Господарський процесуальний кодекс України, стаття 111-12-111-17

Господарський процесуальний кодекс України, стаття 111-12-111-17

Стаття 111-12. Обов\’язковість вказівок, що містяться
у постанові касаційної інстанції

Вказівки, що містяться у постанові касаційної інстанції, є
обов\’язковими для суду першої інстанції під час нового розгляду
справи.

Постанова касаційної інстанції не може містити вказівок про
достовірність чи недостовірність того чи іншого доказу, про
переваги одних доказів над іншими, про те, яка норма матеріального
права повинна бути застосована і яке рішення має бути прийнято за
результатами нового розгляду справи.

Стаття 111-13. Касаційні скарги на ухвали господарських судів

Ухвали місцевого та апеляційного господарського суду можуть
бути оскаржені в касаційному порядку у випадках, передбачених
частиною першою статті 106 цього Кодексу.
{ Офіційне тлумачення положення частини першої статті 111-13 див.
в Рішенні Конституційного Суду N 11-рп/2012 ( v011p710-12 ) від
25.04.2012 }

Касаційні скарги на ухвали місцевого або апеляційного
господарських судів розглядаються у порядку, передбаченому для
розгляду касаційних скарг на рішення місцевого господарського
суду, постанови апеляційного господарського суду.

{ Частину третю статті 111-13 виключено на підставі Закону
N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

У випадках скасування касаційною інстанцією ухвал про відмову
у прийнятті позовної заяви або заяви про порушення справи про
банкрутство про повернення позовної заяви або заяви про порушення
справи про банкрутство, зупинення провадження у справі, припинення
провадження у справі, про залишення позову без розгляду або про
залишення без розгляду заяви у провадженні у справі про
банкрутство, справа передається на розгляд суду першої інстанції.
{ Стаття 111-13 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010 }
{ Кодекс доповнено Розділом XII-1 згідно із Законом N 2539-III
( 2539-14 ) від 21.06.2001 }

Р о з д і л XII-2

ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ ВЕРХОВНИМ СУДОМ УКРАЇНИ

Стаття 111-14. Перегляд судових рішень Верховним
Судом України

Верховний Суд України переглядає рішення господарських судів
виключно на підставі і в порядку, встановлених цим Кодексом.

Стаття 111-15. Право на звернення про перегляд судових рішень
господарських судів

Сторони у справі та Генеральний прокурор України мають право
подати заяву про перегляд судових рішень господарських судів після
їх перегляду в касаційному порядку.

Заява про перегляд судового рішення в господарських справах з
мотивів, передбачених пунктом 2 частини першої статті 111-16 цього
Кодексу, може бути подана особою, на користь якої постановлено
рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана
Україною.

Не може бути подана заява про перегляд ухвал суду касаційної
інстанції, які не перешкоджають провадженню у справі. Заперечення
проти таких ухвал можуть бути включені до заяви про перегляд
судового рішення, ухваленого за наслідками касаційного
провадження.

Стаття 111-16. Підстави для подання заяви про перегляд
судових рішень господарських судів

Заява про перегляд судових рішень господарських судів може
бути подана виключно на таких підставах:

1) неоднакового застосування судом (судами) касаційної
інстанції одних і тих самих норм матеріального права, внаслідок
чого ухвалено різні за змістом судові рішення у подібних
правовідносинах;

2) встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція
якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов\’язань
при вирішенні справи судом.
{ Положення статті 111-16, якими передбачено підстави і порядок
вирішення питання про допуск вищим спеціалізованим судом справи до
її провадження у Верховному Суді України, визнано конституційними
згідно з Рішенням Конституційного Суду N 17-рп/2011
( v017p710-11 ) від 13.12.2011 }

Стаття 111-17. Строк подання заяви про перегляд судових
рішень господарських судів

Заява про перегляд судових рішень господарських судів
подається протягом трьох місяців з дня ухвалення судового рішення
господарського суду, щодо якого подано заяву про перегляд судових
рішень господарських судів, або з дня ухвалення судового рішення,
на яке здійснюється посилання, на підтвердження підстави,
встановленої пунктом 1 частини першої статті 111-16 цього Кодексу,
якщо воно ухвалено пізніше, але не пізніше одного року з дня
ухвалення судового рішення, про перегляд якого подається заява.

Заява про перегляд судових рішень на підставах, передбачених
пунктом 2 частини першої статті 111-16 цього Кодексу, може бути
подана не пізніше одного місяця з дня, коли особі, на користь якої
постановлено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція
якої визнана Україною, стало відомо про набуття цим рішенням
статусу остаточного.

У разі пропущення строку, встановленого частинами першою,
другою цієї статті, з причин, визнаних поважними, суд за
клопотанням особи, яка подала заяву про перегляд судового рішення,
може поновити цей строк. Заява про перегляд судового рішення
залишається без розгляду, якщо особа, яка її подала, не порушує
питання про поновлення цього строку, а також якщо в поновленні
строку відмовлено. Питання про поновлення строку для подання заяви
про перегляд судового рішення або про залишення заяви без розгляду
вирішується судом без виклику осіб, які беруть участь у справі, та
за результатами розгляду постановляється відповідна ухвала.
{ Стаття 111-17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3932-VI
( 3932-17 ) від 20.10.2011 }

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code