Господарський процесуальний кодекс України, стаття 23-28

Господарський процесуальний кодекс України, стаття 23-28

Стаття 23. Участь у справі кількох позивачів та відповідачів

Позов може бути подано кількома позивачами чи до кількох
відповідачів. Кожний з позивачів або відповідачів щодо іншої
сторони виступає в судовому процесі самостійно.

Стаття 24. Залучення до участі у справі іншого відповідача.
Заміна неналежного відповідача

Господарський суд за наявністю достатніх підстав має право до
прийняття рішення залучити за клопотанням сторони або за своєю
ініціативою до участі у справі іншого відповідача.

{ Частину другу статті 24 виключено на підставі Закону
N 2705-IV ( 2705-15 ) від 23.06.2005 }

Господарський суд, встановивши до прийняття рішення, що позов
подано не до тієї особи, яка повинна відповідати за позовом, може
за згодою позивача, не припиняючи провадження у справі, допустити
заміну первісного відповідача належним відповідачем.
Про залучення іншого відповідача чи заміну неналежного
відповідача виноситься ухвала, і розгляд справи починається
заново.
{ Стаття 24 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2413-III
( 2413-14 ) від 17.05.2001, N 2705-IV ( 2705-15 ) від 23.06.2005 }

Стаття 25. Процесуальне правонаступництво

У разі смерті або оголошення фізичної особи померлою,
припинення діяльності суб\’єкта господарювання шляхом реорганізації
(злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи
боржника в зобов\’язанні, а також в інших випадках заміни особи у
відносинах, щодо яких виник спір, господарський суд залучає до
участі у справі правонаступника відповідної сторони або третьої
особи на будь-якій стадії судового процесу.

Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу
правонаступника, обов\’язкові для нього так само, як вони були
обов\’язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Про заміну або про відмову заміни сторони чи третьої особи її
правонаступником господарський суд виносить ухвалу.
{ Стаття 25 в редакції Закону N 3329-VI ( 3329-17 ) від
12.05.2011 }

Стаття 26. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги
на предмет спору

Треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет
спору, можуть вступити у справу до прийняття рішення господарським
судом, подавши позов до однієї або двох сторін.
Про прийняття позовної заяви та вступ третьої особи у справу
господарський суд виносить ухвалу.
Треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет
спору, користуються усіма правами і несуть усі обов\’язки позивача.
{ Стаття 26 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2413-III
( 2413-14 ) від 17.05.2001, N 2705-IV ( 2705-15 ) від 23.06.2005 }

Стаття 27. Треті особи, які не заявляють самостійних
вимог на предмет спору

Треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет
спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або
відповідача до прийняття рішення господарським судом, якщо рішення
з господарського спору може вплинути на їх права або обов\’язки
щодо однієї з сторін. Їх може бути залучено до участі у справі
також за клопотанням сторін, прокурора. Якщо господарський суд при
прийнятті позовної заяви, вчиненні дій по підготовці справи до
розгляду або під час розгляду справи встановить, що рішення
господарського суду може вплинути на права і обов\’язки осіб, що не
є стороною у справі, господарський суд залучає таких осіб до
участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог
на предмет спору.

У заявах про залучення третіх осіб і у заявах третіх осіб
про вступ у справу на стороні позивача або відповідача
зазначається, на яких підставах третіх осіб належить залучити або
допустити до участі у справі.

{ Частину третю статті 27 виключено на підставі Закону
N 2413-III ( 2413-14 ) від 17.05.2001 }

Питання про допущення або залучення третіх осіб до участі у
справі вирішується господарським судом, який виносить з цього
приводу ухвалу.

Треті особи, які не заявляють самостійних вимог, користуються
процесуальними правами i несуть процесуальні обов\’язки сторін,
крім права на зміну підстави i предмета позову, збільшення чи
зменшення розміру позовних вимог, а також на відмову від позову
або визнання позову.
{ Стаття 27 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2413-III
( 2413-14 ) від 17.05.2001, N 4176-VI ( 4176-17 ) від 20.12.2011 }

Стаття 28. Представники сторін і третіх осіб

Справи юридичних осіб в господарському суді ведуть їх органи,
що діють у межах повноважень, наданих їм законодавством та
установчими документами, через свого представника.
Керівники підприємств та організацій, інші особи,
повноваження яких визначені законодавством або установчими
документами, подають господарському суду документи, що посвідчують
їх посадове становище.
Представниками юридичних осіб можуть бути також інші особи,
повноваження яких підтверджуються довіреністю від імені
підприємства, організації. Довіреність видається за підписом
керівника або іншої уповноваженої ним особи та посвідчується
печаткою підприємства, організації.
Повноваження сторони або третьої особи від імені юридичної
особи може здійснювати її відособлений підрозділ, якщо таке право
йому надано установчими або іншими документами.
Громадяни можуть вести свої справи в господарському суді
особисто або через представників, повноваження яких
підтверджуються нотаріально посвідченою довіреністю.
Повноваження адвоката як представника можуть також
посвідчуватися ордером, дорученням органу (установи),
уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги,
або договором. До ордеру обов\’язково додається витяг з договору, у
якому зазначаються повноваження адвоката як представника або
обмеження його прав на вчинення окремих процесуальних дій. Витяг
засвідчується підписом сторін договору.
{ Стаття 28 в редакції Закону N 251/97-ВР від 13.05.97; із
змінами, внесеними згідно із Законом N 2453-VI ( 2453-17 ) від
07.07.2010, N 5076-VI ( 5076-17 ) від 05.07.2012 }

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code