Господарський процесуальний кодекс України, стаття 16-17

Господарський процесуальний кодекс України, стаття 16-17

Стаття 16. Виключна підсудність справ

Віднесені до підсудності господарського суду справи у спорах,
що виникають з договору перевезення, в яких одним з відповідачів є
орган транспорту, розглядаються господарським судом за
місцезнаходженням цього органу.

Справи про арешт судна, що здійснюється для забезпечення
морської вимоги, розглядаються судом за місцезнаходженням
морського порту України, в якому перебуває судно, або порту
реєстрації судна.

Справи у спорах про право власності на майно або про
витребування майна з чужого незаконного володіння чи про усунення
перешкод у користуванні майном розглядаються господарським судом
за місцезнаходженням майна.

Справи у спорах про порушення майнових прав інтелектуальної
власності розглядаються господарським судом за місцем вчинення
порушення.

Справи у спорах, у яких відповідачем є вищий чи центральний
орган виконавчої влади, Національний банк України, Рахункова
палата, Верховна Рада Автономної Республіки Крим або Рада
міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські ради або обласні, Київська і
Севастопольська міські державні адміністрації, а також справи,
матеріали яких містять державну таємницю, розглядаються
господарським судом міста Києва.

{ Частину статті 16 виключено на підставі Закону N 1892-IV
( 1892-15 ) від 24.06.2004 }

Справи у спорах між господарським товариством та його
учасником (засновником, акціонером), у тому числі учасником, який
вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами)
господарського товариства, що пов\’язані із створенням, діяльністю,
управлінням та припиненням діяльності цього товариства,
розглядаються господарським судом за місцезнаходженням
господарського товариства згідно з Єдиним державним реєстром
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Справи у спорах щодо обліку прав на цінні папери
розглядаються господарським судом за місцезнаходженням емітента.

Справи у спорах, передбачених пунктом 6 частини першої
статті 12 цього Кодексу, розглядаються господарським судом за
місцезнаходженням об\’єктів земельних відносин або основної їх
частини, за винятком справ, передбачених частиною четвертою цієї
статті.
{ Стаття 16 із змінами, внесеними згідно із Законами N 251/97-ВР
від 13.05.97, N 2539-III ( 2539-14 ) від 21.06.2001, N 850-IV
( 850-15 ) від 22.05.2003, N 1255-IV ( 1255-15 ) від 18.11.2003,
N 1892-IV ( 1892-15 ) від 24.06.2004, N 483-V ( 483-16 ) від
15.12.2006, N 1720-VI ( 1720-17 ) від 17.11.2009, N 1914-VI
( 1914-17 ) від 18.02.2010, N 4190-VI ( 4190-17 ) від 20.12.2011 }

Стаття 17. Передача справ з одного господарського суду до
іншого господарського суду

Якщо справа не підсудна даному господарському суду, матеріали
справи надсилаються господарським судом за встановленою
підсудністю не пізніше п\’яти днів з дня надходження позовної заяви
або винесення ухвали про передачу справи.

Ухвалу про передачу справи за підсудністю може бути
оскаржено.

Справа, прийнята господарським судом до свого провадження з
додержанням правил підсудності, повинна бути ним розглянута по
суті і в тому випадку, коли в процесі розгляду справи вона стала
підсудною іншому господарському суду.

Якщо після відводу суддів неможливо розглянути справу в
господарському суді, до підсудності якого відноситься справа, то
така справа передається до господарського суду, найбільш
територіально наближеного до цього господарського суду.
{ Стаття 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 251/97-ВР
від 13.05.97; в редакції Закону N 2539-III ( 2539-14 ) від
21.06.2001; із змінами, внесеними згідно із Законом N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010 }
{ Розділ III в редакції Закону N 3345-12 від 30.06.93 }

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code