Кодекс України про адміністративні правопорушення, стаття 323-330

Кодекс України про адміністративні правопорушення, стаття 323-330

Стаття 323. Обчислення строку відбування виправних робіт

Відбування виправних робіт обчислюється часом, протягом якого
порушник працював і з його заробітку провадилось відрахування.
Кількість днів, відпрацьованих порушником, має бути не менше
кількості робочих днів, що припадають на встановлений районним,
районним у місті, міським чи міськрайонним судом (суддею)
календарний строк стягнення. Якщо порушник не відпрацював
зазначеної кількості робочих днів і відсутні підстави для
зарахування невідпрацьованих днів у строк стягнення, відбування
виправних робіт триває до повного відпрацювання порушником
належної кількості робочих днів.
У строк відбування стягнення зараховується час, протягом
якого порушник не працював з поважних причин і йому відповідно до
закону виплачувалась заробітна плата. До цього строку також
зараховується час хвороби, час, наданий для догляду за хворим, і
час проведений у відпустці по вагітності і родах. Час хвороби,
спричиненої сп\’янінням або діями, зв\’язаними з сп\’янінням, до
строку відбування виправних робіт не зараховується.
{ Стаття 323 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001 }

Стаття 324. Обов\’язки власника підприємства, установи,
організації або уповноваженого ним органу
за місцем відбування порушником виправних робіт

На власника підприємства, установи, організації або
уповноваженого ним органу за місцем відбування порушником
виправних робіт покладається:
правильне і своєчасне провадження відрахувань із заробітку
порушника в доход держави і своєчасний переказ відрахованих сум у
встановленому порядку;
трудове виховання порушника;
повідомлення органів, що відають виконанням даного виду
стягнення, про ухилення порушника від відбування стягнення.
{ Стаття 324 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001 }

Стаття 325. Наслідки ухилення особи від відбування виправних
робіт, застосованих за вчинення дрібного
хуліганства

У разі ухилення особи від відбування виправних робіт,
застосованих за вчинення дрібного хуліганства, постановою судді
невідбутий строк виправних робіт може бути замінено штрафом від
трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або
адміністративним арештом з розрахунку один день арешту за три дні
виправних робіт, але не більш як на п\’ятнадцять діб.
{ Стаття 325 із змінами, внесеними згідно із Законами N 55/97-ВР
від 07.02.97, N 2342-III ( 2342-14 ) від 05.04.2001 }

Глава 32
ПРОВАДЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОГО АРЕШТУ

Стаття 326. Виконання постанови про застосування
адміністративного арешту

Постанова районного, районного у місті, міського чи
міськрайонного суду (судді) про застосування адміністративного
арешту виконується негайно після її винесення.
{ Стаття 326 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001 }

Стаття 327. Порядок відбування адміністративного арешту

Осіб, підданих адміністративному арешту, тримають під вартою
в місцях, що їх визначають органи внутрішніх справ. При виконанні
постанови про застосування адміністративного арешту арештовані
піддаються особистому оглядові.
Строк адміністративного затримання зараховується до строку
адміністративного арешту.
Відбування адміністративного арешту провадиться за правилами,
встановленими законами України.
{ Стаття 327 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2342-III
( 2342-14 ) від 05.04.2001 }

Стаття 328. Трудове використання осіб, підданих
адміністративному арешту

Особи, піддані адміністративному арешту за правопорушення,
передбачені частиною першою статті 44, статтями 173, 173-2,
частиною третьою статті 178, статтею 185, частиною другою статті
185-1 і частиною першою статті 185-3 цього Кодексу,
використовуються на фізичних роботах.
Організація трудового використання осіб, підданих
адміністративному арешту, покладається на виконавчі органи
сільських, селищних, міських рад.
Особам, підданим адміністративному арешту, за час перебування
під арештом заробітна плата за місцем постійної роботи не
виплачується.
{ Стаття 328 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР N 316-11
від 29.05.85, N 4452-11 від 21.08.87, N 6347-11 від 03.08.88,
N 9166-11 від 04.05.90, Законами N 2342-III ( 2342-14 ) від
05.04.2001, N 759-IV ( 759-15 ) від 15.05.2003, N 2635-IV
( 2635-15 ) від 02.06.2005 }

Глава 33
ПРОВАДЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ В ЧАСТИНІ
ВІДШКОДУВАННЯ МАЙНОВОЇ ШКОДИ

Стаття 329. Порядок і строк виконання постанови в частині
відшкодування майнової шкоди

Постанова по справі про адміністративне правопорушення в
частині відшкодування майнової шкоди виконується в порядку,
встановленому цим Кодексом та іншими законами України.
Постанова по справі про адміністративне правопорушення в
частині відшкодування майнової шкоди є виконавчим документом.
Майнова шкода має бути відшкодована порушником не пізніш як
через п\’ятнадцять днів з дня вручення йому копії постанови (стаття
285), а в разі оскарження або опротестування такої постанови – не
пізніш як через п\’ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення
скарги або протесту без задоволення.
{ Стаття 329 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2056-III
( 2056-14 ) від 19.10.2000 }

Стаття 330. Наслідки невиконання постанови в частині
відшкодування майнової шкоди

У разі невиконання постанови по справі про адміністративне
правопорушення в частині відшкодування майнової шкоди у строк,
установлений частиною третьою статті 329 цього Кодексу, вона
надсилається для стягнення збитків у порядку виконавчого
провадження.
{ Стаття 330 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2056-III
( 2056-14 ) від 19.10.2000 }

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code