Господарський процесуальний кодекс України, стаття 43-9-49

Господарський процесуальний кодекс України, стаття 43-9-49

Стаття 43-9. Припинення запобіжних заходів

Запобіжні заходи припиняються у разі:

1) неподання заявником відповідної позовної заяви у строк,
встановлений частиною третьою статті 43-3 цього Кодексу;

2) відмови господарським судом у прийнятті позовної заяви з
підстав, передбачених частиною першою статті 62 цього Кодексу;

3) невиконання позивачем вимог, передбачених статтею 63 цього
Кодексу;

4) винесення господарським судом ухвали про скасування ухвали
про вжиття запобіжних заходів.

Стаття 43-10. Відшкодування шкоди, завданої вжиттям
запобіжних заходів

У випадку припинення запобіжних заходів або у випадку відмови
заявника від позову, або у випадку набрання законної сили рішенням
щодо відмови у задоволенні позову особа, щодо якої вжито запобіжні
заходи, має право на відшкодування шкоди, завданої вжиттям цих
заходів.

У разі внесення заявником застави відшкодування шкоди,
завданої вжиттям запобіжних заходів, в першу чергу здійснюється за
рахунок цієї застави.

Застава повертається заявникові повністю, якщо господарський
суд задовольнив позов заявника, або якщо відповідачем було визнано
позов, або якщо господарським судом затверджено мирову угоду
сторін.

У випадках, передбачених пунктами 2-4 статті 43-9 цього
Кодексу, а також під час розгляду справи по суті господарський суд
може вирішити питання щодо відшкодування шкоди, завданої вжиттям
запобіжних заходів.
{ Кодекс доповнено розділом V-1 згідно із Законом N 850-IV
( 850-15 ) від 22.05.2003 }

Р о з д і л VI

СУДОВІ ВИТРАТИ
{ Назва Розділу VI в редакції Закону N 2539-III ( 2539-14 ) від
21.06.2001 }

Стаття 44. Склад судових витрат

Судові витрати складаються з судового збору, сум, що
підлягають сплаті за проведення судової експертизи, призначеної
господарським судом, витрат, пов\’язаних з оглядом та дослідженням
речових доказів у місці їх знаходження, оплати послуг перекладача,
адвоката та інших витрат, пов\’язаних з розглядом справи.

Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і
звільнення від сплати встановлюються законом.
{ Стаття 44 в редакції Закону N 2539-III ( 2539-14 ) від
21.06.2001; із змінами, внесеними згідно із Законом N 3674-VI
( 3674-17 ) від 08.07.2011 }

{ Статтю 45 виключено на підставі Закону N 3674-VI
( 3674-17 ) від 08.07.2011 }

{ Статтю 46 виключено на підставі Закону N 3674-VI
( 3674-17 ) від 08.07.2011 }

{ Статтю 47 виключено на підставі Закону N 3674-VI
( 3674-17 ) від 08.07.2011 }

{ Статтю 47-1 виключено на підставі Закону N 3674-VI
( 3674-17 ) від 08.07.2011 }

Стаття 48. Визначення розміру сум, що підлягають сплаті
за проведення судової експертизи та послуги
перекладача

Витрати, що підлягають сплаті за проведення судової
експертизи, послуги перекладача, визначаються господарським судом.
Судовим експертам і перекладачам відшкодовуються витрати,
пов\’язані з явкою до господарського суду, в розмірах, встановлених
законодавством про службові відрядження.
Витрати, що підлягають сплаті за послуги адвоката,
визначаються у порядку, встановленому Законом України \”Про
адвокатуру\”.
{ Стаття 48 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2539-III
( 2539-14 ) від 21.06.2001 }

Стаття 49. Розподіл господарських витрат

Судовий збір покладається:

у спорах, що виникають при укладанні, зміні та розірванні
договорів, – на сторону, яка безпідставно ухиляється від прийняття
пропозицій іншої сторони, або на обидві сторони, якщо
господарським судом відхилено частину пропозицій кожної із сторін;

у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших
підстав, – на сторони пропорційно розміру задоволених позовних
вимог.

Якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони,
господарський суд має право покласти на неї судовий збір незалежно
від результатів вирішення спору.

Судовий збір, від сплати якого позивач у встановленому
порядку звільнений, стягується з відповідача в доход бюджету
пропорційно розміру задоволених вимог, якщо відповідач не
звільнений від сплати судового збору.

Стороні, на користь якої відбулося рішення, господарський суд
відшкодовує мито за рахунок другої сторони і в тому разі, коли
друга сторона звільнена від сплати судового збору.

Суми, які підлягають сплаті за проведення судової експертизи,
послуги перекладача, адвоката та інші витрати, пов\’язані з
розглядом справи, покладаються:

при задоволенні позову – на відповідача;

при відмові в позові – на позивача;

при частковому задоволенні позову – на обидві сторони
пропорційно розміру задоволених позовних вимог.
{ Стаття 49 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2539-III
( 2539-14 ) від 21.06.2001, N 3674-VI ( 3674-17 ) від 08.07.2011 }

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code