Господарський процесуальний кодекс України, стаття 92-97

Господарський процесуальний кодекс України, стаття 92-97

Стаття 92. Визначення апеляційної інстанції

Перегляд за апеляційною скаргою рішень та ухвал місцевого
господарського суду здійснює апеляційний господарський суд,
повноваження якого поширюються на територію знаходження
відповідного місцевого господарського суду.
{ Стаття 92 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

Стаття 93. Строк подання апеляційної скарги

Апеляційна скарга подається на рішення місцевого
господарського суду протягом десяти днів, а на ухвалу місцевого
господарського суду – протягом п\’яти днів з дня їх оголошення
місцевим господарським судом. У разі якщо в судовому засіданні
було оголошено лише вступну та резолютивну частину рішення,
зазначений строк обчислюється з дня підписання рішення,
оформленого відповідно до статті 84 цього Кодексу.

Апеляційний господарський суд постановляє ухвалу про
повернення апеляційної скарги у випадках, якщо вона подана після
закінчення строків, установлених цією статтею, і суд за заявою
особи, яка її подала, не знайде підстав для поновлення строку, та
незалежно від поважності причини пропуску цього строку – у разі,
якщо апеляційна скарга подана прокурором, органом державної влади,
органом місцевого самоврядування після спливу одного року з дня
оголошення оскаржуваного судового рішення. Розгляд заяви особи про
поновлення строку на подання апеляційної скарги здійснюється одним
із суддів колегії суддів апеляційного господарського суду, склад
якої визначений при реєстрації справи відповідно до положень
частини четвертої статті 91 цього Кодексу.
{ Стаття 93 в редакції Закону N 2453-VI ( 2453-17 ) від
07.07.2010; із змінами, внесеними згідно із Законом N 4176-VI
( 4176-17 ) від 20.12.2011 }

Стаття 94. Форма і зміст апеляційної скарги

Апеляційна скарга подається у письмовій формі і повинна
містити:

1) найменування апеляційного господарського суду, до якого
подається скарга;

2) найменування місцевого господарського суду, який прийняв
рішення, номер справи та дату прийняття рішення;

3) вимоги особи, яка подає апеляційну скаргу, а також
підстави, з яких порушено питання про перегляд рішення, з
посиланням на законодавство і матеріали, що є у справі або подані
додатково;

4) перелік документів, доданих до скарги.

Апеляційна скарга підписується особою, яка подає скаргу або
її представником.

До скарги додаються докази сплати судового збору і надсилання
копії скарги іншій стороні у справі.
{ Стаття 94 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

Стаття 95. Надсилання копії апеляційної скарги
сторонам у справі

Особа, яка подає апеляційну скаргу, надсилає іншій стороні у
справі копію цієї скарги і доданих до неї документів, які у
сторони відсутні.

Прокурор, який подає апеляційну скаргу, надсилає сторонам по
справі її копію і копії доданих до неї документів, які відсутні
у справі.
{ Стаття 95 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

Стаття 96. Відзив на апеляційну скаргу

Сторона у справі, отримавши апеляційну скаргу, має право
надіслати відзив на неї апеляційній інстанції і особі, яка подала
скаргу.

Відсутність відзиву на апеляційну скаргу не перешкоджає
перегляду рішення місцевого господарського суду.
{ Стаття 96 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

Стаття 97. Повернення апеляційної скарги

Апеляційна скарга не приймається до розгляду і повертається
апеляційним господарським судом, якщо:

1) апеляційна скарга підписана особою, яка не має права її
підписувати, або особою, посадове становище якої не зазначено;

2) до скарги не додано доказів надсилання її копії іншій
стороні (сторонам);

3) до скарги не додано документів, що підтверджують сплату
судового збору у встановлених порядку і розмірі;

4) скаргу подано після закінчення строку, встановленого для
її подання, без клопотання про поновлення цього строку або таке
клопотання відхилено;

5) до винесення ухвали про прийняття скарги до провадження
особа, яка подала скаргу, подала заяву про її відкликання.

Про повернення апеляційної скарги виноситься ухвала.

На ухвалу про повернення апеляційної скарги може бути подана
касаційна скарга.

Після усунення обставин, зазначених у пунктах 1, 2 і 3
частини першої цієї статті, апеляційна скарга може бути подана
повторно.
{ Стаття 97 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010, N 4176-VI ( 4176-17 ) від 20.12.2011 }

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code