Господарський процесуальний кодекс України, стаття 117-121

Господарський процесуальний кодекс України, стаття 117-121

Стаття 117. Оформлення наказу господарського суду,
виправлення помилки в ньому та визнання наказу
таким, що не підлягає виконанню

1. Наказ має відповідати вимогам до виконавчого документа,
встановленим Законом України \”Про виконавче провадження\”
( 606-14 ).

2. Господарський суд, який видав наказ, може за заявою
стягувача або боржника виправити помилку, допущену при його
оформленні або видачі, чи визнати наказ таким, що не підлягає
виконанню, та стягнути на користь боржника безпідставно одержане
стягувачем за наказом.

3. Господарський суд розглядає заяву в десятиденний строк у
судовому засіданні з повідомленням стягувача та боржника і
виносить ухвалу. Неявка стягувача і боржника не є перешкодою для
розгляду заяви. До розгляду заяви господарський суд має право
своєю ухвалою зупинити стягнення за наказом, а також витребувати
наказ.

4. Господарський суд ухвалою вносить виправлення до наказу, а
у разі якщо його було видано помилково або якщо обов\’язок боржника
відсутній повністю чи частково у зв\’язку з його припиненням
добровільним виконанням боржником чи іншою особою або з інших
причин, господарський суд визнає наказ таким, що не підлягає
виконанню повністю або частково. Якщо стягнення за таким наказом
уже відбулося повністю або частково, господарський суд одночасно
на вимогу боржника стягує на його користь безпідставно одержане
стягувачем за наказом.

5. Ухвала господарського суду за результатами розгляду заяви
надсилається стягувачеві і боржнику у п\’ятиденний строк з дня її
винесення. Ухвала може бути оскаржена у порядку, встановленому цим
Кодексом.
{ Стаття 117 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2056-III
( 2056-14 ) від 19.10.2000, N 2539-III ( 2539-14 ) від
21.06.2001; в редакції Закону N 3538-IV ( 3538-15 ) від
15.03.2006 }

{ Статтю 118 виключено на підставі Закону N 2056-III
( 2056-14 ) від 19.10.2000 }

{ Статтю 118 виключено на підставі Закону N 2677-VI
( 2677-17 ) від 04.11.2010 }

Стаття 119. Поновлення пропущеного строку для пред\’явлення
наказу до виконання

У разі пропуску строку для пред\’явлення наказу до виконання з
причин, визнаних господарським судом поважними, пропущений строк
може бути відновлено.

Заява про відновлення пропущеного строку подається до
господарського суду, який прийняв судове рішення. Заява
розглядається у засіданні господарського суду, про час і місце
якого повідомляються ухвалою стягувач і боржник. Неявка боржника і
стягувача у судове засідання не є перешкодою для розгляду заяви.

За результатами розгляду заяви виноситься ухвала, яка
надсилається стягувачеві і боржнику.

Ухвалу може бути оскаржено у встановленому цим Кодексом
порядку.
{ Кодекс доповнено статтею 119 згідно із Законом N 2539-III
( 2539-14 ) від 21.06.2001 }

Стаття 120. Видача дубліката наказу

У разі втрати наказу господарський суд може видати його
дублікат, якщо стягувач або державний виконавець звернувся із
заявою про це до закінчення строку, встановленого для пред\’явлення
наказу до виконання.

Про видачу дубліката наказу виноситься ухвала.

До заяви про видачу дубліката наказу мають бути додані:

довідка установи банку, державного виконавця чи органу
зв\’язку про втрату наказу;

при втраті наказу стягувачем – довідка стягувача, підписана
керівником чи заступником керівника та головним (старшим)
бухгалтером підприємства, організації, що наказ втрачено і до
виконання не пред\’явлено.

За видачу стягувачу дубліката судового наказу справляється
судовий збір у розмірі, встановленому законом.
{ Стаття 120 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2056-III
( 2056-14 ) від 19.10.2000, N 2456-IV ( 2456-15 ) від 03.03.2005,
N 3674-VI ( 3674-17 ) від 08.07.2011 }

Стаття 121. Відстрочка або розстрочка виконання рішення,
зміна способу та порядку виконання рішення,
ухвали, постанови

При наявності обставин, що ускладнюють виконання рішення або
роблять його неможливим, за заявою сторони, державного виконавця,
прокурора чи його заступника або за своєю ініціативою
господарський суд, який видав виконавчий документ, у десятиденний
строк розглядає це питання у судовому засіданні з викликом сторін,
прокурора чи його заступника і у виняткових випадках, залежно від
обставин справи, може відстрочити або розстрочити виконання
рішення, ухвали, постанови, змінити спосіб та порядок їх
виконання.
При відстрочці або розстрочці виконання рішення, ухвали,
постанови господарський суд на загальних підставах може вжити
заходів до забезпечення позову.
Про відстрочку або розстрочку виконання рішення, ухвали,
постанови, зміну способу та порядку їх виконання виноситься
ухвала, яка може бути оскаржена у встановленому порядку. В
необхідних випадках ухвала надсилається установі банку за
місцезнаходженням боржника або державному виконавцю.
Мирова угода, укладена сторонами у процесі виконання
судового рішення, подається на затвердження господарського суду,
який прийняв відповідне судове рішення. Про затвердження мирової
угоди господарський суд виносить ухвалу.
{ Стаття 121 із змінами, внесеними згідно із Законами N 251/97-ВР
від 13.05.97, N 2056-III ( 2056-14 ) від 19.10.2000, N 2539-III
( 2539-14 ) від 21.06.2001, N 2453-VI ( 2453-17 ) від 07.07.2010 }

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code