Пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту

Пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту

Стаття 40. Пайова участь у розвитку інфраструктури населеного 
                пункту 
     1. Порядок  залучення,  розрахунку  розміру  і   використання 
коштів  пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 
встановлюють органи місцевого самоврядування відповідно  до  цього 
Закону. 
     2. Замовник, який має намір щодо забудови земельної ділянки у 
відповідному  населеному  пункті,  зобов\’язаний  взяти  участь   у 
створенні   і   розвитку   інженерно-транспортної   та  соціальної 
інфраструктури  населеного  пункту,  крім  випадків,  передбачених 
частиною четвертою цієї статті. 
     3. Пайова  участь у розвитку інфраструктури населеного пункту 
полягає  у   перерахуванні   замовником   до   прийняття   об\’єкта 
будівництва  в  експлуатацію  до  відповідного  місцевого  бюджету 
коштів для створення і розвитку зазначеної інфраструктури.
{  Частина  третя статті 40 набирає чинності з 1 січня 2013 року – 
див.  підпункт  3  пункту 1 розділу V \”Прикінцеві положення\” цього 
Закону } 
     4. До пайової участі  у  розвитку  інфраструктури  населеного 
пункту не залучаються замовники у разі будівництва: 
     1) об\’єктів  будь-якого  призначення  на замовлення державних 
органів або органів місцевого  самоврядування  за  рахунок  коштів 
державного або місцевих бюджетів; 
     2) будівель навчальних закладів,  закладів культури, фізичної 
культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення; 
     3) будинків  житлового  фонду  соціального   призначення   та 
доступного житла; 
     4) індивідуальних   (садибних)  житлових  будинків,  садових, 
дачних  будинків  загальною  площею  до  300  квадратних   метрів, 
господарських   споруд,   розташованих  на  відповідних  земельних 
ділянках; 
     5) об\’єктів комплексної забудови територій,  що  здійснюється 
за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів; 
     6) об\’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній 
ділянці об\’єктів соціальної інфраструктури; 
     7) об\’єктів,  що споруджуються замість тих, що пошкоджені або 
зруйновані   внаслідок   надзвичайних  ситуацій  техногенного  або 
природного характеру; 
     8) об\’єктів,  передбачених   Державною   цільовою   програмою 
підготовки  та  проведення  в Україні фінальної частини чемпіонату 
Європи  2012  року  з  футболу  (  357-2010-п ), за рахунок коштів 
інвесторів; 
     9) об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об’єктів 
енергетики,  зв’язку  та  дорожнього  господарства  (крім об’єктів 
дорожнього сервісу);
{ Частину четверту статті 40 доповнено пунктом 9 згідно із Законом 
N 4570-VI ( 4570-17 ) від 22.03.2012 } 
     10)  об’єктів  у  межах  індустріальних  парків на замовлення 
ініціаторів  створення  індустріальних  парків,  керуючих компаній 
індустріальних парків, учасників індустріальних парків.
{  Частину  четверту  статті  40  доповнено  пунктом  10 згідно із 
Законом N 5018-VI ( 5018-17 ) від 21.06.2012 } 
     5. Величина  пайової   участі   у   розвитку   інфраструктури 
населеного  пункту  визначається у договорі,  укладеному з органом 
місцевого  самоврядування  (відповідно  до  встановленого  органом 
місцевого   самоврядування   розміру  пайової  участі  у  розвитку 
інфраструктури),  з  урахуванням  загальної  кошторисної  вартості 
будівництва  об\’єкта,  визначеної  згідно  з будівельними нормами, 
державними  стандартами  і  правилами.  При  цьому не враховуються 
витрати  на  придбання  та виділення земельної ділянки, звільнення 
будівельного  майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, 
влаштування  внутрішніх  і  позамайданчикових  інженерних  мереж і 
споруд та транспортних комунікацій. 
     У разі якщо загальна кошторисна вартість будівництва  об\’єкта 
не визначена згідно з будівельними нормами, державними стандартами 
і правилами,  вона визначається  на  основі  встановлених  органом 
місцевого   самоврядування   нормативів   для   одиниці  створеної 
потужності. 
     6. Встановлений   органом   місцевого   самоврядування    для 
замовника   розмір   пайової   участі  у  розвитку  інфраструктури 
населеного пункту не може перевищувати  граничний  розмір  пайової 
участі у розвитку інфраструктури населеного пункту. 
     Граничний розмір  пайової  участі  у  розвитку інфраструктури 
населеного  пункту  з  урахуванням  інших   передбачених   законом 
відрахувань не може перевищувати: 
     1) 10  відсотків  загальної  кошторисної вартості будівництва 
об\’єкта – для нежитлових будівель та споруд; 
     2) 4  відсотки  загальної  кошторисної  вартості  будівництва 
об\’єкта – для житлових будинків. 
     7. Органам  місцевого  самоврядування  забороняється вимагати 
від замовника будівництва надання будь-яких послуг,  у тому  числі 
здійснення  будівництва  об\’єктів  та  передачі  матеріальних  або 
нематеріальних активів (зокрема житлових та нежитлових  приміщень, 
у  тому  числі  шляхом їх викупу),  крім пайової участі у розвитку 
інфраструктури населеного пункту,  передбаченої  цією  статтею,  а 
також  крім  випадків,  визначених частиною п\’ятою статті 30 цього 
Закону. 
     8. Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного 
пункту  визначається протягом десяти робочих днів з дня реєстрації 
органом місцевого самоврядування звернення замовника про укладення 
договору  про  пайову  участь  та доданих до нього документів,  що 
підтверджують вартість будівництва об\’єкта, з техніко-економічними 
показниками. 
     У  разі  зміни  замовника  розмір  пайової  участі у розвитку 
інфраструктури  населеного  пункту  зменшується  на  суму  коштів, 
сплачених  попереднім  замовником  відповідно  до  укладеного  ним 
договору  про  пайову участь. { Частину восьму статті 40 доповнено 
абзацом  другим  згідно  із  Законом  N  5496-VI  (  5496-17 ) від 
20.11.2012 } 
     9. Договір   про  пайову  участь  у  розвитку  інфраструктури 
населеного пункту укладається не пізніше ніж через 15 робочих днів 
з  дня  реєстрації звернення замовника про його укладення,  але до 
прийняття об\’єкта будівництва в експлуатацію. 
     Істотними умовами договору є: 
     1) розмір пайової участі; 
     2) строк (графік) сплати пайової участі; 
     3) відповідальність сторін. 
     Невід\’ємною частиною договору є розрахунок  величини  пайової 
участі у розвитку інфраструктури населеного пункту. 
     Кошти пайової  участі  у  розвитку  інфраструктури населеного 
пункту  сплачуються  в  повному  обсязі   до   прийняття   об\’єкта 
будівництва  в  експлуатацію  єдиним  платежем  або  частинами  за 
графіком, що визначається договором.
{  Абзац  сьомий  частини  дев\’ятої статті 40 набирає чинності з 1 
січня  2013  року – див. підпункт 3 пункту 1 розділу V \”Прикінцеві 
положення\” цього Закону } 
     10. Кошти,   отримані   як   пайова   участь    у    розвитку 
інфраструктури   населеного   пункту,   можуть   використовуватися 
виключно  для  створення  і  розвитку  інженерно-транспортної   та 
соціальної інфраструктури відповідного населеного пункту. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code