Господарський процесуальний кодекс України, стаття 111-21-111-22

Господарський процесуальний кодекс України, стаття 111-21-111-22

Стаття 111-21. Допуск Вищим господарським судом України
справи до провадження

Вирішення питання про допуск справи до провадження
здійснюється колегією у складі п\’яти суддів Вищого господарського
суду України, яка формується без участі суддів, що прийняли
рішення, яке оскаржується, в порядку, встановленому частиною
третьою статті 2-1 цього Кодексу.

Про допуск справи до провадження або відмову в такому допуску
Вищий господарський суд України протягом п\’ятнадцяти днів з дня
надходження заяви а в разі витребування копії рішення міжнародної
судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, – з дня
надходження такої копії постановляє ухвалу. Ухвала постановляється
без виклику осіб, які беруть участь у справі. Ухвала про допуск
справи до провадження або про відмову в такому допуску повинна
бути обґрунтованою.
{ Частина друга статті 111-21 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 4847-VI ( 4847-17 ) від 24.05.2012 }

Ухвала про допуск справи до провадження разом із заявою про
перегляд судового рішення та доданими до неї документами
надсилається до Верховного Суду України протягом п\’яти днів з дня
її постановлення. Копія ухвали про допуск справи надсилається
разом з копією заяви особам, які беруть участь у справі, а в разі
відмови у допуску – особі, яка подала заяву.

Якщо за результатами розгляду питання про допуск справи до
провадження з підстави, передбаченої пунктом 2 частини першої
статті 111-16 цього Кодексу, буде встановлено, що порушення
Україною міжнародних зобов\’язань є наслідком недотримання норм
процесуального права, Вищий господарський суд України постановляє
ухвалу про відкриття провадження у справі та вирішує питання про
необхідність витребування справи. Розгляд справи здійснюється
колегією у складі п\’яти суддів Вищого господарського суду України
за правилами, встановленими для перегляду справ у касаційному
порядку.
{ Стаття 111-21 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3932-VI
( 3932-17 ) від 20.10.2011 }
{ Положення статті 111-21, якими передбачено підстави і порядок
вирішення питання про допуск вищим спеціалізованим судом справи до
її провадження у Верховному Суді України, визнано конституційними
згідно з Рішенням Конституційного Суду N 17-рп/2011
( v017p710-11 ) від 13.12.2011 }

Стаття 111-22. Підготовка справи до розгляду
у Верховному Суді України

Ухвала про допуск справи до провадження разом із заявою про
перегляд судового рішення та доданими до неї документами
реєструється у Верховному Суді України в день її надходження та не
пізніше наступного дня передається судді-доповідачу, визначеному
автоматизованою системою документообігу суду. Суддя-доповідач
протягом трьох днів постановляє ухвалу про відкриття провадження у
справі та надсилає її копії особам, які беруть участь у справі.

Суддя-доповідач протягом п\’ятнадцяти днів з дня відкриття
провадження здійснює підготовку справи до розгляду Верховним Судом
України:

1) виносить ухвалу про витребування матеріалів справи та
направляє її до відповідного суду;

2) вирішує питання про зупинення виконання відповідних
судових рішень;

2-1) вирішує питання про поновлення строку для подання заяви
про перегляд судового рішення або про залишення заяви без
розгляду, якщо таке питання не розглядалося у Вищому
господарському суді України;

3) доручає відповідним фахівцям науково-консультативної ради
при Верховному Суді України підготувати науковий висновок щодо
норми матеріального права, яка неоднаково застосована судом
(судами) касаційної інстанції у подібних правовідносинах;

4) визначає органи державної влади, представники яких можуть
дати пояснення в суді щодо суті правового регулювання цією нормою
закону, та дає розпорядження про їх виклик до суду;

5) здійснює інші заходи, необхідні для вирішення питання про
усунення розбіжностей у застосуванні норми матеріального права.

За наслідками проведення підготовчих дій суддя-доповідач
готує доповідь і постановляє ухвалу про закінчення підготовки та
призначення справи до розгляду Верховним Судом України.
{ Стаття 111-22 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3932-VI
( 3932-17 ) від 20.10.2011 }

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code