Обов\’язки замовників та підрядників

Обов\’язки замовників та підрядників

Стаття 27. Обов\’язки замовників та підрядників 
     Замовники та підрядники під час створення об\’єкта архітектури 
зобов\’язані: 
     доручати виконання  окремих  видів  проектних  і  будівельних 
робіт  особам,  які  мають  відповідну  ліцензію  (кваліфікаційний 
сертифікат); 
     обирати виконавців робочої  документації  для  будівництва  з 
додержанням вимог статті 8 цього Закону; 
     забезпечувати будівництво   об\’єктів   архітектури  згідно  з 
робочою документацією,  застосовувати будівельні матеріали, вироби 
і  конструкції,  які  відповідають державним стандартам,  нормам і 
правилам  і  такі,  що   пройшли   сертифікацію,   якщо   вона   є 
обов\’язковою; 
     не порушувати  під  час  організації  і виконання будівельних 
робіт законні права та інтереси користувачів  прилеглих  земельних 
ділянок,   власників   розташованих  на  них  будинків  і  споруд, 
відшкодовувати завдані їм збитки відповідно до закону; 
     поінформувати у  триденний  строк  місцеві   органи   охорони 
пам\’яток  історії та культури про нововиявлені під час будівельних 
робіт  об\’єкти,  що мають антропологічне, археологічне, естетичне, 
етнографічне, історичне, мистецьке,  наукове  чи художнє значення; 
{ Абзац шостий  статті  27 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 58-V ( 58-16 ) від 01.08.2006 } 
     не  включати до завдання на проектування вимог, що суперечать 
вимогам    законодавства   України,   затвердженій   містобудівній 
документації, державним нормам, стандартам і правилам. { Статтю 27 
доповнено  абзацом  сьомим згідно  із Законом N 58-V ( 58-16 ) від 
01.08.2006 } 
     Замовники,  крім  виконання  обов\’язків, зазначених у частині 
першій цієї статті,  також зобов\’язані  передавати  один  комплект 
проектної  документації,  за  якою  збудовано  об\’єкт архітектури, 
власникові такого об\’єкта для постійного зберігання.
{ Статтю  27  доповнено  частиною  другою згідно із Законом N 58-V 
(  58-16 ) від 01.08.2006; в редакції Закону N 3038-VI ( 3038-17 ) 
від 17.02.2011 } 
     Стаття 28.  Обов\’язки  власників  та  користувачів  об\’єктів 
                 архітектури 
     Власники та користувачі об\’єктів архітектури зобов\’язані: 
     утримувати в належному стані будинки і споруди,  а  так  само 
закріплені за ними земельні ділянки, забезпечувати поточний огляд, 
періодичне  обстеження  і паспортизацію об’єкта, додержуватися під 
час  експлуатації  об\’єкта  архітектури  вимог,  визначених у його 
паспорті, а також вимог законодавства; { Абзац другий статті 28 із 
змінами,  внесеними  згідно  із Законами N 3038-VI ( 3038-17 ) від 
17.02.2011, N 5496-VI ( 5496-17 ) від 20.11.2012 } 
     отримувати  в  установленому  законодавством порядку документ 
дозвільного характеру, що дає право на виконання робіт, пов\’язаних 
із  реконструкцією,  реставрацією  чи капітальним ремонтом об\’єкта 
архітектури; { Абзац третій статті 28 із змінами, внесеними згідно 
із Законом N 5496-VI ( 5496-17 ) від 20.11.2012 } 
     у  разі  необхідності  внесення  змін до об\’ємно-просторових, 
планувальних  та  інших  рішень  об\’єкта  архітектури   розробляти 
відповідну  проектну  документацію,  затверджувати її та проводити 
будівельні  роботи в установленому законодавством порядку; { Абзац 
четвертий  статті  28  в  редакції  Закону  N  58-V  ( 58-16 ) від 
01.08.2006;  із  змінами,  внесеними  згідно  із Законом N 5496-VI 
( 5496-17 ) від 20.11.2012 } 
     зберігати комплект проектної документації, за якою  збудовано 
об\’єкт   архітектури,   та   паспорт  об’єкта,  та  передавати  цю 
документацію новому власнику. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code