Господарський процесуальний кодекс України, стаття 75-79

Господарський процесуальний кодекс України, стаття 75-79

Стаття 75. Вирішення спору при неподанні відзиву на позовну
заяву і витребуваних господарським судом
матеріалів

Якщо відзив на позовну заяву і витребувані господарським
судом документи не подано, справу може бути розглянуто за наявними
в ній матеріалами.

{ Статтю 76 виключено на підставі Закону N 2539-III
( 2539-14 ) від 21.06.2001 }

Стаття 77. Відкладення розгляду справи, перерва в засіданні

Господарський суд відкладає в межах строків, встановлених
статтею 69 цього Кодексу, розгляд справи, коли за якихось обставин
спір не може бути вирішено в даному засіданні. Такими обставинами,
зокрема, є:
1) нез\’явлення в засідання представників сторін, інших
учасників судового процесу;
1-1) виникнення технічних проблем, що унеможливлюють участь
особи у судовому засіданні в режимі відеоконференції, за наявності
ухвали суду про таку участь, крім випадків, коли відповідно до
цього Кодексу судове засідання може відбутися без участі такої
особи.
{ Частину першу статі 77 доповнено пунктом 1-1 згідно із Законом
N 5041-VI ( 5041-17 ) від 04.07.2012 }
2) неподання витребуваних доказів;
3) необхідність витребування нових доказів;
4) залучення до участі в справі іншого відповідача, заміна
неналежного відповідача;
5) необхідність заміни відведеного судді, судового експерта.
Про відкладення розгляду справи виноситься ухвала, в якій
вказуються час і місце проведення наступного засідання.
Суддя має право оголосити перерву в засіданні в межах
встановленого строку вирішення спору з наступною вказівкою про це
в рішенні або ухвалі.

Стаття 78. Відмова позивача від позову, визнання позову
відповідачем, мирова угода сторін

Відмова позивача від позову, визнання позову відповідачем і
умови мирової угоди сторін викладаються в адресованих
господарському суду письмових заявах, що долучаються до справи. Ці
заяви підписуються відповідно позивачем, відповідачем чи обома
сторонами.

До прийняття відмови позивача від позову або до затвердження
мирової угоди сторін господарський суд роз\’яснює сторонам наслідки
відповідних процесуальних дій, перевіряє, чи є повноваження на
вчинення цих дій у представників сторін.

Мирова угода може стосуватися лише прав і обов\’язків сторін
щодо предмету позову.

Про прийняття відмови позивача від позову або про
затвердження мирової угоди сторін господарський суд виносить
ухвалу, якою одночасно припиняє провадження у справі.

У разі визнання відповідачем позову господарський суд приймає
рішення про задоволення позову за умови, що дії відповідача не
суперечать законодавству або не порушують прав і охоронюваних
законом інтересів інших осіб.
{ Стаття 78 в редакції Закону N 2539-III ( 2539-14 ) від
21.06.2001 }

Стаття 79. Зупинення провадження у справі та його поновлення

Господарський суд зупиняє провадження у справі в разі
неможливості розгляду даної справи до вирішення пов\’язаної з нею
іншої справи, що розглядається іншим судом, а також у разі
звернення господарського суду із судовим дорученням про надання
правової допомоги до іноземного суду або іншого компетентного
органу іноземної держави.

Господарський суд має право зупинити провадження у справі за
клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому
процесі, або за своєю ініціативою у випадках:
1) призначення господарським судом судової експертизи;
2) надсилання господарським судом матеріалів до слідчих
органів;
3) заміни однієї з сторін її правонаступником.

Господарський суд поновлює провадження у справі після
усунення обставин, що зумовили його зупинення.

Про зупинення провадження у справі та його поновлення
виноситься ухвала.

Ухвалу про зупинення провадження може бути оскаржено.
{ Стаття 79 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2539-III
( 2539-14 ) від 21.06.2001, N 1255-IV ( 1255-15 ) від 18.11.2003,
N 1837-VI ( 1837-17 ) від 21.01.2010, N 3329-VI ( 3329-17 ) від
12.05.2011 }

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code