ПЕРЕЛІК об\’єктів будівництва, для проектування яких містобудівні умови та обмеження не надаються

ПЕРЕЛІК об\’єктів будівництва, для проектування яких містобудівні умови та обмеження не надаються

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                      Наказ Міністерства 
                                      регіонального розвитку, 
                                      будівництва 
                                      та житлово-комунального 
                                      господарства України 
                                      07.07.2011  N 109 
                                      ( z0912-11 ) 
                                      Зареєстровано у Міністерстві 
                                      юстиції України 
                                      22 липня 2011 р. 
                                      за N 913/19651 
 
                             ПЕРЕЛІК 
                      об\’єктів будівництва, 
             для проектування яких містобудівні умови 
                    та обмеження не надаються 
      { Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства 
                      регіонального розвитку, будівництва та 
                           житлово-комунального господарства 
        N  49 ( z0347-12 ) від 08.02.2012 
        N 167 ( z0773-13 ) від 24.04.2013 } 
 
     1. Технічне переоснащення одиниць  та  вузлів  технологічного 
устаткування,  систем  управління  та автоматизації,  які морально 
застаріли та у яких вичерпано технічний ресурс,  в існуючих цехах, 
приміщеннях   без   перепрофілювання,   технічного   переоснащення 
об\’єктів та підприємства в цілому.
{  Пункт  1  із  змінами,  внесеними згідно з Наказом Міністерства 
регіонального   розвитку,   будівництва   та  житлово-комунального 
господарства N 49 ( z0347-12 ) від 08.02.2012 } 
     2. Об\’єкти  виробничої  потужності  гірничих  підприємств  та 
буріння  свердловин  з  видобутку  природних  ресурсів  за  межами 
населених пунктів. 
     3. Артезіанські свердловини, свердловини та бювети.
{  Пункт  3 в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва    та    житлово-комунального   господарства   N   167 
( z0773-13 ) від 24.04.2013 } 
     4. Влаштування систем опалення,  вентиляції,  водопостачання, 
водовідведення,  газопостачання (включаючи спеціальне), силових та 
слабкострумових   систем,   які   забезпечують  потребу  основного 
функціонального призначення будівель і споруд. 
     5.  Реконструкція  виробничих  споруд  та інженерних мереж, в 
тому  числі  допоміжних виробництв, що належать підприємствам, без 
перепрофілювання та зміни зовнішніх геометричних параметрів.
{  Пункт  5  із  змінами,  внесеними згідно з Наказом Міністерства 
регіонального   розвитку,   будівництва   та  житлово-комунального 
господарства N 49 ( z0347-12 ) від 08.02.2012 } 
     6.  Реконструкція  автономних  котельних  установок (дахових, 
вбудованих,  прибудованих  та окремо розташованих) з їх інженерним 
забезпеченням,   трансформаторні   підстанції   та   їх  інженерне 
забезпечення без зміни зовнішніх геометричних параметрів.
{  Пункт  6  із  змінами,  внесеними згідно з Наказом Міністерства 
регіонального   розвитку,   будівництва   та  житлово-комунального 
господарства N 49 ( z0347-12 ) від 08.02.2012 } 
     7. Реконструкція водозахисних дамб, каналів, берегоукріплення 
(за  винятком водойм – джерел господарсько-питного водопостачання) 
з  облаштуванням  елементами благоустрою (переїзди, експлуатаційні 
дороги) та гідротехнічних споруд на дамбах і каналах (водовипуски, 
шлюзи-регулятори, трубопереїзди тощо).
{  Пункт  7 в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства N 49 ( z0347-12 ) 
від 08.02.2012 } 
     8.  Реконструкція,  технічне  переоснащення  існуючих  колій, 
земляного  полотна,  будівель та споруд колійного господарства, що 
виконуються  в  межах  встановленої  смуги  відведення,  без зміни 
зовнішніх геометричних параметрів.
{  Пункт  8  із  змінами,  внесеними згідно з Наказом Міністерства 
регіонального   розвитку,   будівництва   та  житлово-комунального 
господарства N 49 ( z0347-12 ) від 08.02.2012 } 
     9. Реконструкція залізничних пасажирських платформ, постів на 
залізничних переїздах без зміни зовнішніх геометричних параметрів. 
{  Пункт  9  із  змінами,  внесеними згідно з Наказом Міністерства 
регіонального   розвитку,   будівництва   та  житлово-комунального 
господарства N 49 ( z0347-12 ) від 08.02.2012 } 
     10. Розміщення  обладнання або допоміжних споруд транспортної 
інфраструктури   (автомобільного   господарства,   метрополітенів, 
залізничного  транспорту) в межах відведення земельних ділянок без 
зміни цільового та функціонального призначення. 
     11. Реконструкція автомобільних доріг загального користування 
IV-V  категорій,  вулиць  та  доріг місцевого значення в населених 
пунктах,  а  також споруд на них, які виконуються в межах існуючої 
смуги   відведення   з   метою   поліпшення  матеріалів  покриття, 
транспортно-експлуатаційних характеристик дороги і штучних споруд, 
де технічні характеристики, геометричні параметри дороги та штучні 
споруди   на   них   відповідають  нормативним  вимогам  прийнятої 
категорії дороги.
{  Пункт 11  із  змінами,  внесеними згідно з Наказом Міністерства 
регіонального   розвитку,   будівництва   та  житлово-комунального 
господарства N 49 ( z0347-12 ) від 08.02.2012 } 
     12. Облаштування  автомобільних  доріг елементами благоустрою 
(з\’їзди,    перехідно-швидкісні    смуги,    автобусні    зупинки, 
автопавільйони,    білетні    каси,    майданчики    для   зупинок 
автотранспорту,  пішохідні переходи, крім тих, що влаштовуються на 
різних  рівнях  з  проїзною  частиною дороги),  влаштування систем 
сигналізації та регулювання дорожнього руху,  освітлення  аварійно 
небезпечних ділянок і штучних споруд. 
     13. Розміщення     тимчасових    споруд    для    провадження 
підприємницької  діяльності,  малі  архітектурні  форми,  пристрої 
вуличної  реклами  з  легких  конструкцій,  огорожа  територій  та 
ділянок. 
     14.   Реконструкція   підземних,   надземних   та  повітряних 
інженерних  мереж  та  споруд  до  цих  мереж  у  межах відведення 
земельних   ділянок   без   зміни   цільового  та  функціонального 
призначення, без зміни зовнішніх геометричних параметрів.
{  Пункт  14 із  змінами,  внесеними згідно з Наказом Міністерства 
регіонального   розвитку,   будівництва   та  житлово-комунального 
господарства N 49 ( z0347-12 ) від 08.02.2012 } 
     15. Об\’єкти систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій і 
оповіщення   населення   на  потенційно  небезпечних  об\’єктах  та 
об\’єктах підвищеної небезпеки. 
     16. Дообладнання      будівель      існуючих      підприємств 
приймально-передавальними пристроями та обладнанням супутникового, 
радіорелейного,  рухомого   (мобільного)   та   оптико-волоконного 
зв\’язку,   вузлами   доступу  до  загальних  інформаційних  мереж, 
спеціальними  системами  захисту  інформації  та  дообладнання   і 
модернізація   автоматичних   систем   управління   технологічними 
процесами та засобами  обліку  без  зміни  зовнішніх  геометричних 
параметрів. 
     17. Заміна повітряних ліній зв\’язку на кабельні. 
     18.  Встановлення  малих  архітектурних  форм,  реконструкція 
елементів  благоустрою  без знесення (перенесення) інших споруд чи 
комунікацій.
{  Пункт 18 в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства N 49 ( z0347-12 ) 
від 08.02.2012 } 
     19. Дитячі та спортивні майданчики, передбачені містобудівною 
документацією,  всі  типи  озеленення,  благоустрій  прибудинкових 
територій. 
     20. Будівництво  об\’єктів   стільникового   зв\’язку   та   їх 
зовнішніх  інженерних мереж здійснюється за умови їх відповідності 
санітарним     та     будівельним     нормам      і      правилам; 
архітектурно-планувальним   вимогам,   що   визначаються   органом 
містобудування та архітектури,  з урахуванням  червоних  та  інших 
ліній  регулювання  забудови.  За  типовими  технічними  рішеннями 
об\’єкти стільникового зв\’язку поділяються на:
     1) об\’єкти,    що   будуються   в   існуючих   пристосованих, 
вбудовано-прибудованих приміщеннях  та  приміщеннях  контейнерного 
типу  із встановленням обладнання зв\’язку,  з використанням легких 
трубостійок для кріплення антенно-фідерних пристроїв (далі – АФП), 
встановлених на існуючих будівлях,  виробничих спорудах, металевих 
і цегляних трубах;
     2) те   саме,   із   встановленням   на   існуючих   будівлях 
малогабаритних (до 30 м) щогл полегшеної конструкції для кріплення 
АФП;
     3) наземні щогли з відтяжками та башти для кріплення  АФП  із 
встановленням   обладнання   зв\’язку   в  існуючих  пристосованих, 
вбудовано-прибудованих приміщеннях  та  приміщеннях  контейнерного 
типу. 
     21. Встановлення  об\’єктів контейнерного типу,  зведення яких 
не  потребує   виконання   робіт   із   улаштування   фундаментів, 
фіксованого,  мобільного  зв\’язку,  ефірного  телебачення та мереж 
бездротового доступу в  межах  відведення  земельних  ділянок  без 
зміни  цільового  та  функціонального  призначення  при дотриманні 
будівельних норм та правил. 
     22.  Будівництво  лінійних  інженерних  магістралей, мереж та 
споруд за межами населених пунктів.
{  Пункт 22 в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства N 49 ( z0347-12 ) 
від 08.02.2012 } 
     23. Улаштування лінійно-кабельних  споруд  волоконно-оптичних 
ліній   зв\’язку  загального  призначення  згідно  з  містобудівною 
документацією. 
     24. Будівництво  садибних  (котеджних)   житлових   будинків, 
дачних  та  садових будинків загальною площею до 300 кв.м з числом 
надземних поверхів не більше двох,  в тому числі з  господарськими 
будівлями   та   спорудами,   індивідуальними   гаражами  в  межах 
відведення   земельних   ділянок   без    зміни    цільового    та 
функціонального призначення, що визначається будівельним паспортом 
земельної ділянки,  крім  проектної  документації  на  будівництво 
групи будинків (два будинки і більше). 
     25.  Реконструкція житлових та нежитлових приміщень без зміни 
їх   зовнішньої  конфігурації,  улаштування  в  існуючих  житлових 
будинках,   адміністративно-побутових   будівлях   підприємств  та 
громадських    будівлях    вбудованих    приміщень    громадського 
призначення.
{  Пункт 25 в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства N 49 ( z0347-12 ) 
від 08.02.2012 } 
     26. Зовнішнє   оздоблення   будівель   та   споруд   (антени, 
кондиціонери, витяжки тощо), внутрішнє оздоблення. 
     27.  Реставрація,  капітальний  ремонт  будівель  і споруд та 
перепланування приміщень.
{  Пункт 27 в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства N 49 ( z0347-12 ) 
від 08.02.2012 } 
     {   Пункт   28  виключено  на  підставі  Наказу  Міністерства 
регіонального   розвитку,   будівництва   та  житлово-комунального 
господарства N 49 ( z0347-12 ) від 08.02.2012 } 
     28. Улаштування  засобів  безперешкодного  доступу  людей   з 
обмеженими фізичними можливостями до об\’єктів житлово-громадського 
призначення. 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code