Господарський процесуальний кодекс України, стаття 89-91

Господарський процесуальний кодекс України, стаття 89-91

Стаття 89. Роз\’яснення і виправлення рішення, ухвали

Суддя за заявою сторони чи державного виконавця роз\’яснює
рішення, ухвалу, не змінюючи при цьому їх змісту, а також за
заявою сторони або за своєю ініціативою виправляє допущені в
рішенні, ухвалі описки чи арифметичні помилки, не зачіпаючи суті
рішення.

Про роз\’яснення рішення, ухвали, а також про виправлення
описок чи арифметичних помилок виноситься ухвала.

Подання заяви про роз\’яснення рішення суду допускається,
якщо воно ще не виконане або не закінчився строк, протягом якого
рішення може бути пред\’явлене до примусового виконання.

Заява про роз\’яснення рішення суду розглядається протягом
десяти днів. Неявка осіб, які брали участь у справі, і (або)
державного виконавця не перешкоджає розгляду питання про
роз\’яснення рішення суду.

Ухвала, в якій роз\’яснюється рішення суду, надсилається
особам, які брали участь у справі, а також державному виконавцю,
якщо рішення суду роз\’яснено за його заявою.
{ Стаття 89 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2056-III
( 2056-14 ) від 19.10.2000, N 2677-VI ( 2677-17 ) від 04.11.2010 }

Стаття 90. Окрема ухвала. Повідомлення господарського суду

Господарський суд, виявивши при вирішенні господарського
спору порушення законності або недоліки в діяльності підприємства,
установи, організації, державного чи іншого органу, виносить
окрему ухвалу.
Окрема ухвала надсилається відповідним підприємствам,
установам, організаціям, державним та іншим органам, посадовим
особам, які несуть відповідальність за ухилення від виконання
вказівок, що містяться в окремій ухвалі, в порядку та розмірі,
передбачених частиною першою статті 119 цього Кодексу.
Окрему ухвалу може бути оскаржено в установленому цим
Кодексом порядку.
Якщо при вирішенні господарського спору господарський суд
виявить у діяльності працівників підприємств та організацій
порушення законності, що містять ознаки дії, переслідуваної у
кримінальному порядку, господарський суд надсилає про цей факт
повідомлення органам внутрішніх справ чи прокуратури.
{ Стаття 90 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2539-III
( 2539-14 ) від 21.06.2001 }

Р о з д і л XII

ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ В АПЕЛЯЦІЙНОМУ ПОРЯДКУ

Стаття 91. Право апеляційного оскарження

Сторони у справі, прокурор, треті особи, особи, які не брали
участь у справі, якщо господарський суд вирішив питання про їх
права та обов\’язки, мають право подати апеляційну скаргу на
рішення місцевого господарського суду, яке не набрало законної
сили. Ухвали місцевого господарського суду оскаржуються в
апеляційному порядку окремо від рішення господарського суду лише у
випадках, передбачених статтею 106 цього Кодексу.

Апеляційна скарга подається через місцевий господарський суд,
який розглянув справу.

Місцевий господарський суд у триденний строк надсилає
одержану апеляційну скаргу разом зі справою, а у випадках,
передбачених частиною третьою статті 106 цього Кодексу, – копіями
матеріалів справи відповідному апеляційному господарському суду.

Справа, яка надіслана до апеляційного господарського суду,
реєструється в день її надходження з дотриманням порядку,
встановленого частинами другою, третьою статті 2-1 цього Кодексу.
{ Текст статті 91 в редакції Закону N 2453-VI ( 2453-17 ) від
07.07.2010 – зміни щодо запровадження автоматизованої системи
документообігу в судах вводяться в дію з 1 січня 2011 року }

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code