ПОРЯДОК здійснення авторського нагляду під час будівництва об\’єкта архітектури

ПОРЯДОК здійснення авторського нагляду під час будівництва об\’єкта архітектури

 ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 11 липня 2007 р. N 903 
                             ПОРЯДОК 
              здійснення авторського нагляду під час 
                 будівництва об\’єкта архітектури 
 
     1. Цей   Порядок  визначає  механізм  здійснення  авторського 
нагляду  під   час   будівництва   об\’єкта   архітектури   (нового 
будівництва,   реконструкції,  реставрації,  капітального  ремонту 
будівель  і  споруд,  а  також  технічного  переоснащення   діючих 
підприємств). 
     2. Авторський  нагляд  здійснюється  архітектором  –  автором 
проекту об\’єкта  архітектури,  іншими  розробниками  затвердженого 
проекту   або   уповноваженими   особами   (далі   –   генеральний 
проектувальник)  відповідно  до  законодавства  та   договору   із 
замовником  (забудовником)  протягом  усього періоду будівництва і 
передбачає контроль  за  відповідністю  будівельно-монтажних робіт 
проекту. 
     3. Генеральний проектувальник: 
     залучає у   разі   необхідності  для  здійснення  авторського 
нагляду субпідрядні  проектні  організації,  які  брали  участь  у 
розробленні   окремих   розділів  проектної  документації  об\’єкта 
архітектури; 
     здійснює відповідно  до  договору  про  розроблення   проекту 
об\’єкта  архітектури  авторський  нагляд  за  підготовкою  робочої 
документації або окремих  її  розділів  у  тому  разі,  коли  така 
документація    розробляється    іншим   суб\’єктом   архітектурної 
діяльності; 
     утворює групу авторського нагляду з числа розробників проекту 
або уповноважених осіб, на яку покладається здійснення авторського 
нагляду.  До здійснення авторського нагляду за виконанням  окремих 
видів  будівельних  робіт можуть залучатися представники проектних 
організацій, які не брали участі у проектуванні. 
     Склад групи авторського  нагляду  затверджується  генеральним 
проектувальником на весь період будівництва.  Інформація про склад 
зазначеної групи надсилається замовнику. 
     4. Відвідування  об\’єкта  архітектури  представниками   групи 
авторського  нагляду  здійснюється згідно з планом-графіком або за 
викликом замовника (виходячи з виробничої потреби).  У  разі  коли 
будівництво  триває  більш як один рік,  план-графік коригується в 
міру потреби з урахуванням обсягу робіт, запланованого на поточний 
рік. 
     5. Результати  авторського  нагляду фіксуються в журналі,  що 
оформляється генеральним проектувальником у двох примірниках, один 
з  яких  зберігається  у  замовника,  а  другий  –  у генерального 
проектувальника. 
     Представник групи авторського нагляду  під  час  відвідування 
об\’єкта архітектури вносить в обидва примірники журналу зауваження 
щодо  виявлених  відхилень  від  затвердженого  проекту  разом   з 
пропозиціями  стосовно  їх  усунення  та  ознайомлює  з  ними  під 
розписку відповідального представника підрядника. 
     6. У разі  відмови  підрядника  виконати  роботи  з  усунення 
виявлених відхилень генеральний проектувальник письмово повідомляє 
про це замовнику (забудовнику) та відповідній інспекції державного 
архітектурно-будівельного контролю  для вжиття ними заходів згідно 
із законодавством. 
     7. Після  прийняття  об\’єкта   архітектури   в   експлуатацію 
генеральний  проектувальник  повинен  зберігати  примірник журналу 
авторського нагляду в архіві. 
 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code