ДЕКЛАРАЦІЯ про готовність об\’єкта до експлуатації

ДЕКЛАРАЦІЯ про готовність об\’єкта до експлуатації

 

Додаток 2

до Порядку прийняття в експлуатацію

індивідуальних (садибних) житлових

будинків, садових, дачних будинків,

господарських (присадибних)

будівель і споруд, прибудов до них,

громадських будинків та будівель

і споруд сільськогосподарського

призначення I та II категорій

складності, які збудовані без дозволу

на виконання будівельних робіт, і

проведення технічного обстеження їх

будівельних конструкцій та

інженерних мереж

 

 

ЗАРЕЄСТРОВАНО

__________________________________________

(найменування органу, який проводив реєстрацію)

 

 

___ __________ 20__ р. № _______

 

__________________________________________

(підпис) (прізвище
та ініціали посадової особи)

 

М.П.

 

 

ДЕКЛАРАЦІЯ
про готовність об\’єкта до експлуатації

_____________________________________________________________________________

(найменування об\’єкта будівництва

 

_____________________________________________________________________________
та код об\’єкта згідно з державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000)

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО
ЗАМОВНИКА

Найменування або прізвище, ім\’я
та по батькові замовника, місце реєстрації,
місцезнаходження або місце проживання, номер телефону

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 


2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ\’ЄКТ БУДІВНИЦТВА

Найменування об\’єкта

будівництва та його

місцезнаходження

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

Початок будівництва

 

Закінчення

будівництва

 

Загальна площа

будівлі (кв. м)

 

Поверховість

 

Матеріали стін

 

Площа господарських

(присадибних) будівель

і споруд, прибудов (кв. м)

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИТЛОВИХ
ПРИМІЩЕНЬ

 

Кількість кімнат

Загальна площа (кв. м)

Житлова площа (кв. м)

 

Перелік

інженерного Водопровід, гаряче водопостачання, каналізація,
сміттєпровід, опалення:

обладнання центральне, пічне, від індивідуальних
установок (необхідне підкреслити)

Площа вбудованих або добудованих
приміщень (кв. м) _____________

4. ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЖИТЛОВИХ
ПРИМІЩЕНЬ

 

Назва нежитлового приміщення Функціональне
призначення

нежитлового
приміщення

__________________________ ________________________

Об\’єкт має такі основні
показники: потужність, продуктивність, виробнича площа, протяжність, місткість, обсяг, пропускна,
провізна здатність, кількість робочих
місць тощо (заповнюється на громадські будинки I та II категорій складності,
будівлі та споруди сільськогосподарського призначення I та II категорій
складності в одиницях виміру відповідно до цільової продукції або основних видів послуг):

 

Назва показника Одиниця виміру Кількість

____________________ ____________________ ___________________

____________________ ____________________ ___________________

____________________ ____________________ ___________________

____________________ ____________________ ___________________

 

5. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНИЙ
ПАСПОРТ ОБ`ЄКТА

 

Ким виданий Дата видачі Номер

____________________ ____________________ ___________________

____________________ ____________________ ___________________

 


6. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗВІТ ПРО
ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ ТА ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ОБ`ЄКТА

Висновок про відповідність
вимогам надійності будівель і споруд та можливість їх безпечної експлуатації

 

 

 

Ким виданий Дата складання

 

____________________ ____________________ ___________________

____________________ ____________________ ___________________

 

7. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗЕМЕЛЬНУ
ДІЛЯНКУ

 

Місце розташування

______________________________________

______________________________________

Площа земельної ділянки (кв. м)

 

Кадастровий номер

 

Цільове призначення

 

Документ, що посвідчує право власності (користування)
земельною ділянкою

Форма власності або
користування

______________________________________

 

______________________________________

 

______________________________________

 

Назва ________________________________

Дата \”__\” _________ року, № _____________

Орган, який видав документ_________________ _______________________________________

 

______________________________________

 

Вартість основних фондів, які приймаються в експлуатацію,_____ тис. грн.

 

ВВАЖАТИ ЗАКІНЧЕНИЙ БУДІВНИЦТВОМ
ОБ\’ЄКТ ГОТОВИМ

ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

 

Я, _____________________________________________________________, усвідомлюю

(прізвище, ім\’я та по батькові
замовника)

наслідки, передбачені за подання
неповних та недостовірних даних.

 

____________
___________ ___________________________

(посада) (підпис)
(прізвище, ім\’я та по батькові)

 

М.П.

 

Примітка. Кожна сторінка
підписується керівником замовника або замовником та засвідчується печаткою (для
юридичних осіб).

 

 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code