Господарський процесуальний кодекс України, стаття 128-129

Господарський процесуальний кодекс України, стаття 128-129

Стаття 128. Виконання доручення іноземного суду про вручення
виклику до суду чи інших документів

Доручення іноземного суду про вручення виклику до суду чи
інших документів виконується у судовому засіданні або
уповноваженим працівником суду за місцем проживання (перебування,
місцем роботи) фізичної особи чи місцезнаходженням юридичної
особи.

Виклик до суду чи інші документи, що підлягають врученню за
дорученням іноземного суду, вручаються особисто фізичній особі чи
її представникові або представникові юридичної особи під розписку.

У виклику до суду, який направляється з метою виконання
доручення іноземного суду про вручення документів, згідно із
частинами п\’ятою і шостою цієї статті, зазначається інформація про
наслідки відмови від отримання документів та неявки до суду для
отримання документів.

У разі якщо особа, якій необхідно вручити виклик до суду чи
інші документи за дорученням іноземного суду, перебуває під вартою
або відбуває такий вид покарання як довічне позбавлення волі,
позбавлення волі на певний строк, тримання у дисциплінарному
батальйоні військовослужбовців, обмеження волі, арешт, суд
надсилає документи, що підлягають врученню за дорученням
іноземного суду, до адміністрації місця тримання особи, яка
здійснює їх вручення під розписку та негайно надсилає розписку і
письмові пояснення цієї особи до суду.

У разі відмови особи отримати виклик до суду чи інші
документи, що підлягають врученню за дорученням іноземного суду,
суддя, уповноважений працівник суду, представник адміністрації
місця тримання особи робить відповідну позначку на документах, що
підлягають врученню. У такому разі документи, що підлягають
врученню за дорученням іноземного суду, вважаються врученими.

У разі повторної неявки до суду без поважних причин особи,
яку належним чином повідомлено про день, час та місце судового
засідання, якій мають бути вручені виклик до суду чи інші
документи за дорученням іноземного суду, такі документи вважаються
врученими.

Доручення іноземного суду про вручення виклику до суду чи
інших документів вважається виконаним у день, коли особа або її
представник отримали такі документи чи відмовилися від їх
отримання або якщо така особа чи її представник, яких належним
чином повідомлено про день, час та місце судового засідання, на
якому має бути вручено виклик до суду чи інші документи, без
поважних причин не з\’явилися до суду – у день такого судового
засідання.

Виконання доручення іноземного суду про вручення виклику до
суду чи інших документів підтверджується протоколом судового
засідання, у якому зазначаються заяви чи повідомлення, зроблені
особами у зв\’язку з отриманням документів, а також підтвердженням
про повідомлення особи про необхідність явки до суду для отримання
документів та іншими документами, складеними чи отриманими в ході
виконання доручення, які засвідчуються підписом судді та
скріплюються гербовою печаткою.

Стаття 129. Виконання судових доручень закордонними
дипломатичними установами України

Судове доручення про вручення документів громадянину України,
який проживає на території іноземної держави, може бути виконано
працівниками дипломатичного представництва чи консульської
установи України у відповідній державі. Такі документи особа
отримує добровільно. Вручення документа здійснюється під розписку
із зазначенням дати вручення, підписується посадовою особою та
скріплюється печаткою відповідної закордонної дипломатичної
установи України.

Доручення суду про виконання певних процесуальних дій
стосовно громадянина України, який проживає на території іноземної
держави, може бути виконано працівниками дипломатичного
представництва чи консульської установи України за кордоном, якщо
це передбачено міжнародним договором, згода на обов\’язковість
якого надана Верховною Радою України. У разі вчинення певних
процесуальних дій складається протокол, що підписується особою,
стосовно якої вчинено процесуальні дії, та особою, яка вчинила
процесуальні дії, і скріплюється печаткою відповідної закордонної
дипломатичної установи України. У протоколі зазначаються день, час
і місце виконання доручення.

Під час виконання судового доручення застосовується
процесуальний закон України. Для виконання доручення не можуть
застосовуватися примусові заходи.
{ Розділ XV із змінами, внесеними згідно із Законами N 2539-III
( 2539-14 ) від 21.06.2001, N 1255-IV ( 1255-15 ) від 18.11.2003,
N 1892-IV ( 1892-15 ) від 24.06.2004; в редакції Закону N 1837-VI
( 1837-17 ) від 21.01.2010 }

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code