Господарський процесуальний кодекс України, стаття 18-22

Господарський процесуальний кодекс України, стаття 18-22

Р о з д і л IV

УЧАСНИКИ СУДОВОГО ПРОЦЕСУ

Стаття 18. Склад учасників судового процесу

До складу учасників судового процесу входять: сторони, треті
особи, прокурор, інші особи, які беруть участь у процесі у
випадках, передбачених цим Кодексом.

У справах про оскарження рішення третейського суду та про
видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення
третейського суду особами, які беруть участь у справі, є учасники
третейського розгляду, особи, які не брали участь у справі, у разі
якщо третейський суд вирішив питання про їх права і обов\’язки,
треті особи, а також представники цих осіб.
{ Стаття 18 із змінами, внесеними згідно із Законами N 251/97-ВР
від 13.05.97, N 2980-VI ( 2980-17 ) від 03.02.2011 }

Стаття 19. Суддя

Суддею є посадова особа господарського суду. Процесуальний
статус судді визначається Законом України \”Про судоустрій і статус
суддів\” ( 2453-17 ) та цим Кодексом.
{ Стаття 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3445-VI
( 3445-17 ) від 31.05.2011 }

Стаття 20. Відвід судді

Суддя не може брати участі в розгляді справи і підлягає
відводу (самовідводу), якщо він є родичем осіб, які беруть участь
у судовому процесі, якщо було порушено порядок визначення судді
для розгляду справи, встановлений частиною третьою статті 2-1
цього Кодексу, або якщо буде встановлено інші обставини, що
викликають сумнів у його неупередженості. Суддя, який брав участь
у розгляді справи, не може брати участі в новому розгляді справи у
разі скасування рішення, ухвали, постанови, прийнятої за його
участю, або у перегляді прийнятих за його участю рішень, ухвал,
постанов за нововиявленими обставинами.

При наявності зазначених підстав суддя повинен заявити
самовідвід.

З цих же підстав відвід судді можуть заявити сторони та
прокурор, який бере участь в судовому процесі.

Відвід повинен бути мотивованим, заявлятись у письмовій
формі до початку вирішення спору. Заявляти відвід після цього
можна лише у разі, якщо про підставу відводу сторона чи прокурор
дізналися після початку розгляду справи по суті.

Питання про відвід судді вирішується в нарадчій кімнаті
судом у тому складі, який розглядає справу, про що виноситься
ухвала. Заява про відвід кільком суддям або всьому складу суду
вирішується простою більшістю голосів.

У разі задоволення відводу (самовідводу) одному з суддів або
всьому складу суду справа розглядається в тому самому
господарському суді тим самим кількісним складом колегії суддів
без участі відведеного судді або іншим складом суддів, який
визначається у порядку, встановленому частиною третьою статті 2-1
цього Кодексу.
{ Стаття 20 із змінами, внесеними згідно із Законами N 251/97-ВР
від 13.05.97, N 2539-III ( 2539-14 ) від 21.06.2001, N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010 – зміни щодо запровадження
автоматизованої системи документообігу в судах вводяться в дію з 1
січня 2011 року, N 4176-VI ( 4176-17 ) від 20.12.2011 }

Стаття 21. Сторони в судовому процесі

Сторонами в судовому процесі – позивачами і відповідачами –
можуть бути підприємства та організації, зазначені у статті 1
цього Кодексу.
Позивачами є підприємства та організації, що подали позов або
в інтересах яких подано позов про захист порушеного чи
оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу.
Відповідачами є підприємства та організації, яким пред\’явлено
позовну вимогу.
{ Стаття 20 із змінами, внесеними згідно із Законом N 251/97-ВР
від 13.05.97 }

Стаття 22. Права та обов\’язки сторін

Сторони користуються рівними процесуальними правами.
Сторони мають право знайомитися з матеріалами справи, робити
з них витяги, знімати копії, брати участь в господарських
засіданнях, подавати докази, брати участь у дослідженні доказів,
заявляти клопотання, давати усні та письмові пояснення
господарському суду, наводити свої доводи і міркування з усіх
питань, що виникають у ході судового процесу, заперечувати проти
клопотань і доводів інших учасників судового процесу, оскаржувати
судові рішення господарського суду в установленому цим Кодексом
порядку, а також користуватися іншими процесуальними правами,
наданими їм цим Кодексом.
Сторони зобов\’язані добросовісно користуватися належними їм
процесуальними правами, виявляти взаємну повагу до прав і
охоронюваних законом інтересів другої сторони, вживати заходів до
всебічного, повного та об\’єктивного дослідження всіх обставин
справи.
Позивач вправі до прийняття рішення по справі збільшити
розмір позовних вимог за умови дотримання встановленого порядку
досудового врегулювання спору у випадках, передбачених статтею 5
цього Кодексу в цій частині, відмовитись від позову або зменшити
розмір позовних вимог. До початку розгляду господарським судом
справи по суті позивач має право змінити предмет або підставу
позову шляхом подання письмової заяви.
{ Положення частини четвертої статті 22, які встановлюють строки
зміни позивачем предмета або підстави позову, а також строки
подання відповідачем зустрічного позову, визнано конституційним
згідно з Рішенням Конституційного Суду N 17-рп/2011
( v017p710-11 ) від 13.12.2011 }
Відповідач має право визнати позов повністю або частково,
а також має право до початку розгляду господарським судом справи
по суті подати зустрічний позов.
{ Положення частини п\’ятої статті 22, які встановлюють строки
зміни позивачем предмета або підстави позову, а також строки
подання відповідачем зустрічного позову, визнано конституційним
згідно з Рішенням Конституційного Суду N 17-рп/2011
( v017p710-11 ) від 13.12.2011 }
Господарський суд не приймає відмови від позову, зменшення
розміру позовних вимог, визнання позову відповідачем, якщо ці дії
суперечать законодавству або порушують чиї-небудь права і
охоронювані законом інтереси.
{ Стаття 22 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2413-III
( 2413-14 ) від 17.05.2001, N 2539-III ( 2539-14 ) від
21.06.2001, N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code