Господарський процесуальний кодекс України, стаття 122-11-124

Господарський процесуальний кодекс України, стаття 122-11-124

Стаття 122-11. Ухвала господарського суду про видачу
виконавчого документа на примусове
виконання рішення третейського суду
або про відмову у його видачі

За результатами розгляду заяви про видачу виконавчого
документа на примусове виконання рішення третейського суду
господарський суд виносить (постановляє) ухвалу про видачу
виконавчого документа або про відмову у видачі виконавчого
документа на примусове виконання рішення третейського суду за
правилами, передбаченими цим Кодексом для прийняття (ухвалення)
рішення.

В ухвалі господарського суду мають бути також зазначені:

1) найменування і склад третейського суду, який прийняв
рішення;

2) прізвища, ім\’я та по батькові (найменування) сторін
третейського спору;

3) дані про рішення третейського суду, за яким заявник
просить видати виконавчий документ;

4) вказівка про видачу виконавчого документа або про відмову
у його видачі.

Ухвала господарського суду про відмову у видачі виконавчого
документа може бути оскаржена сторонами в апеляційному порядку
протягом п\’ятнадцяти днів з дня її винесення господарським судом.

Після набрання законної сили ухвалою про відмову у видачі
виконавчого документа спір між сторонами може бути вирішений
господарським судом у загальному порядку.

Ухвала господарського суду про відмову у видачі виконавчого
документа, якщо вона не була оскаржена в апеляційному порядку,
набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне
оскарження.

У разі подання апеляційної скарги ухвала господарського суду
набирає законної сили після розгляду справи господарським судом
апеляційної інстанції.

Ухвала про видачу виконавчого документа на примусове
виконання рішення третейського суду направляється сторонам
протягом п\’яти днів з дня її прийняття.

Сторона, на користь якої виданий виконавчий документ, одержує
його безпосередньо у господарському суді.

Після розгляду господарським судом заяви про видачу
виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського
суду справа підлягає поверненню до постійно діючого третейського
суду.
{ Кодекс доповнено розділом XIV-1 згідно із Законом N 2980-VI
( 2980-17 ) від 03.02.2011 }

Р о з д і л XV

ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ
ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ СУБ\’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Стаття 123. Процесуальні права і обов\’язки іноземних
суб\’єктів господарювання

Іноземні суб\’єкти господарювання мають такі самі процесуальні
права і обов\’язки, що і суб\’єкти господарювання України, крім
винятків, встановлених законом або міжнародним договором, згода на
обов\’язковість якого надана Верховною Радою України.

Стаття 124. Підсудність судам справ за участю іноземних
суб\’єктів господарювання

Підсудність справ за участю іноземних суб\’єктів
господарювання визначається цим Кодексом, законом або міжнародним
договором, згода на обов\’язковість якого надана Верховною Радою
України.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code