Господарський процесуальний кодекс України, стаття 111-23-111-27

Господарський процесуальний кодекс України, стаття 111-23-111-27

Стаття 111-23. Порядок розгляду справи Верховним
Судом України

У Верховному Суді України справа про перегляд судового
рішення у господарській справі з підстави неоднакового
застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм
матеріального права, що мало наслідком ухвалення різних за змістом
судових рішень, розглядається на засіданні Судової палати у
господарських справах Верховного Суду України. Засідання є
правомочним за умови присутності на ньому не менше двох третин
суддів від складу Судової палати у господарських справах
Верховного Суду України.

Якщо судове рішення у господарській справі оскаржується з
підстав неоднакового застосування одних і тих самих норм
матеріального права судами касаційної інстанції різної юрисдикції,
справа розглядається на спільному засіданні судових палат
Верховного Суду України, до складу яких входять судді відповідної
спеціалізованої юрисдикції. Таке засідання є правомочним за умови
присутності на ньому не менше двох третин суддів від загального
складу відповідних судових палат Верховного Суду України.

Справа про перегляд судового рішення з підстави, встановленої
пунктом 2 частини першої статті 111-16 цього Кодексу,
розглядається на спільному засіданні всіх судових палат Верховного
Суду України. Засідання є правомочним за умови присутності на
ньому не менше двох третин суддів від складу Верховного Суду
України, визначеного законом.

Відкриття судового засідання, оголошення складу суду,
роз\’яснення права відводу, роз\’яснення учасникам господарського
процесу їх прав та обов\’язків здійснюються відповідно до розділу
XI цього Кодексу.

Після проведення процесуальних дій, зазначених у частині
четвертій цієї статті, та розгляду клопотань осіб, які беруть
участь у справі, суддя-доповідач доповідає в необхідному обсязі
про зміст вимог, викладених у заяві про перегляд судових рішень
господарських судів, та результати проведених ним підготовчих дій.

Особа, яка подала заяву про перегляд судових рішень
господарських судів, та особи, які брали участь у справі, у разі
їх прибуття у судове засідання мають право надати пояснення по
суті заявлених вимог. У разі якщо такі заяви подали обидві
сторони, першим дає пояснення позивач. Для з\’ясування сутності
норми матеріального права, що неоднаково застосована, можуть
заслуховуватися пояснення представників органів державної влади.

Неприбуття сторін або інших осіб, які беруть участь у справі
і належним чином повідомлені про день, час і місце розгляду
справи, для участі у судовому засіданні не перешкоджає судовому
розгляду справи.

Після закінчення заслуховування пояснень осіб, зазначених у
частині шостій цієї статті, суд виходить до нарадчої кімнати для
ухвалення судового рішення.

Строк розгляду справи Верховним Судом України не може
перевищувати одного місяця з дня відкриття провадження у справі.
{ Стаття 111-23 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3932-VI
( 3932-17 ) від 20.10.2011 }

Стаття 111-24. Повноваження Верховного Суду України

За наслідками розгляду справи більшістю голосів від складу
суду приймається одна з таких постанов:

1) про повне або часткове задоволення заяви;

2) про відмову в задоволенні заяви.

Судді, які не погоджуються з постановою, можуть висловити
окрему думку, що додається до постанови.

Постанова Верховного Суду України є остаточною і може бути
оскаржена тільки на підставі, встановленій пунктом 2 частини
першої статті 111-16 цього Кодексу.

Стаття 111-25. Постанова Верховного Суду України
про задоволення заяви

Суд задовольняє заяву у випадку наявності однієї з підстав,
передбачених статтею 111-16 цього Кодексу.

У разі якщо суд установить, що судове рішення у справі, яка
переглядається з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої
статті 111-16 цього Кодексу, є незаконним, він скасовує його
повністю або частково і приймає нове судове рішення, яке має
містити висновок про правильне застосування норми матеріального
права щодо спірних правовідносин та обґрунтування помилковості
висновків суду касаційної інстанції з цього питання.

У разі якщо судове рішення у справі переглядається з
підстави, визначеної пунктом 2 частини першої статті 111-16 цього
Кодексу, суд скасовує оскаржуване рішення повністю або частково і
має право прийняти нове судове рішення або направити справу на
новий розгляд до суду, який виніс оскаржуване рішення.

Постанова Верховного Суду України про задоволення заяви має
бути вмотивованою.
{ Стаття 111-25 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3932-VI
( 3932-17 ) від 20.10.2011 }

Стаття 111-26. Постанова Верховного Суду України
про відмову в задоволенні заяви

Верховний Суд України відмовляє в задоволенні заяви, якщо
обставини, що стали підставою для перегляду справи, не
підтвердилися.

Постанова про відмову в задоволенні заяви має бути
вмотивованою.

Стаття 111-27. Повідомлення про ухвалення рішення
та його виготовлення

Постанова Верховного Суду України має бути виготовлена та
направлена особам, які беруть участь у справі, не пізніше п\’яти
днів з дня закінчення розгляду справи.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code