ПОРЯДОК здійснення технічного нагляду під час будівництва об\’єкта архітектури | Адвокат Прокопенко Вадим, г. Киев

ПОРЯДОК здійснення технічного нагляду під час будівництва об\’єкта архітектури

ПОРЯДОК здійснення технічного нагляду під час будівництва об\’єкта архітектури

 ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 11 липня 2007 р. N 903 
                             ПОРЯДОК 
              здійснення технічного нагляду під час 
                 будівництва об\’єкта архітектури 
 
     1. Цей  Порядок  визначає  механізм   здійснення   технічного 
нагляду  під час нового будівництва,  реконструкції,  реставрації, 
капітального  ремонту  будівель  і  споруд,  а  також   технічного 
переоснащення діючих підприємств (далі – будівництво об\’єкта). 
     2. Технічний нагляд забезпечує замовник (забудовник) протягом 
усього періоду будівництва об\’єкта з метою здійснення контролю  за 
дотриманням   проектних  рішень  та  вимог  державних  стандартів, 
будівельних норм і правил,  а також контролю за якістю та обсягами 
робіт,  виконаних  під  час  будівництва або зміни (зокрема шляхом 
знесення) такого об\’єкта. 
     3. Технічний  нагляд  здійснюють  особи,  що  мають   виданий 
відповідно  до законодавства архітектурно-будівельною атестаційною 
комісією кваліфікаційний сертифікат. 
     4. Здійснення  технічного  нагляду  особами,  що  працюють  у 
проектних  і  будівельних  організаціях,  які  виконують роботи на 
підконтрольних об\’єктах архітектури, не допускається. 
     5. Особи, що здійснюють технічний нагляд: 
     1) проводять перевірку: 
     наявності документів, які підтверджують якісні характеристики 
конструкцій,     виробів,    матеріалів    та    обладнання,    що 
використовуються  під  час  будівництва  об\’єкта,   –   технічного 
паспорта,  сертифіката,  документів,  що  відображають  результати 
лабораторних випробувань тощо; 
     відповідності виконаних      будівельно-монтажних      робіт, 
конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, 
вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних 
умов та інших нормативних документів; 
     відповідності обсягів        та        якості       виконаних 
будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації; 
     виконання підрядником  вказівок  і   приписів,   виданих   за 
результатами         технічного         нагляду,        державного 
архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду; 
     2) ведуть    облік    обсягів    прийнятих    і     оплачених 
будівельно-монтажних  робіт,  а  також будівельно-монтажних робіт, 
виконаних з недоліками; 
     3) проводять разом з підрядником огляд та оцінку  результатів 
виконаних   робіт,  у  тому  числі  прихованих,  і  конструктивних 
елементів; 
     4) повідомляють  підряднику  про   невідповідність   виробів, 
матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів; 
     5) оформляють акти робіт, виконаних з недоліками; 
     6) беруть участь у проведенні перевірки: 
     робочою комісією   якості   окремих   конструкцій  і  вузлів, 
будівельно-монтажних робіт усіх видів, відповідності  змонтованого 
спецобладнання, устатковання і механізмів технічним умовам; 
     органами державного   нагляду   та  архітектурно-будівельного 
контролю; 
     7) виконують інші функції,  пов\’язані з технічним наглядом на 
відповідному об\’єкті. 
     6. Особи,   що   здійснюють  технічний  нагляд,  мають  право 
вимагати від підрядника: 
     1) виконання  робіт  відповідно  до  проектно-кошторисної  та 
іншої   технічної   документації,   дотримання  вимог  нормативних 
документів щодо порядку виконання і прийняття робіт; 
     2) зупинення  робіт  у  разі  застосування  ним   матеріалів, 
деталей,  конструкцій  та  виробів,  які  не  відповідають вимогам 
нормативних документів; 
     3) проведення   лабораторних   випробувань    матеріалів    і 
конструкцій   щодо   їх   відповідності   сертифікатам  якості,  а 
обладнання – технічним (технологічним)  паспортам  та  своєчасного 
повідомлення їм про такі випробування; 
     4) усунення   відхилень   від   проектних  рішень,  недоліків 
(дефектів)  та  недоробок  і  повторного  пред\’явлення  робіт  для 
здійснення технічного нагляду; 
     5) зупинення виконання: 
     робіт до оформлення актів огляду прихованих робіт; 
     будівельно-монтажних робіт  у разі виявлення понаднормативної 
деформації  об\’єкта  або  загрози  обвалу  конструкцій  та  вжиття 
невідкладних заходів для запобігання виникненню аварії. 
     7. У разі виявлення відхилень від проектних рішень, допущених 
під час будівництва об\’єкта,  та  відмови  підрядника  їх  усунути 
особа,  що здійснює технічний нагляд,  повідомляє про це замовнику 
(забудовнику)     і     відповідній      інспекції      державного 
архітектурно-будівельного  контролю  для вжиття заходів відповідно 
до законодавства. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code