Господарський процесуальний кодекс України, стаття 111-2-111-8

Господарський процесуальний кодекс України, стаття 111-2-111-8

Стаття 111-2. Відзив на касаційну скаргу

Сторона у справі, отримавши касаційну скаргу, має право
надіслати відзив на неї касаційній інстанції і особі, що подала
скаргу.

Відсутність відзиву на касаційну скаргу не перешкоджає
перегляду судового рішення, що оскаржується.
{ Стаття 111-2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

Стаття 111-3. Повернення касаційної скарги

Касаційна скарга не приймається до розгляду і повертається
судом, якщо:

1) касаційна скарга підписана особою, яка не має права її
підписувати, або особою, посадове становище якої не зазначено;

2) скаргу надіслано інакше, ніж через місцевий або
апеляційний господарський суд, що прийняв рішення або постанову;

3) до скарги не додано доказів надіслання її копії іншій
стороні (сторонам) у справі;

4) до скарги не додано документів, що підтверджують сплату
судового збору у встановлених порядку і розмірі;

5) скаргу подано після закінчення строку, встановленого для
її подання, без клопотання про поновлення цього строку або таке
клопотання відхилено;

6) у скарзі не зазначено суті порушення або неправильного
застосування норм матеріального чи процесуального права;

7) до надіслання ухвали про прийняття скарги до провадження
від особи, що подала скаргу, надійшла заява про її відкликання.

Про повернення касаційної скарги виноситься ухвала.

Після усунення обставин, зазначених у пунктах 1, 2, 3, 4 і 6
частини першої цієї статті, касаційна скарга може бути подана
повторно.
{ Стаття 111-3 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010, N 4176-VI ( 4176-17 ) від 20.12.2011 }

Стаття 111-4. Прийняття касаційної скарги

Про прийняття касаційної скарги до провадження суд виносить
ухвалу, в якій повідомляється про час і місце розгляду скарги, а
також витребовує справу чи копії матеріалів справи, необхідні для
розгляду скарги на ухвалу суду.

Питання про прийняття касаційної скарги до провадження або
про повернення касаційної скарги суд вирішує не пізніше п\’яти днів
з дня її надходження.

Ухвала надсилається усім учасникам судового процесу.
{ Стаття 111-4 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010, N 4176-VI ( 4176-17 ) від 20.12.2011 }

Стаття 111-5. Порядок розгляду касаційної скарги

У касаційній інстанції скарга розглядається за правилами
розгляду справи у суді першої інстанції за винятком процесуальних
дій, пов\’язаних із встановленням обставин справи та їх
доказуванням.

Касаційна інстанція використовує процесуальні права суду
першої інстанції виключно для перевірки юридичної оцінки обставин
справи та повноти їх встановлення у рішенні або постанові
господарського суду.
{ Стаття 111-5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

Стаття 111-6. Відмова від касаційної скарги

Особа, що подала касаційну скаргу, має право відмовитися від
неї до винесення постанови касаційною інстанцією.

Касаційна інстанція має право не прийняти відмову від скарги
з підстав, зазначених у частині шостій статті 22 цього Кодексу.

Про прийняття відмови від скарги касаційна інстанція виносить
ухвалу, якщо рішення або постанову господарського суду не
оскаржено іншою стороною.
{ Стаття 111-6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

Стаття 111-7. Межі перегляду справи в касаційній інстанції

Переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, касаційна
інстанція на підставі встановлених фактичних обставин справи
перевіряє застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм
матеріального і процесуального права.

Касаційна інстанція не має права встановлювати або вважати
доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або
постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання
про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних
доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти
докази.

У касаційній інстанції не приймаються і не розглядаються
вимоги, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції.

Стаття 111-8. Строк розгляду касаційної скарги

Касаційна скарга у випадках, передбачених пунктом 1 частини
першої статті 107 цього Кодексу, розглядається протягом одного
місяця, а у випадках, передбачених пунктом другим частини першої
статті 107 цього Кодексу, – протягом п\’ятнадцяти днів з дня
постановлення ухвали про прийняття касаційної скарги до
провадження Вищим господарським судом України.
{ Стаття 111-8 в редакції Закону N 2453-VI ( 2453-17 ) від
07.07.2010 }

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code