Господарський процесуальний кодекс України, стаття 29-33

Господарський процесуальний кодекс України, стаття 29-33

Стаття 29. Участь прокурора у розгляді справ

Прокурор бере участь у розгляді справ за його позовами, а
також може вступити за своєю ініціативою у справу, порушену за
позовом інших осіб, на будь-якій стадії її розгляду для
представництва інтересів громадянина або держави. З метою вступу у
справу прокурор може подати апеляційну, касаційну скаргу, заяву
про перегляд рішення Верховним Судом України, про перегляд рішення
за нововиявленими обставинами або повідомити суд і взяти участь у
розгляді справи, порушеної за позовом інших осіб.

У разі прийняття господарським судом позовної заяви, поданої
прокурором в інтересах держави в особі органу, уповноваженого
здійснювати функції держави у спірних правовідносинах, зазначений
орган набуває статусу позивача.

Про свою участь у вже порушеній справі прокурор повідомляє
господарський суд письмово, а в судовому засіданні – також і усно.

Прокурор, який бере участь у справі, несе обов\’язки і
користується правами сторони, крім права на укладення мирової
угоди.

Відмова прокурора від поданого ним позову не позбавляє
позивача права вимагати вирішення спору по суті.

Відмова позивача від позову, поданого прокурором в інтересах
держави, не позбавляє прокурора права підтримувати позов і
вимагати вирішення спору по суті.
{ Стаття 29 в редакції Законів N 251/97-ВР від 13.05.97,
N 2539-III ( 2539-14 ) від 21.06.2001; із змінами, внесеними
згідно із Законами N 3092-III ( 3092-14 ) від 07.03.2002,
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

Стаття 30. Участь у процесі посадових осіб та інших
працівників підприємств, установ, організацій,
державних та інших органів

В судовому процесі можуть брати участь посадові особи та інші
працівники підприємств, установ, організацій, державних та інших
органів, коли їх викликано для дачі пояснень з питань, що
виникають під час розгляду справи. Ці особи мають право
знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати
докази, брати участь в огляді та дослідженні доказів.
Зазначені особи зобов\’язані з\’явитись до господарського суду
на його виклик, сповістити про знані їм відомості та обставини у
справі, подати на вимогу господарського суду пояснення в письмовій
формі.

Стаття 31. Участь в судовому процесі судового експерта

В судовому процесі може брати участь судовий експерт.
Права, обов\’язки та відповідальність судового експерта
визначаються цим Кодексом та Законом України \”Про судову
експертизу\” ( 4038-12 ).
Судовий експерт зобов\’язаний за ухвалою господарського суду
з\’явитись на його виклик і дати мотивований висновок щодо
поставлених йому питань. Висновок робиться у письмовій формі.
Судовий експерт, оскільки це необхідно для дачі висновку,
має право знайомитися з матеріалами справи, брати участь в огляді
та дослідженні доказів, просити господарський суд про надання йому
додаткових матеріалів.
Судовий експерт має право відмовитись від дачі висновку,
якщо наданих йому матеріалів недостатньо або якщо він не має
необхідних знань для виконання покладеного на нього обов\’язку.
Сторони і прокурор, який бере участь в судовому процесі,
мають право заявити відвід судовому експерту, якщо він особисто,
прямо чи побічно заінтересований в результаті розгляду справи,
якщо він є родичем осіб, які беруть участь в судовому процесі, а
також з мотивів його некомпетентності.
Відвід повинен бути мотивованим, заявлятись у письмовій формі
до початку вирішення спору. Заявляти відвід після цього можна лише
у випадку, коли про підставу відводу сторона чи прокурор дізналися
після початку розгляду справи по суті.
Питання про відвід вирішується суддею, який виносить з цього
приводу ухвалу.
{ Стаття 31 із змінами, внесеними згідно із Законом N 251/97-ВР
від 13.05.97 }

Р о з д і л V

ДОКАЗИ

Стаття 32. Поняття і види доказів

Доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких
господарський суд у визначеному законом порядку встановлює
наявність чи відсутність обставин, на яких грунтуються вимоги і
заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для
правильного вирішення господарського спору.
Ці дані встановлюються такими засобами:
письмовими і речовими доказами, висновками судових експертів;
поясненнями представників сторін та інших осіб, які беруть
участь в судовому процесі. В необхідних випадках на вимогу судді
пояснення представників сторін та інших осіб, які беруть участь в
судовому процесі, мають бути викладені письмово.

Стаття 33. Обов\’язок доказування і подання доказів

Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона
посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.
Докази подаються сторонами та іншими учасниками
судового процесу.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code