Господарський процесуальний кодекс України, стаття 105-106

Господарський процесуальний кодекс України, стаття 105-106

Стаття 105. Постанова апеляційної інстанції

За наслідками розгляду апеляційної скарги апеляційний
господарський суд приймає постанову.

У постанові мають бути зазначені:

1) найменування апеляційного господарського суду, який
розглянув апеляційну скаргу, склад суду, номер справи і дата
прийняття постанови;

2) найменування сторін і найменування особи, яка подала
скаргу;

3) найменування місцевого господарського суду, рішення якого
оскаржується, номер справи, дата прийняття рішення, прізвища судді
(суддів);

4) стислий виклад суті рішення місцевого господарського суду;

5) підстави, з яких порушено питання про перегляд рішення;

6) доводи, викладені у відзиві на апеляційну скаргу;

7) обставини справи, встановлені апеляційною інстанцією,
доводи, за якими апеляційна інстанція відхиляє ті чи інші докази,
мотиви застосування законів та інших нормативно-правових актів;

8) у разі скасування або зміни рішення місцевого
господарського суду – доводи, за якими апеляційна інстанція не
погодилась з висновками суду першої інстанції;

9) висновки за результатами розгляду апеляційної скарги;

10) новий розподіл судових витрат у разі скасування чи зміни
рішення.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття.

Постанова надсилається сторонам у справі в триденний строк з
дня її прийняття.

Постанову апеляційної інстанції може бути оскаржено у
касаційному порядку.
{ Стаття 105 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

Стаття 106. Апеляційні скарги на ухвали місцевого
господарського суду

Окремо від рішення місцевого господарського суду можуть бути
оскаржені в апеляційному порядку ухвали місцевого господарського
суду:

1) про вжиття запобіжних заходів, відмову в задоволенні заяви
про вжиття запобіжних заходів, залишення без змін ухвали про
вжиття запобіжних заходів, зміну чи скасування ухвали про вжиття
запобіжних заходів;

2) про повернення позовної заяви;

3) про відмову у прийнятті позовної заяви;

4) про передачу справи за підсудністю;

5) про забезпечення позову, скасування забезпечення позову;

6) про зупинення провадження у справі;

7) про припинення провадження у справі;

8) про залишення позову без розгляду;

9) про затвердження мирової угоди;

10) у справах про банкрутство (неплатоспроможність) у
випадках, передбачених Законом України \”Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом\”
( 2343-12 );

11) про відмову прийняти додаткове рішення, ухвалу;

12) про роз\’яснення чи відмову у роз\’ясненні рішення, ухвали;

13) про внесення виправлень у рішення, ухвалу;

14) про повернення заяви про перегляд судового рішення за
нововиявленими обставинами;

15) окрема;

16) додаткова;

17) про поновлення пропущеного строку для пред\’явлення наказу
до виконання;

18) про внесення виправлень до наказу, визнання наказу таким,
що не підлягає виконанню;

19) про видачу дубліката наказу або відмову у його видачі;

20) про відстрочку або розстрочку виконання рішення, ухвали,
постанови, зміни способу та порядку їх виконання;
{ Офіційне тлумачення положення пункту 20 частини першої
статті 106 див. в Рішенні Конституційного Суду N 11-рп/2012
( v011p710-12 ) від 25.04.2012 }

21) про розгляд скарг на дії (бездіяльність) органів
Державної виконавчої служби;

22) про відмову у прийнятті заяви про скасування рішення
третейського суду;

23) про повернення заяви про скасування рішення третейського
суду;

24) про відмову поновити пропущений процесуальний строк;

25) про повернення заяви про видачу виконавчого документа за
рішенням третейського суду.

Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від
рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду. У
разі подання апеляційної скарги на ухвалу, що не підлягає
оскарженню окремо від рішення суду, місцевий господарський суд
повертає її заявнику, про що постановляє ухвалу, яка не підлягає
оскарженню.

У разі подання апеляційної скарги на ухвали місцевого
господарського суду, передбачені пунктами 1, 5, 10-21 частини
першої цієї статті, до суду апеляційної інстанції передаються лише
копії матеріалів, необхідних для розгляду скарги. У разі
необхідності апеляційний господарський суд може витребувати також
копії інших матеріалів справи.

Подання апеляційних скарг на ухвали місцевого господарського
суду не перешкоджає продовженню розгляду справи цим судом.

Апеляційні скарги на ухвали місцевого господарського суду
розглядаються в порядку, передбаченому для розгляду апеляційних
скарг на рішення місцевого господарського суду.

Апеляційні скарги на ухвали місцевого господарського суду
можуть подавати сторони та інші учасники судового процесу,
зазначені у цьому Кодексі та Законі України \”Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом\”
( 2343-12 ).

У випадках скасування апеляційною інстанцією ухвал про
відмову у прийнятті позовної заяви або заяви про порушення справи
про банкрутство, про повернення позовної заяви або заяви про
порушення справи про банкрутство, зупинення провадження у справі,
припинення провадження у справі, про залишення позову без розгляду
або залишення заяви у провадженні справи про банкрутство без
розгляду справа передається на розгляд місцевого господарського
суду.
{ Стаття 106 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010, N 2980-VI ( 2980-17 ) від 03.02.2011 }
{ Розділ XII із змінами, внесеними згідно із Законами N 3345-12
від 30.06.93, N 251/97-ВР від 13.05.97, N 2181-III ( 2181-14 ) від
21.12.2000, N 2413-III ( 2413-14 ) від 17.05.2001, в редакції
Закону N 2539-III ( 2539-14 ) від 21.06.2001 }

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code