Порядок накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності

Порядок накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності

                                         ЗАТВЕРДЖЕНО 
                             постановою Кабінету Міністрів України 
                                   від 6 квітня 1995 р. N 244 
                             Порядок 
               накладення штрафів за правопорушення 
                 у сфері містобудівної діяльності 
{  Назва  із  змінами,  внесеними  згідно  з  Постановою  КМ N 148 
( 148-2012-п ) від 27.02.2012 } 
       ( У тексті Положення слова \”арбітражний суд\” в усіх 
         відмінках  замінено  словами  \”господарський суд\” 
         у відповідному відмінку згідно  з  Постановою  КМ 
         N 1510 ( 1510-2002-п ) від 11.10.2002 ) 
 
     1.  Цей  Порядок  визначає  процедуру  накладення  штрафів за 
правопорушення  у  сфері містобудівної діяльності (далі – штрафи), 
що   передбачені   Законом   України   \”Про   відповідальність  за 
правопорушення у сфері містобудівної діяльності\” ( 208/94-ВР ).
{  Пункт  1  в  редакції  Постанови  КМ  N  148 ( 148-2012-п ) від 
27.02.2012 } 
     2. Справи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності 
розглядаються  Держархбудінспекцією та її територіальними органами 
(далі – інспекції). 
     Накладати  штраф  від  імені  інспекцій  мають право керівник 
Держархбудінспекції  та  його заступники, керівники територіальних 
органів Держархбудінспекції та їх заступники. 
     Штрафи  накладаються  на  юридичних  осіб  та фізичних осіб – 
підприємців  (далі  –  суб’єкт містобудування) за правопорушення у 
сфері містобудівної діяльності.
{  Пункт  2  в  редакції  Постанови  КМ  N  148 ( 148-2012-п ) від 
27.02.2012 } 
 
     {   Пункт   3  виключено  на  підставі  Постанови  КМ  N  148 
( 148-2012-п ) від 27.02.2012 } 
 
     4. Підставою для розгляду справи про правопорушення  у  сфері 
містобудівної   діяльності   є   відповідний  протокол,  складений 
посадовою  особою  інспекції  за  результатами  перевірки. Разом з 
протоколом   складається   припис.   Припис   складається  у  двох 
примірниках.  Перший  примірник  припису  вручається  під розписку 
керівнику або уповноваженому представнику суб’єкта містобудування. 
Другий примірник залишається в матеріалах справи.
{  Пункт  4  із  змінами,  внесеними  згідно з Постановою КМ N 148 
( 148-2012-п ) від 27.02.2012 } 
     5.  Протягом  трьох  днів  після  оформлення  протокол,  інші 
необхідні  матеріали  (висновки   експертів,   дані   лабораторних 
досліджень,  фотографії,  відомості  про попередні порушення тощо) 
подаються   посадовій  особі  інспекції,  уповноваженій  накладати 
штраф.
{  Пункт  5  із  змінами,  внесеними  згідно з Постановою КМ N 148 
( 148-2012-п ) від 27.02.2012 } 
     6. Питання  про  накладення  штрафу розглядається в 15-денний 
строк  з  дня  одержання  протоколу  про  правопорушення.  У  разі 
потреби   справа   може   розглядатися   за  участю  представників 
суб’єкта містобудування, експертів, інших причетних до неї осіб. 
{  Пункт  6  із  змінами,  внесеними  згідно з Постановою КМ N 148 
( 148-2012-п ) від 27.02.2012 } 
     7.  Рішення про накладення штрафу оформлюється постановою про 
накладення  на  суб’єкта містобудування штрафу за правопорушення у 
сфері  містобудівної  діяльності  (далі – постанова про накладення 
штрафу),  що  є  виконавчим  документом  і  підлягає  виконанню  в 
установленому законом порядку. 
     У постанові зазначається розмір штрафу. 
     Постанова   повинна   відповідати   вимогам   до  виконавчого 
документа,    встановленим    Законом   України   \”Про   виконавче 
впровадження\” ( 606-14 ).
{  Пункт  7  в  редакції  Постанови  КМ  N  148 ( 148-2012-п ) від 
27.02.2012 } 
 
     {   Пункт   8   виключено   на   підставі   Постанови  N  501 
( 501-2000-п ) від 16.03.2000 } 
 
     9.  Постанова  про  накладення  штрафу  складається  у  трьох 
примірниках.  Перший  примірник  постанови у триденний строк після 
прийняття   постанови  вручається  під  розписку  керівникові  або 
уповноваженому    представникові    суб’єкта   містобудування   чи 
надсилається  поштою,  про  що  робиться  запис  у  справі. Другий 
примірник   у   разі   несплати   штрафу   в   установлений  строк 
пред’являється  інспекцією  до  примусового виконання у порядку та 
строки,  що  визначені Законом України \”Про виконавче провадження\” 
( 606-14 ), а третій – залишається в інспекції, яка наклала штраф. 
{  Пункт  9  в  редакції  Постанови  КМ  N  148 ( 148-2012-п ) від 
27.02.2012 } 
     10.  Штраф  підлягає  сплаті у 15-денний строк з дня вручення 
або надіслання постанови про накладення штрафу. 
     Копія  завіреного  банком  платіжного документа, що засвідчує 
факт сплати суми штрафу в повному обсязі, надсилається у триденний 
строк з дня сплати інспекції, що його наклала.
{  Пункт  10  в  редакції  Постанови  КМ  N 148 ( 148-2012-п ) від 
27.02.2012 } 
     11.  Не  підлягає  виконанню постанова про накладення штрафу, 
яку  не  було  звернуто  до  виконання  протягом  двох років з дня 
винесення.
{ Пункт 11 в редакції Постанов КМ N 474 ( 474-98-п ) від 08.04.98, 
N 148 ( 148-2012-п ) від 27.02.2012 } 
     12.  Постанову  про  накладення штрафу може бути оскаржено до 
суду  протягом 15 днів з дня її винесення з повідомленням про таке 
оскарження у той самий строк інспекції, яка наклала штраф.
{ Пункт  12  із  змінами, внесеними згідно з Постановою КМ  N  474 
(  474-98-п  )  від  08.04.98;  в  редакції  Постанови  КМ  N  148 
( 148-2012-п ) від 27.02.2012 } 
     13.  Застосування  штрафів  до  суб’єктів  містобудування  за 
правопорушення  у  сфері  містобудівної діяльності не звільняє від 
відповідальності   посадових   осіб,   винних   у   вчиненні   цих 
правопорушень.
{  Пункт  13  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 148 
( 148-2012-п ) від 27.02.2012 } 
     13-1.     Притягнення     суб’єктів     містобудування     до 
відповідальності  не  звільняє  їх  від  відшкодування  заподіяної 
внаслідок правопорушення шкоди. 
     Штраф   може   бути  накладено  на  суб’єктів  містобудування 
протягом  шести  місяців  з  дня  виявлення правопорушення, але не 
пізніше ніж через три роки з дня його вчинення. 
     У  разі  вчинення  суб’єктами  містобудування двох або більше 
правопорушень  штрафи  накладаются за кожне вчинене правопорушення 
окремо.
{  Порядок  доповнено  пунктом  13-1  згідно з Постановою КМ N 148 
( 148-2012-п ) від 27.02.2012 } 
     14. Інспекції ведуть облік справ про правопорушення  у  сфері 
містобудівної  діяльності  та  контролюють  виконання приписів про 
усунення допущених порушень і постанов про накладення штрафів.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code