Знесення самочинно збудованих об\’єктів

Знесення самочинно збудованих об\’єктів

Стаття 38. Знесення самочинно збудованих об\’єктів
{  Назва  статті  38  із  змінами,  внесеними  згідно  із  Законом 
N 5496-VI ( 5496-17 ) від 20.11.2012 } 
     1. У  разі  виявлення  факту самочинного будівництва об\’єкта, 
перебудова якого з метою усунення істотного відхилення від проекту 
або  усунення  порушень  законних  прав  та  інтересів інших осіб, 
істотного порушення будівельних норм є неможливою,  посадова особа 
органу  державного архітектурно-будівельного контролю видає особі, 
яка  здійснила  (здійснює)  таке  будівництво, припис про усунення 
порушень  вимог  законодавства  у  сфері містобудівної діяльності, 
будівельних  норм,  державних  стандартів  і  правил з визначенням 
строку для добровільного виконання припису. 
     У разі   якщо  особа  в  установлений  строк  добровільно  не 
виконала   вимоги,   встановлені   у   приписі,  орган  державного 
архітектурно-будівельного   контролю   подає  позов  до  суду  про 
знесення  самочинно  збудованого  об\’єкта  та  компенсацію витрат, 
пов\’язаних з таким знесенням. 
     2. За  рішенням  суду  самочинно  збудований  об\’єкт підлягає 
знесенню  в  порядку,  визначеному  Кабінетом Міністрів України, з 
компенсацією  витрат,  пов\’язаних із знесенням об\’єкта, за рахунок 
особи,   яка  здійснила  (здійснює)  таке  самочинне  будівництво. 
{  Абзац  перший  частини  другої  статті 38 із змінами, внесеними 
згідно із Законом N 5496-VI ( 5496-17 ) від 20.11.2012 } 
     Замовником  робіт  із  знесення  зазначеного  об\’єкта є орган 
державного  архітектурно-будівельного  контролю,  за позовом якого 
прийнято  відповідне  рішення  суду. { Абзац другий частини другої 
статті  38  із  змінами,  внесеними  згідно  із  Законом N 5459-VI 
( 5459-17 ) від 16.10.2012 } 
     Виконання  рішення  суду,  що  набрало  законної  сили,  щодо 
знесення  самочинно збудованого об’єкта здійснюється відповідно до 
Закону  України  \”Про виконавче провадження\” ( 606-14 ). { Частину 
другу  статті  38  доповнено  абзацом  третім  згідно  із  Законом 
N 5496-VI ( 5496-17 ) від 20.11.2012 } 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code