірним судном

У разі винесення постанови про позбавлення права керування
транспортним засобом, річковим або маломірним судном вилучене
посвідчення водія (свідоцтво, диплом) особі, щодо якої застосовано
даний захід адміністративного стягнення, не повертається.
Дія виданого замість вилученого посвідчення водія (свідоцтва,
диплома) тимчасового дозволу на право керування транспортним
засобом, річковим або маломірним судном продовжується до
закінчення строку, встановленого для подання скарги, або до
прийняття рішення по скарзі.
Якщо в результаті розгляду скарги буде прийнято рішення про
скасування постанови і закриття справи або про заміну позбавлення
права керування транспортним засобом, річковим або маломірним
судном іншим заходом стягнення (пункти 3 і 4 частини першої статті
293 цього Кодексу), вилучене посвідчення водія (свідоцтво, диплом)
повертається особі, у якої його було вилучено.
{ Стаття 318 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 7542-11
від 19.05.89; Законом N 586-VI ( 586-17 ) від 24.09.2008 }

Стаття 319. Порядок виконання постанови про позбавлення
права полювання

Виконання постанови про позбавлення права полювання
провадиться шляхом вилучення посвідчення мисливця.
У разі ухилення особи, позбавленої права полювання, від здачі
посвідчення мисливця органи мисливського господарства, вилучення
посвідчення мисливця провадять у встановленому порядку.
Порядок вилучення посвідчення мисливця встановлюється
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в
галузі лісового господарства.
{ Стаття 319 із змінами, внесеними згідно із Законами N 81/96-ВР
від 06.03.96, N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001, N 1122-IV
( 1122-15 ) від 11.07.2003 }

{ Статтю 320 виключено на підставі Закону N 586-VI ( 586-17 )
від 24.09.2008 }

Стаття 321. Обчислення строків позбавлення спеціального
права

Водії транспортних засобів, судноводії і особи, що порушили
правила полювання, вважаються позбавленими спеціального права з
дня винесення постанови про позбавлення цього права. Якщо
зазначені особи, які позбавлені спеціального права, ухиляються від
здачі документа, що посвідчує це право, то строк позбавлення їх
спеціального права обчислюється з дня здачі або вилучення такого
документа.

Після закінчення призначеного строку позбавлення спеціального
права особі, щодо якої застосовано даний захід адміністративного
стягнення, повертаються в установленому порядку вилучені в неї
документи. Вилучене посвідчення водія транспортного засобу
повертається особі, яку було позбавлено права керування
транспортними засобами, після успішного складання нею в Державній
автомобільній інспекції іспитів для отримання права керування.
{ Стаття 321 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 1369-12
від 29.07.91, N 1818-12 від 15.11.91; Законом N 586-VI ( 586-17 )
від 24.09.2008 }

Глава 30-А
ПРОВАДЖЕННЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВИ
ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ РОБІТ

Стаття 321-1. Виконання постанови про застосування
громадських робіт

Постанова районного, районного у місті, міського чи
міськрайонного суду (судді) про застосування громадських робіт
надсилається на виконання органу Державного департаменту України з
питань виконання покарань не пізніше наступного дня після її
винесення.

Виконання стягнення у вигляді громадських робіт здійснюється
на основі участі порушників у суспільно корисній праці, види якої
визначають органи місцевого самоврядування.

Стаття 321-2. Обчислення строку відбування громадських робіт

Строк стягнення у виді громадських робіт обчислюється в
годинах, протягом яких порушник виконував визначену суспільно
корисну працю.

Громадські роботи виконуються не більш як чотири години на
день, а неповнолітніми – дві години на день.

Стаття 321-3. Обов\’язки власника підприємства, установи,
організації або уповноваженого ним органу за
місцем відбування порушником громадських робіт

На власника підприємства, установи, організації або
уповноваженого ним органу за місцем відбування порушником
громадських робіт покладається:

погодження з органом Державного департаменту України з питань
виконання покарань переліку об\’єктів, на яких порушники відбувають
громадські роботи, та видів цих робіт;

контроль за виконанням порушниками визначених для них робіт;

своєчасне повідомлення органів, що відають виконанням даного
виду стягнення, про ухилення порушника від відбування стягнення;

ведення обліку та інформування органів, що відають виконанням
даного стягнення, про кількість відпрацьованих порушником годин.

Стаття 321-4. Наслідки ухилення особи від відбування
громадських робіт

У разі ухилення порушника від відбування громадських робіт
постановою судді невідбутий строк громадських робіт може бути
замінено адміністративним арештом з розрахунку один день арешту за
п\’ять годин громадських робіт, але не більш як на п\’ятнадцять
днів.
{ Кодекс доповнено главою 30-А згідно із Законом N 586-VI
( 586-17 ) від 24.09.2008 }

Глава 31
ПРОВАДЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ
ВИПРАВНИХ РОБІТ

Стаття 322. Виконання постанови про застосування
виправних робіт

Постанова районного, районного у місті, міського чи
міськрайонного суду (судді) про застосування виправних робіт
надсилається центральному органу виконавчої влади з питань
виконання покарань на виконання не пізніш як наступного дня після
її винесення.
Виправні роботи відповідно до статті 31 цього Кодексу
відбуваються за місцем постійної роботи порушника.
На підставі постанови про виправні роботи із заробітку
порушника провадяться відрахування в доход держави протягом строку
відбування адміністративного стягнення в розмірі, визначеному
постановою.
{ Стаття 322 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001, N 1254-VI ( 1254-17 ) від 14.04.2009 }

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code