Господарський процесуальний кодекс України, стаття 122-2-122-3

Господарський процесуальний кодекс України, стаття 122-2-122-3

Стаття 122-2. Форма і зміст заяви про скасування рішення
третейського суду

Заява про скасування рішення третейського суду подається у
письмовій формі і підписується особою, яка його оскаржує, чи її
представником.

У заяві мають бути зазначені:

1) найменування господарського суду, до якого подається
заява;

2) прізвище, ім\’я та по батькові (для фізичних осіб),
найменування (для юридичних осіб) особи, яка подає заяву, її місце
проживання (перебування) або місцезнаходження;

3) прізвища, ім\’я та по батькові (для фізичних осіб),
найменування (для юридичних осіб) учасників третейського розгляду,
їх місце проживання (перебування) або місцезнаходження;

4) найменування та склад третейського суду, який прийняв
рішення;

5) відомості про рішення третейського суду, яке оскаржується,
а саме: номер справи, дата і місце прийняття рішення, предмет
спору, зміст резолютивної частини рішення;

6) дата отримання особою, яка звертається із заявою, рішення
третейського суду, яке оскаржується;

7) підстава для оскарження і скасування рішення третейського
суду;

8) зміст вимоги особи, яка подає заяву;

9) перелік документів та інших матеріалів, що додаються до
заяви.

У заяві можуть бути зазначені й інші відомості, якщо вони
мають значення для розгляду цієї заяви (номери засобів зв\’язку,
факсів, адреса електронної пошти сторін та третейського суду
тощо).

До заяви про скасування рішення третейського суду додаються:

1) оригінал рішення третейського суду або належним чином
завірена його копія. Копія рішення постійно діючого третейського
суду завіряється головою постійно діючого третейського суду, а
копія рішення третейського суду для вирішення конкретного спору
має бути нотаріально завірена;

2) оригінал третейської угоди або належним чином завірена її
копія;

3) документи, які подані на обґрунтування підстав для
скасування рішення третейського суду;

4) документ, що підтверджує сплату судового збору;

5) довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження
представника;

6) копії заяви про скасування рішення третейського суду та
доданих до неї документів (матеріалів) відповідно до кількості
учасників судового розгляду.

Заява про скасування рішення третейського суду, подана без
додержання вимог, визначених у цій статті, а також у разі несплати
суми судового збору повертається особі, яка її подала, в порядку,
встановленому статтею 63 цього Кодексу.
{ Стаття 122-2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3674-VI
( 3674-17 ) від 08.07.2011 }

Стаття 122-3. Підготовка справи до розгляду

Господарський суд до початку розгляду справи за клопотанням
будь-кого з учасників судового розгляду може витребувати матеріали
справи третейського розгляду, рішення в якій оскаржується, а також
докази у порядку, встановленому цим Кодексом. Справа направляється
до суду протягом п\’яти днів з дня надходження такої вимоги.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code