Господарський процесуальний кодекс України, стаття 111-9-111-11

Господарський процесуальний кодекс України, стаття 111-9-111-11

Стаття 111-9. Повноваження касаційної інстанції

Касаційна інстанція за результатами розгляду касаційної
скарги має право:

1) залишити рішення першої інстанції або постанову
апеляційної інстанції без змін, а скаргу без задоволення;

2) скасувати рішення першої інстанції або постанову
апеляційної інстанції повністю або частково і прийняти нове
рішення;

3) скасувати рішення першої інстанції або постанову
апеляційної інстанції і передати справу на новий розгляд, якщо суд
припустився порушень норм процесуального права, які унеможливили
встановлення фактичних обставин, що мають значення для правильного
вирішення справи. Справа направляється на новий розгляд до суду
апеляційної інстанції, якщо порушення норм процесуального права,
які унеможливили встановлення фактичних обставин, що мають
значення для правильного вирішення справи, допущені тільки цим
судом. У всіх інших випадках справа направляється до суду першої
інстанції;

4) скасувати рішення першої інстанції, постанову апеляційної
інстанції повністю або частково і припинити провадження у справі
чи залишити позов без розгляду повністю або частково;

5) змінити рішення першої інстанції або постанову апеляційної
інстанції;

6) залишити в силі одне із раніше прийнятих рішень або
постанов.
{ Стаття 111-9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

Стаття 111-10. Підстави для скасування або зміни рішення
або постанови

Підставами для скасування або зміни рішення місцевого чи
апеляційного господарського суду або постанови апеляційного
господарського суду є порушення або неправильне застосування норм
матеріального чи процесуального права.

Порушення норм процесуального права є в будь-якому випадку
підставою для скасування рішення місцевого або постанови
апеляційного господарського суду, якщо:

1) справу розглянуто судом у незаконному складі колегії
суддів;

2) справу розглянуто судом за відсутності будь-якої із
сторін, не повідомленої належним чином про час і місце засідання
суду;

3) господарський суд прийняв рішення або постанову, що
стосується прав і обов\’язків осіб, які не були залучені до участі
в справі.

4) рішення або постанова не підписані будь-ким із суддів або
підписані не тими суддями, що зазначені в рішенні або постанові;

5) рішення прийнято не тими суддями, які входили до складу
колегії, що розглянула справу;

6) рішення прийнято господарським судом з порушенням правил
предметної або територіальної підсудності, крім випадків,
передбачених у частині четвертій статті 17 цього Кодексу.

7) рішення прийнято господарським судом з порушенням правил
виключної підсудності.
{ Стаття 111-10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 483-V
( 483-16 ) від 15.12.2006 }

Стаття 111-11. Постанова касаційної інстанції

За наслідками розгляду касаційної скарги суд приймає
постанову.

У постанові мають бути зазначені:

1) найменування касаційної інстанції, склад суду, номер
справи і дата прийняття постанови;

2) найменування сторін і найменування особи, яка подала
касаційну скаргу;

3) найменування місцевого господарського суду або
апеляційного господарського суду, рішення, постанова якого
оскаржується, номер справи, дата прийняття рішення, постанови,
прізвище судді (суддів);

4) стислий виклад суті рішення місцевого господарського суду,
рішення, постанови апеляційного господарського суду;

5) підстави, з яких оскаржено рішення, постанову;

6) доводи, викладені у відзиві на касаційну скаргу;

7) мотиви, за якими касаційна інстанція не застосовує закони
та інші нормативні правові акти, на котрі посилалися сторони, а
також закони та інші нормативно-правові акти, якими керувався суд,
приймаючи рішення;

8) у разі скасування або зміни рішення, постанови, – мотиви,
за якими касаційна інстанція не погодилася з висновками суду
першої або апеляційної інстанції;

9) висновки за результатами розгляду касаційної скарги;

10) дії, що їх повинні виконати сторони та суд першої
інстанції у разі скасування рішення, постанови і передачі справи
на новий розгляд;

11) новий розподіл судових витрат у разі скасування чи зміни
рішення.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття.

Постанова надсилається сторонам у справі у триденний строк
з дня її прийняття.
{ Стаття 111-11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code