Уповноважені органи містобудування та архітектури

Уповноважені органи містобудування та архітектури

  Розділ III 
        УПОВНОВАЖЕНІ ОРГАНИ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ. 
                    ТВОРЧІ СПІЛКИ АРХІТЕКТОРІВ 
{  Назва  розділу  III  із  змінами,  внесеними  згідно із Законом 
N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 } 
     Стаття 13. Уповноважені органи містобудування та архітектури 
{  Назва  статті  13  із  змінами,  внесеними  згідно  із  Законом 
N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 } 
     До   уповноважених   органів  містобудування  та  архітектури 
належать: 
     центральний  орган виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері архітектури; 
     центральний  орган  виконавчої  влади,  що  реалізує державну 
політику у сфері архітектури; 
     орган державного архітектурно-будівельного контролю; 
     орган  виконавчої  влади  Автономної Республіки Крим з питань 
архітектури; 
     структурні   підрозділи   обласних,  районних,  Київської  та 
Севастопольської міських державних адміністрацій; 
     виконавчі органи сільських, селищних, міських рад.
{  Частина перша статті 13 в редакції Закону N 5459-VI ( 5459-17 ) 
від 16.10.2012 } 
     Орган  виконавчої  влади  Автономної Республіки Крим з питань 
архітектури,  структурні  підрозділи обласних, районних, Київської 
та  Севастопольської міських державних адміністрацій підконтрольні 
і   підзвітні   відповідним  органам  виконавчої  влади  в  межах, 
передбачених законом.
{  Частина друга статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 } 
     Органи місцевого самоврядування здійснюють свою діяльність  у 
сфері  містобудування  та архітектури відповідно до Закону України 
\”Про місцеве самоврядування в Україні\” ( 280/97-ВР ). 
     З питань делегованих повноважень, передбачених підпунктом \”б\” 
частини   першої   статті   31   Закону   України   \”Про   місцеве 
самоврядування в Україні\”,  виконавчі органи сільських,  селищних, 
міських рад підконтрольні відповідним органам виконавчої влади. 
     Стаття 14. Головні архітектори 
     Керівники органів  містобудування та архітектури,  визначених 
абзацами п\’ятим – сьомим частини першої статті 13 цього Закону, за 
посадою       є      головними      архітекторами      відповідних 
адміністративно-територіальних   одиниць   (Автономної  Республіки 
Крим, області, району, міста).
{  Частина перша статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 } 
     Призначення  на посаду головного архітектора області, району, 
міста здійснюється виключно за результатами конкурсу.
{  Частина друга статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 } 
     В   конкурсі  можуть  брати  участь  особи,  які  мають  вищу 
архітектурну освіту та стаж організаційної і професійної роботи за 
фахом  у  сфері  містобудування  та  архітектури не менше 5 років. 
{  Частина третя статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 58-V ( 58-16 ) від 01.08.2006 } 
     Конкурси на   заміщення    посади    головних    архітекторів 
проводяться  за  участю  місцевих  організацій Національної спілки 
архітекторів України. 
     Головні  архітектори   та   інші  посадові  особи  спеціально 
уповноважених органів містобудування та архітектури як  автори  чи 
співавтори  беруть участь у розробленні містобудівної документації 
відповідної  території. Головні архітектори та інші посадові особи 
спеціально  уповноважених  органів містобудування та архітектури в 
межах  закону  можуть  здійснювати  творчу діяльність, пов\’язану з 
проектуванням    об\’єктів   архітектури,   які   передбачені   для 
будівництва  на  території їх адміністративної діяльності. У таких 
випадках  погодження відповідних архітектурних рішень здійснюється 
органами містобудування та архітектури вищого рівня.
{  Частина  п\’ята статті 14 в редакції Закону N 58-V ( 58-16 ) від 
01.08.2006;  із  змінами,  внесеними  згідно із Законами N 3038-VI 
( 3038-17 ) від 17.02.2011, N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 } 
     Головний  архітектор  міста,  району погоджує містобудівне та 
архітектурне  проектне рішення об\’єктів, розташованих в історичній 
частині  міста,  історичних  ареалах,  на  магістралях  та  площах 
загальноміського значення.
{  Статтю  14 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 509-VI 
( 509-17 ) від 16.09.2008 } 
 
     {   Статтю   15   виключено  на  підставі  Закону  N  3038-VI 
( 3038-17 ) від 17.02.2011 } 
 
     Стаття 16. Творчі спілки архітекторів 
     В Україні   діє   об\’єднання   професійних   архітекторів   – 
Національна  спілка  архітекторів  України,  а також відповідно до 
законодавства можуть  створюватися  і  діяти  інші  творчі  спілки 
архітекторів   та  самоврядні  об\’єднання  у  сфері  архітектурної 
діяльності. { Частина перша статті 16 із змінами, внесеними згідно 
із Законом N 58-V ( 58-16 ) від 01.08.2006 } 
     Діяльність   творчих   спілок   архітекторів  та  самоврядних 
об\’єднань  у сфері архітектурної діяльності здійснюється на основі 
їх  статутів,  зареєстрованих  в  установленому порядку. { Частина 
друга  статті  16  із  змінами, внесеними згідно із Законом N 58-V 
( 58-16 ) від 01.08.2006 } 
 
     {  Частину  третю  статті  16  виключено  на  підставі Закону 
N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 } 
 
     Стаття 16-1. Саморегулівні організації у сфері архітектурної 
                  діяльності 
     В Україні   можуть   створюватися   і   діяти   саморегулівні 
організації у сфері архітектурної діяльності. 
     Неприбуткові добровільні  об\’єднання  фізичних  та  юридичних 
осіб,   що  провадять  підприємницьку  та  професійну  діяльність, 
набувають статусу саморегулівних організацій з дня  їх  реєстрації 
центральним   органом   виконавчої  влади,  що  реалізує  державну 
політику  у  сфері  архітектури,  і внесення відомостей про них до 
державного    реєстру    саморегулівних    організацій   у   сфері 
архітектурної діяльності.
{  Частина  друга  статті  16-1  із  змінами,  внесеними згідно із 
Законом N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 } 
     Саморегулівні організації у  сфері  архітектурної  діяльності 
визначають  правила  і  стандарти  підприємницької  та професійної 
діяльності,  обов\’язкові  для  виконання   всіма   членами   таких 
організацій,  а також передбачають механізм відшкодування збитків, 
завданих  споживачам  унаслідок  надання  членами   саморегулівної 
організації товарів, виконання робіт (послуг) неналежної якості. 
     Саморегулівні організації  у  сфері  архітектурної діяльності 
можуть на підставі делегованих  повноважень  проводити  професійну 
атестацію  виконавців  робіт  (послуг),  пов\’язаних  із створенням 
об\’єктів архітектури,  та залучатися до ліцензування господарської 
діяльності членів саморегулівної організації. 
     Центральний  орган виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної   політики   у   сфері   архітектури,  визначає  порядок 
реєстрації таких організацій.
{   Частина   п\’ята  статті  16-1  в  редакції  Закону  N  5459-VI 
( 5459-17 ) від 16.10.2012 } 
     Контроль  за  діяльністю  саморегулівних  організацій у сфері 
архітектурної  діяльності  здійснює  центральний  орган виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері архітектури.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code