Господарський процесуальний кодекс України, стаття 122-4-122-7

Господарський процесуальний кодекс України, стаття 122-4-122-7

Стаття 122-4. Судовий розгляд справи

Справа про оскарження рішення третейського суду розглядається
суддею одноособово протягом одного місяця з дня надходження до
господарського суду заяви про скасування рішення третейського
суду.

Про час і місце розгляду справи повідомляються особи, які
беруть участь у справі. Неявка осіб, належним чином повідомлених
про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи.

При розгляді справи в судовому засіданні господарський суд
встановлює наявність або відсутність підстав для скасування
рішення третейського суду.

Господарський суд не обмежений доводами заяви про скасування
рішення третейського суду, якщо під час розгляду справи буде
встановлено підстави для скасування рішення третейського суду,
визначені статтею 122-5 цього Кодексу.

Справа розглядається господарським судом за правилами,
встановленими для розгляду справи судом першої інстанції, з
особливостями, встановленими цим розділом.

За наслідками розгляду заяви про скасування рішення
третейського суду господарський суд має право:

1) постановити ухвалу про відмову у задоволенні заяви і
залишення рішення третейського суду без змін;

2) постановити ухвалу про повне або часткове скасування
рішення третейського суду.

Ухвала господарського суду про скасування рішення
третейського суду або про відмову в його скасуванні може бути
оскаржена у порядку, визначеному цим Кодексом для оскарження
рішення суду першої інстанції.

Після розгляду господарським судом заяви про скасування
рішення третейського суду справа підлягає поверненню до
третейського суду, якщо господарський суд витребував справу з
третейського суду.

Стаття 122-5. Підстави для скасування рішення
третейського суду

Рішення третейського суду може бути скасовано лише у
випадках, передбачених цією статтею.

Рішення третейського суду може бути скасовано у разі якщо:

1) справа, у якій прийнято рішення третейського суду, не
підвідомча третейському суду відповідно до закону;

2) рішення третейського суду прийнято у спорі, не
передбаченому третейською угодою, або цим рішенням вирішені
питання, які виходять за межі третейської угоди. Якщо рішенням
третейського суду вирішені питання, які виходять за межі
третейської угоди, то скасовано може бути лише ту частину рішення,
що стосується питань, які виходять за межі третейської угоди;

3) третейську угоду визнано судом недійсною;

4) склад третейського суду, яким прийнято рішення, не
відповідав вимогам закону;

5) третейський суд вирішив питання про права і обов\’язки
осіб, які не брали участь у справі.

Скасування господарським судом рішення третейського суду не
позбавляє сторони права повторно звернутися до третейського суду,
крім випадків, передбачених законом.

Стаття 122-6. Ухвала господарського суду у справі
про оскарження рішення третейського суду

За наслідками розгляду справи про оскарження рішення
третейського суду господарський суд виносить (постановляє) ухвалу
за правилами, встановленими цим Кодексом для прийняття (ухвалення)
рішення.

В ухвалі господарського суду мають бути також зазначені:

1) відомості про рішення третейського суду, що оскаржується,
місце його прийняття;

2) найменування і склад третейського суду, що прийняв
рішення, яке оскаржується;

3) прізвища, ім\’я та по батькові (найменування) сторін
третейського спору;

4) вказівка про скасування рішення третейського суду повністю
або частково чи про відмову в задоволенні вимог заявника повністю
або частково.

Стаття 122-7. Видача виконавчого документа на примусове
виконання рішення третейського суду

Питання видачі виконавчого документа на примусове виконання
рішення третейського суду розглядається господарським судом за
заявою особи, на користь якої прийнято рішення третейського суду.

Заява про видачу виконавчого документа про примусове
виконання рішення третейського суду подається до господарського
суду за місцем проведення третейського розгляду протягом трьох
років з дня прийняття рішення третейським судом.

Заява, подана після закінчення строку, встановленого частиною
другою цієї статті, залишається без розгляду, якщо господарський
суд за заявою особи, яка її подала, не знайде підстав для
поновлення строку, про що постановляється ухвала.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code