Господарський процесуальний кодекс України, стаття 50-54

Господарський процесуальний кодекс України, стаття 50-54

Р о з д і л VII

ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ

Стаття 50. Встановлення та обчислення процесуальних строків

Процесуальні дії вчиняються у строки, встановлені цим
Кодексом. У тих випадках, коли процесуальні строки не встановлено,
вони призначаються господарським судом.

Строки для вчинення процесуальних дій визначаються точною
календарною датою, зазначенням події, що повинна неминуче настати,
чи періодом часу. В останньому випадку дію може бути вчинено
протягом всього періоду.

Перебіг процесуального строку, обчислюваного роками, місяцями
або днями, починається наступного дня після календарної дати або
настання події, якими визначено його початок.

Стаття 51. Закінчення процесуальних строків

Строк, обчислюваний роками, закінчується у відповідний місяць
і число останнього року строку.

Строк, обчислюваний місяцями, закінчується у відповідне число
останнього місяця строку. Якщо кінець строку, обчислюваного
місяцями, припадає на такий місяць, що не має відповідного числа,
строк закінчується в останній день цього місяця.

У випадках, коли останній день строку припадає на неробочий
день, днем закінчення строку вважається перший наступний за ним
робочий день.

Процесуальна дія, для якої встановлено строк, може бути
вчинена до 24-ї години останнього дня строку. Якщо позовну заяву,
відзив на позовну заяву, заяву про перегляд рішення та інші
документи здано на пошту чи телеграф до 24-ї години останнього дня
строку, строк не вважається пропущеним.

Стаття 52. Зупинення процесуальних строків

Перебіг усіх незакінчених процесуальних строків зупиняється
із зупиненням провадження у справі.

З дня поновлення провадження перебіг процесуальних строків
продовжується.

Стаття 53. Відновлення та продовження процесуальних строків

За заявою сторони, прокурора чи з своєї ініціативи
господарський суд може визнати причину пропуску встановленого
законом процесуального строку поважною і відновити пропущений
строк, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Про відновлення пропущеного строку зазначається в рішенні,
ухвалі чи постанові господарського суду. Про відмову у відновленні
строку виноситься ухвала, крім випадків, передбачених цим
Кодексом.

Ухвалу про відмову у відновленні пропущеного строку може бути
оскаржено.

Призначені господарським судом строки можуть бути ним
продовжені за заявою сторони, прокурора чи з своєї ініціативи.
{ Стаття 53 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2539-III
( 2539-14 ) від 21.06.2001, N 4176-VI ( 4176-17 ) від 20.12.2011 }

Р о з д і л VIII

ПОДАННЯ ПОЗОВУ

Стаття 54. Форма і зміст позовної заяви

Позовна заява подається до господарського суду в письмовій
формі і підписується повноважною посадовою особою позивача або
його представником, прокурором чи його заступником, громадянином –
суб\’єктом підприємницької діяльності або його представником.
Позовна заява повинна містити:

1) найменування господарського суду, до якого подається
заява;
2) найменування (для юридичних осіб) або ім\’я (прізвище,
ім\’я та по батькові за його наявності для фізичних осіб) сторін,
їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання (для
фізичних осіб), ідентифікаційні коди суб\’єкта господарської
діяльності за їх наявності (для юридичних осіб) або індивідуальні
ідентифікаційні номери за їх наявності (для фізичних
осіб – платників податків);
2-1) документи, що підтверджують за громадянином статус
суб\’єкта підприємницької діяльності;
3) зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовій
оцінці; суми договору (у спорах, що виникають при укладанні, зміні
та розірванні господарських договорів);
4) зміст позовних вимог; якщо позов подано до кількох
відповідачів, – зміст позовних вимог щодо кожного з них;
5) виклад обставин, на яких грунтуються позовні вимоги;
зазначення доказів, що підтверджують позов; обгрунтований
розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються; законодавство, на
підставі якого подається позов;
6) відомості про вжиття заходів досудового врегулювання
спору, якщо такі проводилися;
6-1) відомості про вжиття запобіжних заходів відповідно до
розділу V-1 цього Кодексу;
7) перелік документів та інших доказів, що додаються до
заяви.
У позовній заяві можуть бути вказані й інші відомості, якщо
вони необхідні для правильного вирішення спору.
{ Стаття 54 із змінами, внесеними згідно із Законами N 251/97-ВР
від 13.05.97, N 2413-III ( 2413-14 ) від 17.05.2001, N 2539-III
( 2539-14 ) від 21.06.2001, N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003,
N 1255-IV ( 1255-15 ) від 18.11.2003, N 2705-IV ( 2705-15 ) від
23.06.2005 }

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code