Господарський процесуальний кодекс України, стаття 113-1-116

Господарський процесуальний кодекс України, стаття 113-1-116

Стаття 113-1. Прийняття заяви про перегляд судового рішення
за нововиявленими обставинами

Про прийняття заяви про перегляд судового рішення за
нововиявленими обставинами господарський суд виносить ухвалу, в
якій повідомляється про час і місце розгляду заяви чи подання.

Ухвала надсилається відповідно сторонам у справі та
прокурору, який брав участь у справі чи подав заяву про перегляд
рішення за нововиявленими обставинами.
{ Кодекс доповнено статтею 113-1 згідно із Законом N 2539-III
( 2539-14 ) від 21.06.2001; із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

Стаття 114. Перегляд судових рішень за нововиявленими
обставинами

Рішення і ухвали, що набрали законної сили і прийняті судом
першої інстанції, переглядаються господарським судом, який прийняв
ці судові рішення.

Перегляд за нововиявленими обставинами постанов і ухвал
апеляційної і касаційної інстанції, якими змінено або скасовано
судове рішення суду першої інстанції, здійснюється судом тієї
інстанції, яким змінено або прийнято нове судове рішення.

Заява про перегляд рішення, ухвали, постанови за
нововиявленими обставинами розглядаються господарським судом у
судовому засіданні у місячний строк з дня їх надходження.

Неявка заявника та інших осіб, які беруть участь у справі, не
є перешкодою для розгляду заяви.

За результатами перегляду судового рішення приймаються:

1) рішення – у разі зміни або скасування рішення;

2) постанова – у разі зміни або скасування постанови;

3) ухвала – у разі зміни чи скасування ухвали або залишення
рішення, ухвали, постанови без змін.

Рішення, ухвала, постанова, прийняті за результатами
перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами,
надсилаються сторонам, прокурору у п\’ятиденний строк з дня їх
прийняття.

Рішення, ухвала, постанова, прийняті за результатами
перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами, можуть
бути переглянуті на загальних підставах.

У разі скасування судового рішення за результатами його
перегляду за нововиявленими обставинами справа розглядається
господарським судом за правилами, встановленими цим Кодексом.
{ Стаття 114 в редакції Закону N 2539-III ( 2539-14 ) від
21.06.2001; із змінами, внесеними згідно із Законом N 2453-VI
( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

Р о з д і л XIV

ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ, УХВАЛИ, ПОСТАНОВИ

Стаття 115. Обов\’язковість виконання судових рішень

Рішення, ухвали, постанови господарського суду, що набрали
законної сили, є обов\’язковими на всій території України і
виконуються у порядку, встановленому Законом України \”Про
виконавче провадження\”.
{ Стаття 115 в редакції Закону N 2539-III ( 2539-14 ) від
21.06.2001, із змінами, внесеними згідно із Законом N 2922-III
( 2922-14 ) від 10.01.2002 }

{ Статтю 115-1 виключено на підставі Закону N 2539-III
( 2539-14 ) від 21.06.2001 }

Стаття 116. Наказ господарського суду і пред\’явлення його для
виконання

Виконання рішення господарського суду провадиться на підставі
виданого ним наказу, який є виконавчим документом. Наказ видається
стягувачеві або надсилається йому після набрання судовим рішенням
законної сили. Накази про стягнення судового збору надсилаються
до місцевих органів державної податкової служби.

Накази видаються стягувачеві або надсилаються йому
рекомендованим чи цінним листом. Якщо судом було вжито заходів
щодо забезпечення позову за заявою осіб, на користь яких ухвалено
судове рішення, суд разом із виконавчим листом видає копію
документів, що підтверджують виконання ухвали суду про
забезпечення позову.

У разі повного або часткового задоволення первісного і
зустрічного позовів накази про стягнення грошових сум видаються
окремо по кожному позову.

Якщо судове рішення прийнято на користь декількох позивачів,
або проти декількох відповідачів, або якщо виконання повинно бути
проведено в різних місцях, видаються накази із зазначенням тієї
частини судового рішення, яка підлягає виконанню за даним
наказом.
{ Стаття 116 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2056-III
( 2056-14 ) від 19.10.2000, N 2539-III ( 2539-14 ) від
21.06.2001, N 2922-III ( 2922-14 ) від 10.01.2002, N 2900-IV
( 2900-15 ) від 22.09.2005, N 2677-VI ( 2677-17 ) від 04.11.2010 }

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code