ПРАВА І ОБОВ\’ЯЗКИ СУБ\’ЄКТІВ АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ПРАВА І ОБОВ\’ЯЗКИ СУБ\’ЄКТІВ АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 Розділ V 
            ПРАВА І ОБОВ\’ЯЗКИ СУБ\’ЄКТІВ АРХІТЕКТУРНОЇ 
  ДІЯЛЬНОСТІ ПРИ СТВОРЕННІ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ОБ\’ЄКТІВ АРХІТЕКТУРИ 
     Стаття 22. Права архітектора 
     Архітектор під   час   проектування  і  будівництва  об\’єктів 
архітектури має право: 
     без попереднього дозволу розробляти проектні пропозиції  щодо 
забудови  будь-якої земельної  ділянки для визначення можливості і 
умов здійснення на ній будівництва об\’єкта архітектури; 
     за  дорученням  замовника  одержувати в установленому порядку 
містобудівні  умови  та  обмеження  забудови  земельної  ділянки і 
технічні  умови щодо інженерного забезпечення об\’єкта архітектури; 
{  Абзац  третій статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 509-VI  (  509-17  ) від 16.09.2008; в редакції Закону N 3038-VI 
( 3038-17 ) від 17.02.2011 } 
     вільно обирати  засоби  і  способи  реалізації архітектурного 
рішення; 
     за  погодженням  із  замовником вносити в межах містобудівних 
умов та обмежень забудови земельної ділянки зміни до затвердженого 
проекту;  { Абзац п\’ятий статті 22 із змінами, внесеними згідно із 
Законом N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011 } 
     за  дорученням  замовника брати участь у підготовці договорів 
підряду,  організації конкурсів (тендерів) з визначення підрядника 
на  проектування  та  будівництво,  бути  представником  замовника 
в інших випадках, визначених договором; 
     залучати  на  договірній  основі до розроблення проекту інших 
фахівців, здійснювати керівництво цими роботами або брати участь у 
виконанні  робочої  документації;  {  Абзац  сьомий  статті  22 із 
змінами,  внесеними  згідно  із  Законом  N  58-V  (  58-16  ) від 
01.08.2006 } 
     здійснювати експертизу  проектної  документації   згідно   із 
професійною    спеціалізацією,   зазначеною   у   кваліфікаційному 
сертифікаті архітектора; 
     страхувати  свою  професійну  відповідальність  відповідно до 
закону. { Статтю 22 доповнено абзацом дев\’ятим згідно  із  Законом 
N 58-V ( 58-16 ) від 01.08.2006 } 
     Стаття 23. Права замовників 
     Замовники  на проектування і будівництво об\’єктів архітектури 
мають право: 
     обирати архітектора – розробника проекту  або  залучати  його 
за результатами архітектурного чи містобудівного конкурсу, обирати 
підрядника  на  будівництво  або  залучати  його  за  результатами 
будівельного  тендера; { Абзац  другий статті 23 в редакції Закону 
N 58-V ( 58-16 ) від 01.08.2006 } 
     затверджувати  проект,  якщо він не суперечить законодавству, 
містобудівним  умовам  та  обмеженням  забудови земельної ділянки; 
{  Абзац третій статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законами 
N  509-VI  (  509-17 ) від 16.09.2008; в редакції Закону N 3038-VI 
( 3038-17 ) від 17.02.2011 } 
     здійснювати контроль і технічний нагляд за додержанням  вимог 
містобудівних  умов  і обмежень забудови земельної ділянки під час 
проектування  об\’єкта  архітектури,  затвердженого проекту під час 
будівництва;  {  Абзац  четвертий  статті 23 із змінами, внесеними 
згідно  із  Законом  N 509-VI ( 509-17 ) від 16.09.2008, N 3038-VI 
( 3038-17 ) від 17.02.2011 } 
     залучати осіб,  які  мають  кваліфікаційний  сертифікат,  для 
здійснення функцій замовника та інжинірингу. { Статтю 23 доповнено 
абзацом п\’ятим згідно із Законом N 58-V ( 58-16 ) від 01.08.2006 } 
     Стаття 24. Права підрядників 
     Підрядники на  проектування і будівництво об\’єкта архітектури 
мають право: 
     обирати   на   свій   розсуд   технологію,  методи  і  спосіб 
розроблення  та  реалізації  проекту  об\’єкта  архітектури в межах 
державних  будівельних  стандартів,  норм і правил; { Абзац другий 
статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом N 58-V ( 58-16 ) 
від 01.08.2006 } 
     виконувати робочу  документацію   для   будівництва   об\’єкта 
архітектури  відповідно до затвердженого проекту за безпосередньою 
участю або під авторським наглядом архітектора – автора проекту чи 
уповноваженої ним особи  за  його письмовою згодою; { Абзац третій 
статті 24 із змінами, внесеними згідно із Законом N 58-V ( 58-16 ) 
від 01.08.2006 } 
     здійснювати інші  дії,  передбачені  договорами (контрактами) 
підряду, у встановленому законодавством порядку. 
     Стаття 25. Права громадян та громадських організацій 
     Громадяни та   громадські   організації,   які   не    беруть 
безпосередньої  участі  у  створенні  об\’єктів архітектури,  мають 
право: 
     одержувати в  органах  влади  інформацію  щодо  підготовки  і 
прийняття рішень з планування, забудови та реконструкції населених 
пунктів,  окремих територій  і  конкретних  об\’єктів  архітектури, 
додержання  при  цьому вимог законодавства про збереження пам\’яток 
історії та культури, довкілля; 
     брати участь в обговоренні архітектурних  рішень  проектів  у 
встановленому порядку; 
     захищати свої  інтереси  під  час  проектування і будівництва 
нових та експлуатації існуючих об\’єктів архітектури відповідно  до 
законодавства. 
     Порядок громадського  обговорення містобудівної  документації 
та  проектів  будівництва,  а  також  порядок  урахування  в   них 
пропозицій   громадськості   визначаються  законом.  {  Статтю  25 
доповнено  частиною  другою згідно із Законом N 58-V ( 58-16 ) від 
01.08.2006 } 
     Стаття 26. Обов\’язки архітектора, інших проектувальників 
     Архітектор, інші  проектувальники,  які  здійснюють роботи по 
створенню об\’єктів архітектури, зобов\’язані: 
     додержуватися  державних  стандартів,  норм  і  правил, вимог 
вихідних  даних  на  проектування;  {  Абзац другий частини першої 
статті  26  із  змінами,  внесеними  згідно  із  Законом N 3038-VI 
( 3038-17 ) від 17.02.2011 } 
     не порушувати під час проектування,  організації і  виконання 
будівельних   робіт   законні   права   та  інтереси  власників  і 
користувачів будинків і споруд, прилеглих до ділянки забудови; 
     не   розголошувати   без   згоди   замовника  відомості,  які 
становлять комерційну таємницю проекту. 
     Проектна організація, яка розробляла проектну документацію, а 
також  головний  архітектор  та  головний  інженер  проекту несуть 
відповідальність  за відповідність проектної документації вихідним 
даним  на  проектування,  вимогам  державних  стандартів,  норм  і 
правил.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code