Господарський процесуальний кодекс України, стаття 65-68

Господарський процесуальний кодекс України, стаття 65-68

Стаття 65. Дії судді по підготовці справи до розгляду

З метою забезпечення правильного і своєчасного вирішення
господарського спору суддя вчиняє в необхідних випадках такі дії
по підготовці справи до розгляду:

1) вирішує питання про залучення до участі у справі іншого
відповідача та про виключення чи заміну неналежного відповідача;

{ Пункт 2 частини першої статті 65 виключено на підставі
Закону N 2705-IV ( 2705-15 ) від 23.06.2005 }

3) викликає представників сторін (якщо сторони знаходяться у
тому ж населеному пункті, що й господарський суд) для уточнення
обставин справи і з\’ясовує, які матеріали може бути подано
додатково;
4) зобов\’язує сторони, інші підприємства, установи,
організації, державні та інші органи, їх посадових осіб виконати
певні дії (звірити розрахунки, провести огляд доказів у місці їх
знаходження тощо); витребує від них документи, відомості,
висновки, необхідні для вирішення спору, чи знайомиться з такими
матеріалами безпосередньо в місці їх знаходження;
5) вирішує питання про призначення судової експертизи;
6) провадить огляд і дослідження письмових та речових доказів
у місці їх знаходження;
7) вирішує питання про визнання явки представників сторін у
засідання господарського суду обов\’язковою;
8) вирішує питання про виклик посадових та інших осіб для
дачі пояснень по суті справи;
9) вирішує питання про розгляд справи безпосередньо на
підприємстві, в організації;
10) вирішує питання про вжиття заходів до забезпечення
позову;
11) вчиняє інші дії, спрямовані на забезпечення правильного і
своєчасного розгляду справи.
{ Стаття 65 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2413-III
( 2413-14 ) від 17.05.2001, N 2705-IV ( 2705-15 ) від 23.06.2005 }

Р о з д і л X

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗОВУ

Стаття 66. Підстави забезпечення позову

Господарський суд за заявою сторони, прокурора чи його
заступника, який подав позов, або з своєї ініціативи має право
вжити, передбачених статтею 67 цього Кодексу, заходів до
забезпечення позову. Забезпечення позову допускається в будь-якій
стадії провадження у справі, якщо невжиття таких заходів може
утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського
суду.
{ Стаття 66 із змінами, внесеними згідно із Законами N 251/97-ВР
від 13.05.97, N 1720-VI ( 1720-17 ) від 17.11.2009 }

Стаття 67. Заходи до забезпечення позову

Позов забезпечується:
накладанням арешту на майно або грошові суми, що належать
відповідачеві;
забороною відповідачеві вчиняти певні дії;
забороною іншим особам вчиняти дії, що стосуються
предмета спору;
зупиненням стягнення на підставі виконавчого документа або
іншого документа, за яким стягнення здійснюється у безспірному
порядку;
зупиненням продажу арештованого майна, якщо подано позов про
визнання права власності на це майно і про зняття з нього арешту.

Про забезпечення позову виноситься ухвала.

Ухвалу про забезпечення позову може бути оскаржено.
Оскарження ухвали про забезпечення позову не зупиняє її виконання.

Не допускається забезпечення позову шляхом заборони:
проводити загальні збори акціонерів або учасників
господарського товариства та приймати ними рішення;
надавати емітентом, реєстратором, зберігачем, депозитарієм
реєстр власників іменних цінних паперів, інформацію про акціонерів
або учасників господарського товариства для проведення загальних
зборів товариства;
участі акціонерів або учасників у загальних зборах
товариства, визначення правомочності загальних зборів акціонерів
або учасників господарського товариства.
{ Стаття 67 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2539-III
( 2539-14 ) від 21.06.2001, N 513-VI ( 513-17 ) від 17.09.2008,
N 1720-VI ( 1720-17 ) від 17.11.2009, N 2677-VI ( 2677-17 ) від
04.11.2010 }

Стаття 68. Скасування забезпечення позову

Питання про скасування забезпечення позову вирішується
господарським судом, що розглядає справу, із зазначенням про це в
рішенні чи ухвалі.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code