Господарський процесуальний кодекс України, стаття 85-88

Господарський процесуальний кодекс України, стаття 85-88

Стаття 85. Оголошення рішення та набрання ним законної сили

Прийняте рішення оголошується господарським судом у судовому
засіданні після закінчення розгляду справи.

У разі проголошення у судовому засіданні тільки вступної та
резолютивної частин рішення господарський суд повідомляє, коли
буде складено повне рішення.

Рішення суду, яке містить вступну та резолютивну частини,
підписується всім складом господарського суду і додається до
справи.

Повне рішення повинно бути складено у строк не більше п\’яти
днів з дня проголошення вступної і резолютивної частини рішення.

Рішення господарського суду набирає законної сили після
закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну
скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення,
якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду
справи апеляційним господарським судом.
{ Стаття 85 в редакції Законів N 251/97-ВР від 13.05.97,
N 2539-III ( 2539-14 ) від 21.06.2001; із змінами, внесеними
згідно із Законом N 1012-V ( 1012-16 ) від 11.05.2007; в редакції
Закону N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

Стаття 86. Винесення ухвали та її зміст

Якщо господарський спір не вирішується по суті (відкладення
розгляду справи, зупинення, припинення провадження у справі,
залишення позову без розгляду тощо), господарський суд виносить
ухвалу.
Ухвала господарського суду має містити:
1) найменування господарського суду, номер справи і дату
винесення ухвали, найменування сторін, ціну позову, вимогу
позивача, прізвища судді (суддів), представників сторін,
прокурора, інших осіб, які брали участь у засіданні (із
зазначенням їх посад);
2) стислий виклад суті спору або зміст питання, з якого
виноситься ухвала;
3) мотиви винесення ухвали з посиланням на законодавство;
4) висновок з розглянутого питання;
5) вказівку на дії, що їх повинні вчинити сторони, інші
підприємства, організації, державні та інші органи та їх посадові
особи у строки, визначені господарським судом.

Стаття 87. Надсилання рішень та ухвал

Повне рішення та ухвали надсилаються сторонам, прокурору,
третім особам, які брали участь в судовому процесі, але не були
присутні у судовому засіданні, рекомендованим листом з
повідомленням про вручення не пізніше трьох днів з дня їх
прийняття або за їх зверненням вручаються їм під розписку
безпосередньо у суді.
{ Стаття 87 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2539-III
( 2539-14 ) від 21.06.2001, N 850-IV ( 850-15 ) від 22.05.2003,
N 1720-VI ( 1720-17 ) від 17.11.2009, N 2453-VI ( 2453-17 ) від
07.07.2010 }

Стаття 88. Додаткове рішення, ухвала

Господарський суд має право за заявою сторони, прокурора,
який брав участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою
прийняти додаткове рішення, ухвалу, якщо:
1) з якоїсь позовної вимоги, яку було розглянуто в засіданні
господарського суду, не прийнято рішення;
2) не вирішено питання про розподіл господарських витрат або
про повернення судового збору з бюджету.
Додаткове рішення, ухвала можуть бути оскаржені в
установленому порядку.
{ Стаття 88 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2539-III
( 2539-14 ) від 21.06.2001 }

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code