ПОСТАНОВА* № _____ по справі про адміністративне правопорушення

ПОСТАНОВА* № _____ по справі про адміністративне правопорушення

 

Додаток 5

до Порядку прийняття в експлуатацію

індивідуальних (садибних) житлових

будинків, садових, дачних будинків,

господарських (присадибних)

будівель і споруд, прибудов до них,

громадських будинків та будівель

і споруд сільськогосподарського

призначення I та II категорій

складності, які збудовані без дозволу

на виконання будівельних робіт, і

проведення технічного обстеження їх

будівельних конструкцій

та інженерних мереж

 

 

____________________________________________________________________

(найменування інспекції державного
архітектурно-будівельного контролю, місцезнаходження, телефон, електронна
адреса)

 

ПОСТАНОВА* № _____
по справі про адміністративне правопорушення 
_______________ ____________________________
 (дата складання постанови) (місце складання постанови)
Я, _____________________________________________________________
 (посада, прізвище, ім\'я та по батькові посадової особи)
____________________________________________________________________,
розглянувши матеріали справи про адміністративне правопорушення у сфері містобудівної діяльності: ______________________________________________ 
(зазначаються документи, що стали підставою
_______________________________________________________________________________________________,
для винесення постанови)
УСТАНОВИВ:
_______________________________________________________________________________________________:
(зазначаються прізвище, ім’я, по батькові особи, яка притягається до адміністративної відповідальності)
1. Дата народження___________________________________________________________
2. Місце народження _________________________________________________________
3. Місце проживання _________________________________________________________
4. Місце роботи (навчання) ____________________________________________________
5. Посада____________________________________________________________________
6. Документ, що посвідчує особу, _______________ серія_____, №__________________,
виданий_________________________________________________________________________


7. Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)_____________________,
____________________________________________________________________ 
(опис обставин, установлених при розгляді справи)
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
чим порушив _______________________________________________________________________________
 (зазначаються абзаци, пункти, частини, статті, глави, розділи нормативно-правових актів,
_______________________________________________________________________________________________.
будівельних норм, державних стандартів і норм, вимоги яких порушено)
Відповідальність за правопорушення передбачена статтею 97 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП). 
На підставі поданих документів і матеріалів та заслухавши осіб, які брали участь у розгляді справи:_______________________________________________
 (посади, прізвища, імена та по батькові)
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
керуючись статтями 24, 33, 2446, 276-280, 283 та 284 КУпАП,
 
ПОСТАНОВИВ:
Визнати ________________________________________________________
 (прізвище, ім’я, по батькові особи, яка притягається до адміністративної
________________________________________________________________________________________________
відповідальності, місце проживання)
винним(ою) у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 97 КУпАП, накласти на ________________________________________
 (прізвище, ім’я, по батькові особи, яка притягається до 
______________________________ адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі
адміністративної відповідальності) 
____________________________________________________________ гривень, які перераховуються
 (цифрами та словами)
до державного бюджету за реквізитами _________________________________
_______________________________________________________________________________________________. 

 _____________________ _____________ __________________
 (посада) (підпис) (П.І.Б. посадової особи) 
 М.П.
Відповідно до статті 291 КУпАП постанова набирає законної сили після закінчення строку на її оскарження, а саме: «_________»___________________________________ року. 
(зазначається у разі направлення цієї постанови на примусове
 виконання до відповідного органу державної виконавчої служби) 


Відповідно до частини першої статті 287 КУпАП
постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржено
прокурором, особою, щодо якої її винесено, а також потерпілим.

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 288
КУпАП постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути
оскаржено у вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі) або в районний,
районний у місті, міський чи міськрайонний суд, у порядку, визначеному КУпАП, з
особливостями, встановленими цим Кодексом.

Відповідно до статті 289 КУпАП скаргу на постанову
по справі про адміністративне правопорушення може бути подано протягом десяти
днів з дня винесення постанови. В разі пропуску зазначеного строку з поважних
причин цей строк за заявою прокурора, особи, щодо якої винесено постанову, може
бути поновлено органом (посадовою особою), правомочним розглядати скаргу.

Відповідно до частини першої статті 303 КУпАП не
підлягає виконанню постанова про накладення адміністративного стягнення, якщо її
не було звернуто до виконання протягом трьох місяців з дня винесення. В разі
оскарження постанови або внесення на неї подання прокурора перебіг строку
давності зупиняється до розгляду скарги або подання прокурора. У разі
відстрочки виконання постанови відповідно до статті 301 цього Кодексу перебіг
строку давності зупиняється до закінчення строку відстрочки.

Відповідно до частини першої статті
307 КУпАП штраф має бути сплачений
порушником не пізніш як через п\’ятнадцять днів з дня вручення йому постанови про
накладення штрафу, а в разі оскарження або внесення на неї подання прокурора
такої постанови – не пізніш як через п\’ятнадцять днів з дня повідомлення про
залишення скарги або подання без задоволення.

Копію звіреного банком платіжного
документа, що засвідчує факт сплати суми штрафу в повному обсязі, надіслати до
______________________________________________

(найменування та місцезнаходження

 

_______________________________________________________________________________.

органу, що наклав штраф)

Відповідно до частини першої, абзаців першого та
другого частини другої статті 308 КУпАП у разі несплати правопорушником штрафу
у строк, установлений частиною першою статті 307 КУпАП,
постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до
відділу державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або
за місцезнаходженням його майна в порядку, встановленому законом.

У порядку примусового виконання постанови про
стягнення штрафу за вчинення адміністративного правопорушення з правопорушника
стягується подвійний розмір штрафу, визначеного у відповідній статті КУпАП та зазначеного у цій постанові, і становить
_________________________________________ грн.

 
Копію постанови одержав ________________________________________
 (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи)
 _________ _______________
 (дата) (підпис)
Копію постанови надіслано поштою ________________________________
 (підприємство зв\'язку, дата і
________________________________________________________________________________________________
номер поштового відправлення)

 

* У разі
наявності підстав, передбачених статтею 284 Кодексу України про адміністративні
правопорушення, а також за наявності обставин, передбачених статтею 247 цього Кодексу, провадження в справі про адміністративне
правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю, про що
приймається відповідне рішення інспекції державного архітектурно-будівельного
контролю.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code