Господарський процесуальний кодекс України, стаття 111-18-111-20

Господарський процесуальний кодекс України, стаття 111-18-111-20

Стаття 111-18. Вимоги до заяви про перегляд судових рішень
господарських судів

Заява про перегляд судових рішень господарських судів
подається у письмовій формі.

У заяві про перегляд судових рішень господарських судів
зазначаються:

1) найменування суду, до якого подається заява;

2) найменування (для юридичних осіб) або ім\’я (прізвище, ім\’я
та по батькові для фізичних осіб) сторін, їх місцезнаходження (для
юридичних осіб) або місце проживання (для фізичних осіб), а також
їхні номери засобів зв\’язку, адреси електронної пошти, якщо такі
є;

3) конкретні різні за змістом судові рішення, в яких має
місце неоднакове застосування судом (судами) касаційної інстанції
одних і тих самих норм матеріального права у подібних
правовідносинах;

4) обґрунтування необхідності перегляду судових рішень у
зв\’язку з ухваленням рішення міжнародної судової установи,
юрисдикція якої визнана Україною, якщо заява подана на підставі,
встановленій пунктом 2 частини першої статті 111-16 цього Кодексу;

5) вимоги особи, яка подає заяву;

6) у разі необхідності – клопотання;

7) перелік матеріалів, які додаються до заяви.

Заява про перегляд судових рішень господарських судів
підписується особою, яка подає заяву, або її уповноваженим
представником, який додає оформлений належним чином документ про
свої повноваження.

Стаття 111-19. Порядок подання заяви про перегляд судових
рішень господарських судів

Заява про перегляд судових рішень господарських судів
подається до Верховного Суду України через Вищий господарський суд
України. До заяви повинні бути додані:

1) копії заяви відповідно до кількості осіб, які беруть
участь у справі;

2) копії судових рішень, про перегляд яких подано заяву;

3) копії різних за змістом судових рішень, в яких має місце
неоднакове застосування судом (судами) касаційної інстанції одних
і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах;

4) копія рішення міжнародної судової установи, юрисдикція
якої визнана Україною, або клопотання особи про витребування копії
такого рішення в органу, відповідального за координацію виконання
рішень міжнародної судової установи, якщо її немає у розпорядженні
особи, яка подала заяву, – у разі подання заяви про перегляд
судових рішень з підстави, передбаченої пунктом 2 частини першої
статті 111-16 цього Кодексу.
{ Пункт 4 частини першої статті 111-19 в редакції Закону N 4847-VI
( 4847-17 ) від 24.05.2012 }

До заяви додається документ про сплату судового збору. За
подання і розгляд заяви на підставі, встановленій пунктом 2 статті
111-16 цього Кодексу, судовий збір не сплачується.
{ Стаття 111-19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3674-VI
( 3674-17 ) від 08.07.2011 }

Стаття 111-20. Перевірка Вищим господарським судом України
відповідності заяви про перегляд судових
рішень господарських судів вимогам
цього Кодексу

Заява про перегляд судового рішення господарського суду, яка
надійшла до Вищого господарського суду України, реєструється у
день її надходження та не пізніше наступного дня передається
судді-доповідачу, визначеному автоматизованою системою
документообігу суду.

Суддя-доповідач протягом трьох днів здійснює перевірку
відповідності заяви вимогам цього Кодексу. У разі якщо заяву
подано без додержання вимог статей 111-18 та 111-19 цього Кодексу,
заявник письмово повідомляється про недоліки заяви та строк,
протягом якого він зобов\’язаний їх усунути.

У разі якщо заявник усунув недоліки заяви в установлений
строк, вона вважається поданою в день первинного її подання до
Вищого господарського суду України.

Заява повертається заявнику, у разі якщо:

1) заявник не усунув її недоліки протягом установленого
строку;

2) заяву подано особою, яка не наділена правом на подання
такої заяви;

3) заяву підписано особою, яка не має права її підписувати;

4) є ухвала Вищого господарського суду України про відмову у
прийнятті справи до провадження за наслідками її розгляду,
винесена з аналогічних підстав.

Повернення заяви на підставах, зазначених у частині четвертій
цієї статті, не перешкоджає повторному зверненню в разі належного
оформлення заяви або на інших підставах, ніж ті, що були предметом
розгляду.

За відсутності підстав для повернення заяви, в якій міститься
клопотання особи про витребування копії рішення міжнародної
судової установи, юрисдикція якої визнана Україною,
суддя-доповідач невідкладно постановляє ухвалу про витребування
такої копії рішення разом з її автентичним перекладом в органу,
відповідального за координацію виконання рішень міжнародної
судової установи.
{ Статтю 111-20 доповнено частиною шостою згідно із Законом
N 4847-VI ( 4847-17 ) від 24.05.2012 }

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code