Господарський процесуальний кодекс України, стаття 122-8-122-9

Господарський процесуальний кодекс України, стаття 122-8-122-9

Стаття 122-8. Форма і зміст заяви про видачу виконавчого
документа на примусове виконання рішення
третейського суду

Заява про видачу виконавчого документа на примусове виконання
рішення третейського суду подається у письмовій формі і має бути
підписана особою, на користь якої прийнято рішення третейського
суду, чи її представником.

У заяві про видачу виконавчого документа на примусове
виконання рішення третейського суду мають бути зазначені:

1) найменування господарського суду, до якого подається
заява;

2) найменування і склад третейського суду, який прийняв
рішення, за яким має бути виданий виконавчий документ;

3) прізвища, ім\’я та по батькові (найменування) учасників
третейського розгляду, їх місце проживання (перебування) чи
місцезнаходження;

4) дата і місце прийняття рішення третейським судом;

5) дата отримання рішення третейського суду особою, яка
звернулася із заявою;

6) вимога заявника про видачу виконавчого документа на
примусове виконання рішення третейського суду.

У заяві можуть бути зазначені й інші відомості, якщо вони
мають значення для розгляду цієї заяви (номери засобів зв\’язку,
адреса електронної пошти сторін та третейського суду тощо).

До заяви про видачу виконавчого документа на примусове
виконання рішення третейського суду додаються:

1) оригінал рішення третейського суду або належним чином
завірена його копія. Копія рішення постійно діючого третейського
суду завіряється головою постійно діючого третейського суду, а
копія рішення третейського суду для вирішення конкретного спору
має бути нотаріально завірена;

2) оригінал третейської угоди або належним чином завірена її
копія;

3) документ, що підтверджує сплату судового збору;

4) копія заяви про видачу виконавчого документа на примусове
виконання рішення третейського суду відповідно до кількості
учасників судового розгляду;

5) довіреність або інший документ, що підтверджує
повноваження особи на підписання заяви.

Заява про видачу виконавчого документа на примусове виконання
рішення третейського суду, подана без додержання вимог, визначених
у цій статті, а також у разі несплати суми судового збору
повертається особі, яка її подала, в порядку, встановленому
статтею 63 цього Кодексу.
{ Стаття 122-8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3674-VI
( 3674-17 ) від 08.07.2011 }

Стаття 122-9. Порядок розгляду заяви про видачу виконавчого
документа на примусове виконання рішення
третейського суду

Заява про видачу виконавчого документа на примусове виконання
рішення третейського суду розглядається суддею одноособово
протягом п\’ятнадцяти днів з дня її надходження до господарського
суду в судовому засіданні з викликом сторін. Неявка сторін чи
однієї із сторін, належним чином повідомлених про час і місце
розгляду справи, не перешкоджає судовому розгляду заяви.

При розгляді заяви про видачу виконавчого документа на
примусове виконання рішення третейського суду за клопотанням
однієї із сторін господарський суд витребовує справу з постійно
діючого третейського суду, в якому вона зберігається. Справа має
бути направлена до господарського суду протягом п\’яти днів від дня
надходження вимоги. У такому разі строк розгляду заяви про видачу
виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського
суду продовжується до одного місяця з дня її надходження до суду.

При розгляді справи в судовому засіданні господарський суд
встановлює наявність чи відсутність підстав для відмови у видачі
виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського
суду, передбачених статтею 122-10 цього Кодексу.

Якщо до господарського суду надійшла заява про видачу
виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського
суду, а в його провадженні чи в провадженні іншого суду є заява
про оскарження і скасування цього рішення третейського суду,
господарський суд на підставі статті 79 цього Кодексу зупиняє
провадження по заяві про видачу виконавчого документа до набрання
законної сили ухвалою суду, якою відмовлено в задоволенні заяви
про скасування оскарженого рішення третейського суду.

Стаття 122-10. Підстави для відмови у видачі виконавчого
документа на примусове виконання рішення
третейського суду

Господарський суд відмовляє у видачі виконавчого документа на
примусове виконання рішення третейського суду, якщо:

1) на день прийняття рішення за заявою про видачу виконавчого
документа рішення третейського суду скасовано судом;

2) справа, у якій прийнято рішення третейського суду, не
підвідомча третейському суду відповідно до закону;

3) пропущено встановлений строк для звернення за видачею
виконавчого документа, а причини його пропуску не визнані
господарським судом поважними;

4) рішення третейського суду прийнято у спорі, не
передбаченому третейською угодою, або цим рішенням вирішені
питання, які виходять за межі третейської угоди. Якщо рішенням
третейського суду вирішені питання, які виходять за межі
третейської угоди, то скасовано може бути лише ту частину рішення,
що стосується питань, які виходять за межі третейської угоди;

5) третейська угода визнана недійсною;

6) склад третейського суду, яким прийнято рішення, не
відповідав вимогам закону;

7) рішення третейського суду містить способи захисту прав та
охоронюваних інтересів, не передбачені законом;

8) постійно діючий третейський суд не надав на вимогу
господарського суду відповідну справу;

9) третейський суд вирішив питання про права і обов\’язки
осіб, які не брали участь у справі.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code