Комплекс робіт, пов\’язаних із створенням об\’єкта архітектури

Комплекс робіт, пов\’язаних із створенням об\’єкта архітектури

Розділ II 
               ОРГАНІЗАЦІЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
     Стаття 4.  Комплекс  робіт,  пов\’язаних із створенням об\’єкта 
                архітектури 
     Для створення об\’єкта архітектури виконується комплекс робіт, 
який включає: 
     підготовку  містобудівних умов та обмежень забудови земельної 
ділянки у випадках і порядку, передбачених законодавством; { Абзац 
другий  статті  4  в  редакції  Закону  N  3038-VI ( 3038-17 ) від 
17.02.2011 } 
     здійснення в  необхідних  випадках  передпроектних  робіт,  а 
також   заходів   з   охорони  нововиявлених  під  час  здійснення 
будівництва або зміни (у  тому  числі  шляхом  знесення)  об\’єктів 
містобудування,  що  відповідно  до  закону  мають антропологічне, 
археологічне,  естетичне,  етнографічне,   історичне,   мистецьке, 
наукове  чи художнє значення; { Абзац третій частини першої статті 
4 в редакції Закону N 58-V ( 58-16 ) від 01.08.2006 } 
     пошук   архітектурного  рішення,  розроблення,  погодження  у 
визначених  законом  випадках  і  затвердження  проекту;  {  Абзац 
четвертий  частини першої статті 4 із змінами, внесеними згідно із 
Законом  N  58-V  (  58-16  )  від  01.08.2006;  в редакції Закону 
N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011 } 
     виконання  робочої  документації  для  будівництва,  а в разі 
виконання  її  або окремих її частин іншим виконавцем – здійснення 
авторського  нагляду  за  таким виконанням; { Абзац п\’ятий частини 
першої статті  4  із  змінами,  внесеними згідно із Законом N 58-V 
( 58-16 ) від 01.08.2006 } 
     будівництво  (нове  будівництво,  реконструкцію, реставрацію, 
капітальний    ремонт)    та    знесення    об\’єкта   архітектури, 
архітектурно-будівельний контроль, технічний та авторський нагляди 
під  час  здійснення  будівництва  або  зміни (у тому числі шляхом 
знесення)  об\’єкта  містобудування;  { Абзац шостий частини першої 
статті 4 в редакції Закону N 58-V ( 58-16 ) від 01.08.2006 } 
     прийняття спорудженого об\’єкта в експлуатацію. 
 
     { Статтю 5 виключено на підставі Закону N 3038-VI ( 3038-17 ) 
від 17.02.2011 } 
 
     Стаття 6. Архітектурні та містобудівні конкурси 
     Архітектурні та містобудівні конкурси (місцеві,  регіональні, 
всеукраїнські,   міжнародні)   проводяться  для  виявлення  кращих 
архітектурно-планувальних,  інженерно-технічних   та   економічних 
проектних пропозицій щодо об\’єктів містобудування та архітектури і 
визначення виконавців проектної документації. 
     Архітектурні та містобудівні конкурси можуть організовуватися 
також  для  виявлення  кращої  проектної  пропозиції щодо забудови 
конкретних земельних ділянок. 
     Виключно на  конкурсній   основі   здійснюється   розроблення 
проектів об\’єктів архітектури,  реалізація яких має суттєвий вплив 
на розвиток і  формування  забудови  населених  пунктів,  а  також 
об\’єктів,  які  розміщуються  в  зоні  охорони пам\’яток історії та 
культури або можуть негативно  впливати  на  території  і  об\’єкти 
природно-заповідного фонду. 
     Необхідність проведення таких конкурсів  визначається  згідно 
з   вимогами   містобудівного   законодавства   та   за  рішеннями 
центральних   і  місцевих  органів  виконавчої  влади,  виконавчих 
органів  місцевих  рад,  а  також  за  ініціативою  замовників  та 
об\’єднань професійних архітекторів.
{  Статтю  6 доповнено частиною згідно із Законом N 58-V ( 58-16 ) 
від 01.08.2006; із змінами, внесеними згідно із Законами N 3038-VI 
( 3038-17 ) від 17.02.2011, N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 } 
     Переможці архітектурних     та     містобудівних    конкурсів 
визначаються журі,  до складу якого повинно входити не менш як дві 
третини  висококваліфікованих  фахівців  у сфері містобудування та 
архітектури. 
     Автор проекту,  який переміг у конкурсі,  має переважне право 
на  подальше  розроблення  проектної  документації,  якщо  інше не 
передбачено умовами конкурсу. 
     Особа, конкурсний проект якої  визнано  кращим,  користується 
переважним правом його реалізації. 
     Положення про    порядок    проведення    архітектурних    та 
містобудівних   конкурсів   затверджується   Кабінетом   Міністрів 
України. 
     Програми і  умови  архітектурних  та  містобудівних конкурсів 
складаються за участю Національної спілки архітекторів України або 
її місцевих організацій. 
     Конкурси  проводяться за кошти замовника конкурсу. { Статтю 6 
доповнено  частиною десятою згідно із Законом N 58-V ( 58-16 ) від 
01.08.2006 } 
     Інформація  про оголошення і результати конкурсу повинна бути 
оприлюднена  у  відповідних друкованих засобах масової інформації. 
{ Статтю 6 доповнено частиною одинадцятою згідно із Законом N 58-V 
( 58-16 ) від 01.08.2006 } 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code