Господарський процесуальний кодекс України, стаття 107-111-1

Господарський процесуальний кодекс України, стаття 107-111-1

Р о з д і л XII-1

ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ У КАСАЦІЙНОМУ ПОРЯДКУ

Стаття 107. Право касаційного оскарження

Сторони, прокурор, треті особи, особи, які не брали участі у
справі, але щодо яких суд вирішив питання про їх права та
обов\’язки, мають право подати касаційну скаргу на:

1) рішення місцевого господарського суду після їх перегляду в
апеляційному порядку та постанови апеляційного господарського
суду, ухвалені за результатами апеляційного розгляду;

2) ухвали місцевого господарського суду, зазначені в частині
першій статті 106 цього Кодексу, після їх перегляду в апеляційному
порядку та постанови апеляційного господарського суду, ухвалені за
результатами апеляційного розгляду.
{ Текст статті 107 в редакції Закону N 2453-VI ( 2453-17 ) від
07.07.2010 }

Стаття 108. Касаційна інстанція

Судом касаційної інстанції є Вищий господарський суд України.
{ Текст статті 108 в редакції Закону N 2453-VI ( 2453-17 ) від
07.07.2010 }

Стаття 109. Порядок подання касаційної скарги

Касаційна скарга подається до Вищого господарського суду
України через апеляційний господарський суд, який прийняв
оскаржуване рішення чи постанову.

Апеляційний господарський суд зобов\’язаний невідкладно
надіслати скаргу разом зі справою до Вищого господарського суду
України.
{ Стаття 109 в редакції Закону N 2453-VI ( 2453-17 ) від
07.07.2010 }

Стаття 110. Строк подання касаційної скарги (подання)

Касаційна скарга може бути подана протягом двадцяти днів з
дня набрання судовим рішенням апеляційного господарського суду
законної сили.

Суд касаційної інстанції постановляє ухвалу про повернення
касаційної скарги у випадках, якщо вона подана після закінчення
строків, установлених цією статтею, і суд за заявою особи, яка її
подала, не знайде підстав для поновлення строку, та незалежно від
поважності причини пропуску цього строку – у разі, якщо вона
подана прокурором, органом державної влади, органом місцевого
самоврядування після спливу одного року з моменту набрання
оскаржуваним судовим рішенням законної сили.
{ Стаття 110 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010, N 4176-VI ( 4176-17 ) від 20.12.2011 }
{ Положення статті 110 щодо скорочення процесуальних строків
звернення громадян до суду визнано конституційним згідно з
Рішенням Конституційного Суду N 17-рп/2011 ( v017p710-11 ) від
13.12.2011 }

Стаття 111. Форма і зміст касаційної скарги

Касаційна скарга подається у письмовій формі і повинна
містити:

1) найменування касаційної інстанції;

2) найменування апеляційного господарського суду, постанова
якого оскаржується, номер справи та дату прийняття постанови;

3) найменування особи, що подає скаргу, та іншої сторони
(сторін) у справі;

4) вимоги особи, що подала скаргу, із зазначенням суті
порушення або неправильного застосування норм матеріального чи
процесуального права;

5) перелік доданих до скарги документів.

Не допускаються посилання у касаційній скарзі на
недоведеність обставин справи.

Касаційна скарга підписується особою, яка подала скаргу або
її уповноваженим представником.

До скарги додаються докази сплати судового збору і надсилання
копії скарги іншій стороні у справі.
{ Стаття 111 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010, N 4176-VI ( 4176-17 ) від 20.12.2011 }

Стаття 111-1. Надсилання касаційної скарги сторонам
у справі

Особа, яка подала касаційну скаргу, надсилає іншій стороні у
справі копії касаційної скарги і доданих до неї документів, які у
цієї сторони відсутні.

Прокурор, який подає касаційну скаргу, надсилає сторонам у
справі її копію і копії доданих до неї документів, відсутніх у
справі.
{ Стаття 111-1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code