Господарський процесуальний кодекс України, стаття 4-1-4-7

Господарський процесуальний кодекс України, стаття 4-1-4-7

Стаття 4-1. Форми судового процесу

Господарські суди вирішують господарські спори у порядку
позовного провадження, передбаченому цим Кодексом.
Господарські суди розглядають справи про банкрутство у
порядку провадження, передбаченому цим Кодексом, з урахуванням
особливостей, встановлених Законом України \”Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом\”
( 2343-12 ).
{ Кодекс доповнено статтею 4-1 згідно із Законом N 251/97-ВР від
13.05.97; із змінами, внесеними згідно із Законом N 784-XIV
( 784-14 ) від 30.06.99 }

Стаття 4-2. Рівність перед законом і судом

Правосуддя у господарських судах здійснюється на засадах
рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом.
{ Кодекс доповнено статтею 4-2 згідно із Законом N 2539-III
( 2539-14 ) від 21.06.2001 }

Стаття 4-3. Змагальність

Судочинство у господарських судах здійснюється на засадах
змагальності.

Сторони та інші особи, які беруть участь у справі,
обгрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами.

Господарський суд створює сторонам та іншим особам, які
беруть участь у справі, необхідні умови для встановлення фактичних
обставин справи і правильного застосування законодавства.
{ Кодекс доповнено статтею 4-3 згідно із Законом N 2539-III
( 2539-14 ) від 21.06.2001 }

Стаття 4-4. Гласність розгляду справ

Розгляд справ у господарських судах відкритий, за винятком
випадків, коли це суперечить вимогам щодо охорони державної,
комерційної або банківської таємниці, або коли сторони чи одна з
сторін обгрунтовано вимагають конфіденційного розгляду справи і
подають відповідне клопотання до початку розгляду справи по суті.

Про розгляд справи у закритому засіданні або про відхилення
клопотання з цього приводу виноситься ухвала.

Судовий процес фіксується технічними засобами та
відображається у протоколі судового засідання у порядку,
встановленому цим Кодексом.
{ Кодекс доповнено статтею 4-4 згідно із Законом N 2539-III
( 2539-14 ) від 21.06.2001 }

Стаття 4-5. Судові рішення

Господарські суди здійснюють правосуддя шляхом прийняття
обов\’язкових до виконання на усій території України рішень, ухвал,
постанов. Рішення і постанови господарських судів приймаються
іменем України.

Невиконання вимог рішень, ухвал, постанов господарських судів
тягне відповідальність, встановлену цим Кодексом та іншими
законами України.

Усі судові рішення викладаються у письмовій формі.
{ Кодекс доповнено статтею 4-5 згідно із Законом N 2539-III
( 2539-14 ) від 21.06.2001 }

Стаття 4-6. Склад господарського суду

Справи у місцевих господарських судах розглядаються суддею
одноособово. Будь-яку справу, що відноситься до підсудності цього
суду, залежно від категорії і складності справи, може бути
розглянуто колегіально у складі трьох суддів.

Перегляд в апеляційному порядку рішень місцевих господарських
судів здійснюється апеляційними господарськими судами колегією
суддів у складі трьох суддів.

Перегляд у касаційному порядку рішень місцевих і апеляційних
господарських судів здійснюється Вищим господарським судом України
колегією суддів у складі трьох або більшої непарної кількості
суддів.

Перегляд судових рішень господарських судів Верховним Судом
України здійснюється колегіально.

Суддя чи склад колегії суддів для розгляду конкретної справи
визначається у порядку, встановленому частиною третьою статті 2-1
цього Кодексу.
{ Кодекс доповнено статтею 4-6 згідно із Законом N 2539-III
( 2539-14 ) від 21.06.2001; із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 – зміни щодо
запровадження автоматизованої системи документообігу в судах
вводяться в дію з 1 січня 2011 року }

Стаття 4-7. Порядок прийняття судових рішень і вирішення
питань щодо розгляду справи

Судове рішення приймається суддею за результатами обговорення
усіх обставин справи, а якщо спір вирішується колегіально –
більшістю голосів суддів. У такому ж порядку вирішуються питання,
що виникають у процесі розгляду справи.

Жодний із суддів не має права утримуватися від голосування.
Головуючий суддя голосує останнім.

Суддя, не згодний з рішенням більшості складу колегії суддів,
зобов\’язаний підписати процесуальний документ і має право викласти
письмово свою окрему думку, яка долучається до справи, але не
оголошується.

Підготовку проектів судових рішень здійснює головуючий
колегії суддів або за його дорученням – будь-який суддя цієї
колегії.
{ Кодекс доповнено статтею 4-7 згідно із Законом N 2539-III
( 2539-14 ) від 21.06.2001 }

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code