Господарський процесуальний кодекс України, стаття 111-28-113

Господарський процесуальний кодекс України, стаття 111-28-113

Стаття 111-28. Обов\’язковість судових рішень Верховного
Суду України

Рішення Верховного Суду України, прийняте за наслідками
розгляду заяви про перегляд судового рішення з мотивів
неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції
одних і тих самих норм матеріального права у подібних
правовідносинах, є обов\’язковим для всіх суб\’єктів владних
повноважень, які застосовують у своїй діяльності
нормативно-правовий акт, що містить зазначену норму права, та для
всіх судів України. Суди зобов\’язані привести свою судову практику
у відповідність із рішеннями Верховного Суду України.

Невиконання судових рішень Верховного Суду України тягне за
собою відповідальність, установлену законом.

Рішення Верховного Суду України, прийняті за результатами
розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстав,
передбачених статтею 111-16 цього Кодексу, підлягають
опублікуванню на офіційному веб-сайті Верховного Суду України не
пізніш як через десять днів з дня їх прийняття.
{ Стаття 111-28 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3932-VI
( 3932-17 ) від 20.10.2011 }

{ Кодекс доповнено Розділом XII-2 згідно із Законом N 2539-III
( 2539-14 ) від 21.06.2001; із змінами, внесеними згідно із
Законами N 761-IV ( 761-15 ) від 15.05.2003, N 1876-VI ( 1876-17 )
від 11.02.2010; в редакції Закону N 2453-VI ( 2453-17 ) від
07.07.2010 – зміни щодо запровадження автоматизованої системи
документообігу в судах вводяться в дію з 1 січня 2011 року }

Р о з д і л XIII

ПЕРЕГЛЯД РІШЕННЯ, УХВАЛИ, ПОСТАНОВИ
ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ ЗА НОВОВИЯВЛЕНИМИ
ОБСТАВИНАМИ

Стаття 112. Підстави перегляду судових рішень за
нововиявленими обставинами

Господарський суд може переглянути прийняте ним судове
рішення, яке набрало законної сили, за нововиявленими обставинами.

Підставами для перегляду судових рішень господарського суду
за нововиявленими обставинами є:

1) істотні для справи обставини, що не були і не могли бути
відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи;

2) встановлені вироком суду, що набрав законної сили,
завідомо неправильний висновок експерта, завідомо неправильний
переклад, фальшивість документів або речових доказів, що потягли
за собою ухвалення незаконного або необґрунтованого рішення;

3) встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини
судді у вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено незаконне
або необґрунтоване рішення;

4) скасування судового рішення, яке стало підставою для
ухвалення рішення чи постановлення ухвали, що підлягають
перегляду;

5) встановлена Конституційним Судом України
неконституційність закону, іншого правового акта чи їх окремого
положення, застосованого судом при вирішенні справи, якщо рішення
суду ще не виконане.
{ Стаття 112 в редакції Законів N 2539-III ( 2539-14 ) від
21.06.2001, N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

Стаття 113. Порядок і строк подання заяви про перегляд
судових рішень за нововиявленими обставинами

Судове рішення господарського суду може бути переглянуто за
нововиявленими обставинами за заявою сторони, прокурора, третіх
осіб, поданою протягом одного місяця з дня встановлення обставин,
що стали підставою для перегляду судового рішення. При цьому заява
про перегляд судового рішення господарського суду з підстави,
передбаченої пунктом 1 частини другої статті 112 цього Кодексу,
може бути подана не пізніше трьох років з дня набрання судовим
рішенням господарського суду законної сили.

Строк для подання заяви про перегляд судових рішень
господарського суду у зв\’язку з нововиявленими обставинами
обчислюється:

1) у випадку, встановленому пунктом 1 частини другої статті
112 цього Кодексу, – з дня встановлення обставин, що мають істотне
значення для справи;

2) у випадках, встановлених пунктами 2, 3 частини другої
статті 112 цього Кодексу, – з дня, коли вирок у кримінальній
справі набрав законної сили;

3) у випадку, встановленому пунктом 4 частини другої статті
112 цього Кодексу, – з дня набрання законної сили судовим
рішенням, яким скасовано судове рішення, що стало підставою для
ухвалення рішення чи постановлення ухвали, які підлягають
перегляду;

4) у випадку, встановленому пунктом 5 частини другої статті
112 цього Кодексу, – з дня ухвалення Конституційним Судом України
відповідного рішення.

Заява про перегляд судового рішення подається до
господарського суду, який прийняв судове рішення, де вона
реєструється з дотриманням порядку, передбаченого частинами
другою, третьою статті 2-1 цього Кодексу.

Заявник зобов\’язаний надіслати іншим сторонам копії заяви та
доданих до неї документів.

До заяви додаються документи, що підтверджують надіслання
копії заяви іншим сторонам, та документ про сплату судового збору.

Заява про перегляд судового рішення господарського суду за
нововиявленими обставинами до розгляду не приймається і
повертається заявникові у разі:

1) подання заяви після закінчення встановленого строку без
клопотання про його відновлення або відхилення такого клопотання
господарським судом;

2) подання заяви без доказів надіслання копії заяви і доданих
до неї документів іншим сторонам;

3) відсутності доказів сплати судового збору у порядку і
розмірі, встановлених законодавством;

4) якщо заява про перегляд судового рішення господарського
суду за нововиявленими обставинами з підстави, передбаченої
пунктом 1 частини другої статті 112 цього Кодексу, подана після
закінчення трирічного строку з дня набрання судовим рішенням
законної сили незалежно від поважності причини пропуску цього
строку;

5) якщо заява про перегляд судового рішення господарського
суду за нововиявленими обставинами підписана особою, яка не має
права її підписувати, або особою, посадове становище якої не
зазначено.

Про повернення заяви виноситься ухвала, яку може бути
оскаржено.

Після усунення обставин, зазначених у пунктах 2, 3 та 5
частини шостої цієї статті, заява може бути подана повторно.
{ Стаття 113 із змінами, внесеними згідно із Законом N 251/97-ВР
від 13.05.97; в редакції Законів N 2539-III ( 2539-14 ) від
21.06.2001, N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 – зміни щодо
запровадження автоматизованої системи документообігу в судах
вводяться в дію з 1 січня 2011 року; із змінами, внесеними згідно
із Законом N 4176-VI ( 4176-17 ) від 20.12.2011 }

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code