Господарський процесуальний кодекс України, стаття 69-74-1

Господарський процесуальний кодекс України, стаття 69-74-1

Р о з д і л XI

ВИРІШЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ
У ПЕРШІЙ ІНСТАНЦІЇ

{ Назва Розділу XI із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2539-III ( 2539-14 ) від 21.06.2001 }

Стаття 69. Строк вирішення спору

Спір має бути вирішено господарським судом у строк не більше
двох місяців від дня одержання позовної заяви.

Спір про стягнення заборгованості за опротестованим векселем
має бути вирішено господарським судом у строк не більше одного
місяця від дня одержання позовної заяви.

У виняткових випадках за клопотанням сторони, з урахуванням
особливостей розгляду спору, господарський суд ухвалою може
продовжити строк розгляду спору, але не більш як на п\’ятнадцять
днів.
{ Стаття 69 із змінами, внесеними згідно із Законами N 251/97-ВР
від 13.05.97, N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

{ Статтю 70 виключено на підставі Закону N 2539-III
( 2539-14 ) від 21.06.2001 }

{ Статтю 71 виключено на підставі Закону N 2539-III
( 2539-14 ) від 21.06.2001 }

{ Статтю 72 виключено на підставі Закону N 2539-III
( 2539-14 ) від 21.06.2001 }

{ Статтю 73 виключено на підставі Закону N 2539-III
( 2539-14 ) від 21.06.2001 }

Стаття 74. Порядок ведення засідання

Порядок ведення засідання визначається суддею, а в разі
розгляду справи трьома суддями – суддею, головуючим у засіданні.

Суддя оголошує склад господарського суду, роз\’яснює учасникам
судового процесу їх права та обов\’язки і сприяє у здійсненні
належних їм прав.

У засіданні заслуховуються представники позивача і
відповідача та інші особи, які беруть участь у засіданні.

Учасники судового процесу, а також інші особи, присутні в
залі судового засідання, зобов\’язані беззаперечно виконувати
розпорядження головуючого, додержуватися в судовому засіданні
встановленого порядку та утримуватися від будь-яких дій, що
свідчать про явну зневагу до суду або встановлених у суді правил.
За неповагу до суду винні особи притягуються до відповідальності,
встановленої законом. Питання про притягнення особи до
відповідальності за прояв неповаги до суду вирішується судом
негайно після вчинення порушення, у зв\’язку з чим у судовому
засіданні із розгляду господарської справи оголошується перерва.
{ Стаття 74 із змінами, внесеними згідно із Законами N 251/97-ВР
від 13.05.97, N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

Cтаття 74-1. Участь у судовому засіданні в режимі
відеоконференції

Господарський суд за власною ініціативою або за клопотанням
сторони, третьої особи, прокурора, іншого учасника судового
процесу може постановити ухвалу про їх участь у судовому засіданні
в режимі відеоконференції.

У клопотанні про участь у судовому засіданні в режимі
відеоконференції в обов’язковому порядку зазначається суд, в якому
необхідно забезпечити її проведення.Таке клопотання може бути
подано не пізніш як за сім днів до дня проведення судового
засідання, в якому відбуватиметься така участь.

Питання про участь особи у судовому засіданні в режимі
відеоконференції вирішується господарським судом за наявності
відповідного клопотання або за власною ініціативою не пізніш як за
п’ять днів до дня проведення такого судового засідання. Ухвала
суду, прийнята за наслідками вирішення цього питання, оскарженню
не підлягає.

Ухвала про участь особи у судовому засіданні в режимі
відеоконференції повинна містити:

1) найменування суду, якому доручається забезпечити
проведення відеоконференції;

2) найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я
та по батькові (за його наявності) – для фізичних осіб) особи, яка
братиме участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, та
її процесуальний статус;

3) дату і час проведення судового засідання.

Копія ухвали про участь особи у судовому засіданні в режимі
відеоконференції негайно надсилається до суду, який зобов’язаний
організувати її виконання, та особі, яка братиме участь у судовому
засіданні в режимі відеоконференції. З метою забезпечення
своєчасного проведення відеоконференції копія ухвали також може
бути надіслана за допомогою кур’єра, факсу або електронної пошти.

Використовувані у судовому засіданні технічні засоби і
технології мають забезпечувати належну якість зображення та звуку.
Учасникам судового процесу має бути забезпечена можливість чути та
бачити хід судового засідання, ставити запитання і отримувати
відповіді, реалізовувати інші надані їм процесуальні права та
виконувати процесуальні обов’язки, передбачені цим Кодексом.

Хід і результати процесуальних дій, проведених у режимі
відеоконференції, фіксуються господарським судом, який розглядає
господарську справу, за допомогою технічних засобів відеозапису.
Носій відеозапису відеоконференції є додатком до протоколу
судового засідання і після закінчення судового засідання
приєднується до матеріалів справи.

У разі якщо особа, яка подала клопотання про участь у
судовому засіданні в режимі відеоконференції, з’явилася до зали
судового засідання, така особа бере участь у судовому засіданні в
загальному порядку.

Участь особи у судовому засіданні в режимі відеоконференції
згідно з правилами цієї статті може відбуватися під час вирішення
господарських спорів у судах першої, апеляційної, касаційної
інстанцій та перегляду справ Верховним Судом України.
{ Розділ XI Кодексу доповнено статтею 74-1 згідно із Законом
N 5041-VI ( 5041-17 ) від 04.07.2012 }

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code