Господарський процесуальний кодекс України, стаття 98-104

Господарський процесуальний кодекс України, стаття 98-104

Стаття 98. Прийняття апеляційної скарги

Про прийняття апеляційної скарги до провадження апеляційний
господарський суд виносить ухвалу, в якій повідомляється про час і
місце розгляду скарги. Питання про прийняття апеляційної скарги до
провадження або про відмову у прийнятті до провадження апеляційний
господарський суд вирішує не пізніше трьох днів з дня надходження
апеляційної скарги.

Ухвала надсилається сторонам та прокурору, який брав участь у
розгляді справи або вступив у розгляд справи.
{ Стаття 98 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

Стаття 99. Порядок розгляду апеляційної скарги

В апеляційній інстанції справи переглядаються за правилами
розгляду цих справ у першій інстанції з урахуванням особливостей,
передбачених у цьому розділі.

Апеляційний господарський суд, переглядаючи рішення в
апеляційному порядку, користується правами, наданими суду першої
інстанції.
{ Стаття 99 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

Стаття 100. Відмова від апеляційної скарги

Особа, яка подала апеляційну скаргу, має право відмовитися
від неї до винесення постанови.

Апеляційний господарський суд має право не приймати відмову
від скарги з підстав, визначених у частині шостій статті 22 цього
Кодексу.

Про прийняття відмови від скарги апеляційний господарський
суд виносить ухвалу, якщо рішення місцевого господарського суду не
оскаржено іншою стороною.
{ Стаття 100 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

Стаття 101. Межі перегляду справи в апеляційній інстанції

У процесі перегляду справи апеляційний господарський суд за
наявними у справі і додатково поданими доказами повторно розглядає
справу. Додаткові докази приймаються судом, якщо заявник
обгрунтував неможливість їх подання суду першої інстанції з
причин, що не залежали від нього.

Апеляційний господарський суд не зв\’язаний доводами
апеляційної скарги і перевіряє законність і обгрунтованість
рішення місцевого господарського суду у повному обсязі.

В апеляційній інстанції не приймаються і не розглядаються
вимоги, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції.
{ Стаття 101 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

Стаття 102. Строк розгляду апеляційної скарги

Апеляційна скарга на рішення місцевого господарського суду
розглядається у двомісячний строк з дня постановлення ухвали про
прийняття апеляційної скарги до провадження.

Апеляційна скарга на ухвалу місцевого господарського суду
розглядається протягом п\’ятнадцяти днів з дня постановлення ухвали
про прийняття апеляційної скарги до провадження.
{ Стаття 102 в редакції Закону N 2453-VI ( 2453-17 ) від
07.07.2010 }

Стаття 103. Повноваження апеляційної інстанції

Апеляційна інстанція за результатами розгляду апеляційної
скарги має право:

1) залишити рішення місцевого господарського суду без змін, а
скаргу без задоволення;

2) скасувати рішення повністю або частково і прийняти нове
рішення;

3) скасувати рішення повністю або частково і припинити
провадження у справі або залишити позов без розгляду повністю або
частково;

4) змінити рішення.
{ Стаття 103 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

Стаття 104. Підстави для скасування або зміни рішення

Підставами для скасування або зміни рішення місцевого
господарського суду є:

1) неповне з\’ясування обставин, що мають значення для справи;

2) недоведеність обставин, що мають значення для справи, які
місцевий господарський суд визнав встановленими;

3) невідповідність висновків, викладених у рішенні місцевого
господарського суду, обставинам справи;

4) порушення або неправильне застосування норм матеріального
чи процесуального права.

Порушення або неправильне застосування норм процесуального
права може бути підставою для скасування або зміни рішення лише за
умови, якщо це порушення призвело до прийняття неправильного
рішення.

Порушення норм процесуального права є в будь-якому випадку
підставою для скасування рішення місцевого господарського суду,
якщо:

1) справу розглянуто господарським судом у незаконному складі
колегії суддів;

2) справу розглянуто господарським судом за відсутністю
будь-якої із сторін, не повідомленої належним чином про місце
засідання суду;

3) господарський суд прийняв рішення про права і обов\’язки
осіб, що не були залучені до участі у справі;

4) рішення не підписано будь-ким із суддів або підписано не
тими суддями, які зазначені у рішенні;

5) рішення прийнято не тими суддями, які входили до складу
колегії, що розглядала справу;

6) рішення прийнято господарським судом з порушенням правил
предметної або територіальної підсудності, крім випадків,
передбачених у частині третій статті 17 цього Кодексу;

7) рішення прийнято господарським судом з порушенням правил
виключної підсудності.
{ Стаття 104 із змінами, внесеними згідно із Законом N 483-V
( 483-16 ) від 15.12.2006 }

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code