Господарський процесуальний кодекс України, стаття 81-1-82-1

Господарський процесуальний кодекс України, стаття 81-1-82-1

Стаття 81-1. Протоколи

У судовому засіданні, а також про огляд і дослідження
письмових або речових доказів у місці їх знаходження складається
протокол.

У протоколі судового засідання зазначаються:

1) рік, місяць, число і місце судового засідання;

2) найменування суду, що розглядає справу, та склад суду;

3) номер справи і найменування сторін;

4) відомості про явку в судове засідання представників
сторін, інших учасників судового процесу або про причини їх
неявки;

5) відомості про роз\’яснення господарським судом сторонам та
іншим особам, які беруть участь у справі, їх процесуальних прав і
обов\’язків, зокрема, права заявляти відводи, та попередження
перекладача про відповідальність за завідомо неправильний
переклад, судового експерта – за дачу завідомо неправильного
висновку або відмові від дачі висновку;

6) усні заяви і клопотання сторін та інших осіб, які беруть
участь у справі;

7) усні роз\’яснення судовими експертами своїх висновків і
відповіді на поставлені їм додаткові запитання.

Протокол веде секретар судового засідання.

Протокол у триденний строк підписують суддя (суддя –
головуючий у колегії суддів) і секретар судового засідання.

Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, мають
право знайомитися з протоколами і протягом п\’яти днів після їх
підписання подавати письмові зауваження з приводу допущених у
протоколах неправильностей або неповноти протоколу. Зауваження на
протоколи у всіх випадках долучаються до матеріалів справи.

Господарський суд розглядає зауваження на протокол протягом
п\’яти днів з дня подання зауваження і за результатами розгляду
виносить ухвалу, якою приймає зауваження або мотивовано відхиляє
їх.

На вимогу хоча б одного учасника судового процесу у суді
першої чи апеляційної інстанції при розгляді справи по суті або за
ініціативою суду здійснюється фіксування судового процесу з
допомогою звукозаписувального технічного засобу.

У випадку неявки у судове засідання всіх учасників судового
процесу фіксування судового процесу за допомогою
звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.
{ Щодо визнання конституційними положень частини восьмої статті
81-1, якими передбачено випадки, коли повне фіксування судового
процесу технічними засобами не здійснюється, див. Рішення
Конституційного Суду N 16-рп/2011 ( v016p710-11 ) від 08.12.2011 }

Відтворення технічного запису судового процесу здійснюється
в судовому засіданні при розгляді справи судом у першій інстанції,
в апеляційному чи касаційному порядку, а також при розгляді
зауважень на протокол судового засідання на вимогу сторін чи за
ініціативою суду.

Питання про видачу копії технічного запису учаснику процесу,
про його відтворення поза судовим засіданням вирішуються
головуючим у кожному окремому випадку залежно від обставин.

Розмір судового збору за роздрукування та видачу в
електронному вигляді копії технічного запису судового засідання
встановлюється законом.
{ Кодекс доповнено статтею 81-1 згідно із Законом N 2539-III
( 2539-14 ) від 21.06.2001 – набирає чинності з 28 червня 2002
року; із змінами, внесеними згідно із Законами N 2875-IV
( 2875-15 ) від 08.09.2005, N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010,
N 3674-VI ( 3674-17 ) від 08.07.2011 }

Стаття 82. Прийняття рішення

При вирішенні господарського спору по суті (задоволення
позову, відмова в позові повністю або частково) господарський суд
приймає рішення.

Рішення приймається господарським судом за результатами
оцінки доказів, поданих сторонами та іншими учасниками
господарського процесу, а також доказів, які були витребувані
господарським судом, у нарадчій кімнаті.

Рішення викладається у письмовій формі та підписується всіма
суддями, які брали участь у засіданні. У разі розгляду справи
трьома суддями суддя, не згодний з рішенням, зобов\’язаний викласти
у письмовій формі свою окрему думку, що приєднується до справи.
Обираючи при прийнятті рішення правову норму, що підлягатиме
застосуванню до спірних правовідносин, господарський суд
зобов\’язаний враховувати висновки Верховного Суду України, які
викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про
перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 1
частини першої статті 111-16 цього Кодексу.
{ Стаття 82 в редакції Закону N 251/97-ВР від 13.05.97; із
змінами, внесеними згідно із Законами N 2539-III ( 2539-14 ) від
21.06.2001, N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010, N 3932-VI
( 3932-17 ) від 20.10.2011 }

Стаття 82-1. Таємниця нарадчої кімнати

Під час ухвалення судового рішення ніхто не має права
перебувати в нарадчій кімнаті, крім складу суду, який розглядає
справу.

Під час перебування в нарадчій кімнаті суддя не має права
розглядати інші судові справи.

Судді не мають права розголошувати хід обговорення та
ухвалення рішення у нарадчій кімнаті.
{ Кодекс доповнено статтею 82-1 згідно із Законом N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code