Господарський процесуальний кодекс України, стаття 12-15

Господарський процесуальний кодекс України, стаття 12-15

Р о з д і л III

Підвідомчість справ господарським судам.
Підсудність справ.
{ Назва розділу III в редакції Закону N 251/97-ВР від 13.05.97 }

Стаття 12. Справи, підвідомчі господарським судам

Господарським судам підвідомчі:

1) справи у спорах, що виникають при укладанні, зміні,
розірванні і виконанні господарських договорів, у тому числі щодо
приватизації майна, та з інших підстав, крім:
{ Щодо провадження справ додатково див. Закон N 483-V ( 483-16 )
від 15.12.2006 }

спорів про приватизацію державного житлового фонду;

спорів, що виникають при погодженні стандартів та технічних
умов;

спорів про встановлення цін на продукцію (товари), а також
тарифів на послуги (виконання робіт), якщо ці ціни і тарифи
відповідно до законодавства не можуть бути встановлені за угодою
сторін;

спорів, що виникають із публічно-правових відносин та
віднесені до компетенції Конституційного Суду України та
адміністративних судів;

інших спорів, вирішення яких відповідно до законів України та
міжнародних договорів України віднесено до відання інших органів;

2) справи про банкрутство;

3) справи за заявами органів Антимонопольного комітету
України, Рахункової палати з питань, віднесених законодавчими
актами до їх компетенції;

4) справи, що виникають з корпоративних відносин у спорах
між господарським товариством та його учасником (засновником,
акціонером), у тому числі учасником, який вибув, а також між
учасниками (засновниками, акціонерами) господарських товариств, що
пов\’язані із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням
діяльності цього товариства, крім трудових спорів;
{ Щодо провадження справ додатково див. Закон N 483-V ( 483-16 )
від 15.12.2006 }

5) справи у спорах щодо обліку прав на цінні папери;

6) справи у спорах, що виникають із земельних відносин, в
яких беруть участь суб\’єкти господарської діяльності, за винятком
тих, що віднесено до компетенції адміністративних судів.

Підвідомчий господарським судам спір може бути передано
сторонами на вирішення третейського суду, крім спорів про визнання
недійсними актів, а також спорів, що виникають при укладанні,
зміні, розірванні та виконанні господарських договорів, пов\’язаних
із задоволенням державних потреб, спорів, передбачених пунктом 4
частини першої цієї статті, та інших спорів, передбачених законом.
Рішення третейського суду може бути оскаржено в порядку,
передбаченому цим Кодексом.
{ Стаття 12 із змінами, внесеними згідно із Законами N 82/95-ВР
від 02.03.95, N 251/97-ВР від 13.05.97, N 2249-III ( 2249-14 ) від
18.01.2001, N 483-V ( 483-16 ) від 15.12.2006, N 1076-VI
( 1076-17 ) від 05.03.2009, N 1720-VI ( 1720-17 ) від 17.11.2009,
N 1914-VI ( 1914-17 ) від 18.02.2010, N 2980-VI ( 2980-17 ) від
03.02.2011 }

Стаття 13. Справи, підсудні місцевим господарським судам

Місцеві господарські суди розглядають у першій інстанції усі
справи, підвідомчі господарським судам.
{ Стаття 13 в редакції Законів N 251/97-ВР від 13.05.97,
N 2539-III ( 2539-14 ) від 21.06.2001 }

{ Статтю 14 виключено на підставі Закону N 2539-III
( 2539-14 ) від 21.06.2001 }

Стаття 15. Територіальна підсудність справ
господарському суду

Справи у спорах, що виникають при укладанні, зміні та
розірванні господарських договорів, справи у спорах про визнання
договорів недійсними розглядаються господарським судом за
місцезнаходженням сторони, зобов\’язаної за договором здійснити на
користь другої сторони певні дії, такі як: передати майно,
виконати роботу, надати послуги, сплатити гроші тощо.

Справи у спорах, що виникають при виконанні господарських
договорів та з інших підстав, а також справи про визнання
недійсними актів розглядаються господарським судом за
місцезнаходженням відповідача.

Справи у спорах за участю кількох відповідачів
розглядаються господарським судом за місцезнаходженням одного з
відповідачів за вибором позивача. Справи у спорах за участю
боржника і стягувача про визнання виконавчого напису нотаріуса
таким, що не підлягає виконанню, або про повернення стягненого за
виконавчим написом нотаріуса розглядаються господарським судом за
місцезнаходженням відповідача або за місцем виконання виконавчого
напису нотаріуса за вибором позивача.

Якщо юридичну особу представляє уповноважений нею
відособлений підрозділ, територіальна підсудність спору
визначається з урахуванням частин першої – третьої цієї статті
залежно від місцезнаходження відособленого підрозділу.

Місце розгляду справи з господарського спору, в якому
однією з сторін є апеляційний господарський суд, господарський суд
Автономної Республіки Крим, господарський суд області, міст Києва
та Севастополя, визначає Вищий господарський суд.

Справи про банкрутство розглядаються господарським судом за
місцезнаходженням боржника.
{ Стаття 15 із змінами, внесеними згідно із Законами N 251/97-ВР
від 13.05.97, N 2539-III ( 2539-14 ) від 21.06.2001, N 3538-IV
( 3538-15 ) від 15.03.2006 }

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code