ПОРЯДОК здійснення технічного нагляду під час будівництва об\’єкта архітектури

ПОРЯДОК здійснення технічного нагляду під час будівництва об\’єкта архітектури

 ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 11 липня 2007 р. N 903 
                             ПОРЯДОК 
              здійснення технічного нагляду під час 
                 будівництва об\’єкта архітектури 
 
     1. Цей  Порядок  визначає  механізм   здійснення   технічного 
нагляду  під час нового будівництва,  реконструкції,  реставрації, 
капітального  ремонту  будівель  і  споруд,  а  також   технічного 
переоснащення діючих підприємств (далі – будівництво об\’єкта). 
     2. Технічний нагляд забезпечує замовник (забудовник) протягом 
усього періоду будівництва об\’єкта з метою здійснення контролю  за 
дотриманням   проектних  рішень  та  вимог  державних  стандартів, 
будівельних норм і правил,  а також контролю за якістю та обсягами 
робіт,  виконаних  під  час  будівництва або зміни (зокрема шляхом 
знесення) такого об\’єкта. 
     3. Технічний  нагляд  здійснюють  особи,  що  мають   виданий 
відповідно  до законодавства архітектурно-будівельною атестаційною 
комісією кваліфікаційний сертифікат. 
     4. Здійснення  технічного  нагляду  особами,  що  працюють  у 
проектних  і  будівельних  організаціях,  які  виконують роботи на 
підконтрольних об\’єктах архітектури, не допускається. 
     5. Особи, що здійснюють технічний нагляд: 
     1) проводять перевірку: 
     наявності документів, які підтверджують якісні характеристики 
конструкцій,     виробів,    матеріалів    та    обладнання,    що 
використовуються  під  час  будівництва  об\’єкта,   –   технічного 
паспорта,  сертифіката,  документів,  що  відображають  результати 
лабораторних випробувань тощо; 
     відповідності виконаних      будівельно-монтажних      робіт, 
конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, 
вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних 
умов та інших нормативних документів; 
     відповідності обсягів        та        якості       виконаних 
будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації; 
     виконання підрядником  вказівок  і   приписів,   виданих   за 
результатами         технічного         нагляду,        державного 
архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду; 
     2) ведуть    облік    обсягів    прийнятих    і     оплачених 
будівельно-монтажних  робіт,  а  також будівельно-монтажних робіт, 
виконаних з недоліками; 
     3) проводять разом з підрядником огляд та оцінку  результатів 
виконаних   робіт,  у  тому  числі  прихованих,  і  конструктивних 
елементів; 
     4) повідомляють  підряднику  про   невідповідність   виробів, 
матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів; 
     5) оформляють акти робіт, виконаних з недоліками; 
     6) беруть участь у проведенні перевірки: 
     робочою комісією   якості   окремих   конструкцій  і  вузлів, 
будівельно-монтажних робіт усіх видів, відповідності  змонтованого 
спецобладнання, устатковання і механізмів технічним умовам; 
     органами державного   нагляду   та  архітектурно-будівельного 
контролю; 
     7) виконують інші функції,  пов\’язані з технічним наглядом на 
відповідному об\’єкті. 
     6. Особи,   що   здійснюють  технічний  нагляд,  мають  право 
вимагати від підрядника: 
     1) виконання  робіт  відповідно  до  проектно-кошторисної  та 
іншої   технічної   документації,   дотримання  вимог  нормативних 
документів щодо порядку виконання і прийняття робіт; 
     2) зупинення  робіт  у  разі  застосування  ним   матеріалів, 
деталей,  конструкцій  та  виробів,  які  не  відповідають вимогам 
нормативних документів; 
     3) проведення   лабораторних   випробувань    матеріалів    і 
конструкцій   щодо   їх   відповідності   сертифікатам  якості,  а 
обладнання – технічним (технологічним)  паспортам  та  своєчасного 
повідомлення їм про такі випробування; 
     4) усунення   відхилень   від   проектних  рішень,  недоліків 
(дефектів)  та  недоробок  і  повторного  пред\’явлення  робіт  для 
здійснення технічного нагляду; 
     5) зупинення виконання: 
     робіт до оформлення актів огляду прихованих робіт; 
     будівельно-монтажних робіт  у разі виявлення понаднормативної 
деформації  об\’єкта  або  загрози  обвалу  конструкцій  та  вжиття 
невідкладних заходів для запобігання виникненню аварії. 
     7. У разі виявлення відхилень від проектних рішень, допущених 
під час будівництва об\’єкта,  та  відмови  підрядника  їх  усунути 
особа,  що здійснює технічний нагляд,  повідомляє про це замовнику 
(забудовнику)     і     відповідній      інспекції      державного 
архітектурно-будівельного  контролю  для вжиття заходів відповідно 
до законодавства. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code