Господарський процесуальний кодекс України, стаття 61-64

Господарський процесуальний кодекс України, стаття 61-64

Р о з д і л IX

ПОРУШЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ТА
ПІДГОТОВКА МАТЕРІАЛІВ ДО РОЗГЛЯДУ
У ПЕРШІЙ ІНСТАНЦІЇ
{ Назва Розділу IX із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2539-III ( 2539-14 ) від 21.06.2001 }

Стаття 61. Прийняття позовної заяви

Питання про прийняття позовної заяви вирішується суддею,
якому вона була передана у порядку, встановленому частиною третьою
статті 2-1 цього Кодексу.
{ Текст статті 61 в редакції Закону N 2453-VI ( 2453-17 ) від
07.07.2010 – зміни щодо запровадження автоматизованої системи
документообігу в судах вводяться в дію з 1 січня 2011 року }

Стаття 62. Відмова у прийнятті позовної заяви

Суддя відмовляє у прийнятті позовної заяви, якщо:

1) заява не підлягає розгляду в господарських судах України;
2) у провадженні господарського суду або іншого органу, який
в межах своєї компетенції вирішує господарський спір, є справа зі
спору між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав
або є рішення цих органів з такого спору;
3) настала смерть фізичної особи або оголошено її померлою
чи припинено діяльність суб\’єкта господарювання, які звернулися із
позовною заявою або до яких пред\’явлено позов, якщо спірні
правовідносини не допускають правонаступництва.

Про відмову у прийнятті позовної заяви виноситься ухвала,
яка надсилається сторонам, прокурору чи його заступнику, якщо вони
є заявниками, не пізніше трьох днів з дня надходження заяви.

До ухвали про відмову у прийнятті позовної заяви, що
надсилається заявникові, додаються позовні матеріали.

Ухвалу про відмову у прийнятті позовної заяви може бути
оскаржено. У разі скасування цієї ухвали позовна заява вважається
поданою в день первісного звернення до господарського суду.
{ Стаття 62 із змінами, внесеними згідно із Законами N 251/97-ВР
від 13.05.97, N 2539-III ( 2539-14 ) від 21.06.2001, N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010, N 3329-VI ( 3329-17 ) від 12.05.2011 }

Стаття 63. Повернення позовної заяви

Суддя повертає позовну заяву і додані до неї документи без
розгляду, якщо:
1) позовну заяву підписано особою, яка не має права її
підписувати, або особою, посадове становище якої не вказано;
2) у позовній заяві не вказано повного найменування сторін,
їх поштових адрес;
3) у позовній заяві не вказано обставин, на яких грунтується
позовна вимога, доказів, що підтверджують викладені в заяві
обставини, обгрунтований розрахунок стягуваної чи оспорюваної
суми;
4) не подано доказів сплати судового збору у встановлених
порядку та розмірі;
5) порушено правила об\’єднання вимог або об\’єднано в одній
позовній заяві кілька вимог до одного чи кількох відповідачів і
сумісний розгляд цих вимог перешкоджатиме з\’ясуванню прав і
взаємовідносин сторін чи суттєво утруднить вирішення спору;
6) не подано доказів надсилання відповідачеві копії позовної
заяви і доданих до неї документів;

{ Пункт 7 частини першої статті 63 виключено на підставі
Закону N 2705-IV ( 2705-15 ) від 23.06.2005 }

{ Пункт 8 частини першої статті 63 виключено на підставі
Закону N 2413-III ( 2413-14 ) від 17.05.2001 }

9) до винесення ухвали про порушення провадження у справі від
позивача надійшла заява про врегулювання спору.

{ Пункт 10 частини першої статті 63 виключено на підставі
Закону N 3674-VI ( 3674-17 ) від 08.07.2011 }

Суддя повертає позовну заяву не пізніше трьох днів з дня її
надходження, про що виносить ухвалу. Ухвалу про повернення
позовної заяви може бути оскаржено.

Повернення позовної заяви не перешкоджає повторному зверненню
з нею до господарського суду в загальному порядку після усунення
допущеного порушення.
{ Стаття 63 із змінами, внесеними згідно із Законами N 251/97-ВР
від 13.05.97, N 2413-III ( 2413-14 ) від 17.05.2001, N 2539-III
( 2539-14 ) від 21.06.2001, N 2705-IV ( 2705-15 ) від 23.06.2005,
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

Стаття 64. Порушення провадження у справі

Суддя, прийнявши позовну заяву, не пізніше трьох днів з дня
її надходження виносить і надсилає сторонам, прокурору, якщо він є
заявником, ухвалу про порушення провадження у справі, в якій
вказується про прийняття позовної заяви, призначення справи до
розгляду в засіданні господарського суду, про час і місце його
проведення, необхідні дії щодо підготовки справи до розгляду в
засіданні. Ухвала про порушення провадження у справі надсилається
зазначеним особам за повідомленою ними господарському суду
поштовою адресою. У разі ненадання сторонами інформації щодо їх
поштової адреси, ухвала про відкриття провадження у справі
надсилається за адресою місцезнаходження (місця проживання)
сторін, що зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб
та фізичних осіб-підприємців. У разі відсутності сторін за такою
адресою, вважається, що ухвала про порушення провадження у справі
вручена їм належним чином.
{ Положення частини першої статті 64 щодо зміни порядку виклику та
повідомлення осіб, які беруть участь у справах, про судовий
розгляд позовів і скарг без їх присутності у судових засіданнях
визнано конституційним згідно з Рішенням Конституційного Суду
N 17-рп/2011 ( v017p710-11 ) від 13.12.2011 }
Ухвала надсилається також іншим підприємствам, установам,
організаціям, державним та іншим органам у випадках, коли від них
витребуються документи, відомості та висновки або їх посадові
особи викликаються до господарського суду.
Ця ухвала виноситься з додержанням вимог статті 86 цього
Кодексу.
{ Стаття 64 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code