Переведення платника податків на обслуговування з одного органу державної податкової служби

Переведення платника податків на обслуговування з одного органу державної податкової служби

Переведення платника податків на обслуговування 
           з одного органу державної податкової служби 
           до іншого (взяття на облік/зняття з обліку) 
     10.1. Підставою для переведення  на  обслуговування  платника 
податків  з  одного  органу  державної податкової служби до іншого 
(взяття  на  облік/зняття  з   обліку)   у   зв\’язку   зі   зміною 
місцезнаходження (місця проживання) платника, пов\’язаною зі зміною 
адміністративно-територіальної одиниці,  є надходження хоча  б  до 
одного  з  цих  органів  даних,  що  свідчать про належну державну 
реєстрацію таких змін.
     У  разі  отримання  із  Єдиного  державного реєстру даних про 
зміну   місцезнаходження  (місця  проживання)  платника  податків, 
пов\’язану  зі зміною адміністративно-територіальної одиниці, орган 
державної податкової служби, в якому платник податків перебуває на 
обліку,  вносить  зміни  до Єдиного банку даних юридичних осіб або 
Реєстру самозайнятих осіб та передає до Єдиного державного реєстру 
відомості  про внесення відповідних відомостей до реєстрів органів 
державної  податкової  служби  із зазначенням: дати внесення таких 
даних  до  відомчого  реєстру, дати та номера запису про взяття на 
облік, назви та ідентифікаційного коду органу державної податкової 
служби,  у якому платник податків перебуває на обліку, та терміну, 
до  якого  платник податків перебуває на обліку в органі державної 
податкової   служби   за   попереднім   місцезнаходженням  (місцем 
проживання),  що  відповідає  одній із дат: { Пункт 10.1 розділу X 
доповнено  новим  абзацом  згідно  з Наказом Міністерства фінансів 
N 1146 ( z2013-12 ) від 06.11.2012 }
     спливу одного місяця після  отримання  зазначеним  податковим 
органом   даних  про  зміну  місцезнаходження  (місця  проживання) 
платника податків,  якщо  відповідно  до  підпункту  10.1.4  цього 
пункту  відсутні  підстави  для  продовження строку перебування на 
обліку такого платника податків у  цьому  органі  або  якщо  такий 
строк  є  меншим  за один місяць; { Пункт 10.1 розділу X доповнено 
новим  абзацом  згідно  з  Наказом  Міністерства  фінансів  N 1146 
(  z2013-12  )  від  06.11.2012 }
     спливу п\’яти  робочих  днів,  що  настають  за  датою  спливу 
строку,  на  який  було  продовжено  строк  перебування  на обліку 
платника податків з підстав,  визначених у підпункті 10.1.4  цього 
пункту, та якщо такий строк є більшим за один місяць. { Пункт 10.1 
розділу  X  доповнено  новим абзацом згідно з Наказом Міністерства 
фінансів N 1146 ( z2013-12 ) від 06.11.2012 }
     Такі самі відомості орган державної податкової служби передає 
у  разі  зміни  (зменшення,  збільшення,  повторного  продовження) 
строку перебування на обліку платника податків в органі  державної 
податкової   служби   за   попереднім   місцезнаходженням  (місцем 
проживання)  платника  податків.  { Пункт 10.1 розділу X доповнено 
новим  абзацом  згідно  з  Наказом  Міністерства  фінансів  N 1146 
( z2013-12 ) від 06.11.2012 }
     10.1.1. Процедури      переведення      платника     податків 
розпочинаються та проводяться органами державної податкової служби 
при надходженні хоча б одного з таких документів:
     відомостей державного  реєстратора  про  внесення   змін   до 
відомостей   про   місцезнаходження  (місце  проживання)  платника 
податків;
     заяви  за  ф.  N  1-ОПП  або  за  ф.  N 5-ОПП ( za562-11 ) із 
позначкою  \”Зміни\”, поданих платником податків до органу державної 
податкової  служби  за  новим  місцезнаходженням.  {  Абзац третій 
підпункту  10.1.1  пункту  10.1  розділу  X  із змінами, внесеними 
згідно  з  Наказом  Міністерства  фінансів  N 427 ( z0634-13 ) від 
27.03.2013 }
     10.1.2. Платники податків зобов\’язані протягом 10 календарних 
днів від дня реєстрації зміни місцезнаходження (місця проживання), 
пов\’язаної із   зміною   адміністративно-територіальної   одиниці, 
подати  до   органу   державної   податкової   служби   за   новим 
місцезнаходженням  (місцем проживання) заяву за ф.  N 1-ОПП або за 
ф. N 5-ОПП ( za562-11 ).
     10.1.3. У  разі отримання органом державної податкової служби 
за новим місцезнаходженням (місцем проживання)  платника  податків 
документів   або  відомостей  про  зміну  місцезнаходження  (місця 
проживання) платника податків такий орган протягом десяти  робочих 
днів  від  дня  отримання  документів  або відомостей направляє до 
органу державної податкової служби за попереднім місцезнаходженням 
(місцем  проживання)  інформаційний лист та копії таких документів 
або відомостей.  Про направлення листа робиться  позначка  у  полі 
\”Примітка\” в журналі за ф. N 2-ОПП (за ф. N 7-ОПП).
     10.1.4. В органі державної податкової  служби  за  попереднім 
місцезнаходженням  (місцем проживання) термін перебування платника 
податків на обліку повинен бути продовжений до:
     закінчення поточного  бюджетного року у разі реєстрації зміни 
місцезнаходження суб\’єкта господарювання – платника податків, яким 
згідно з  частиною  восьмою  статті  45 Бюджетного кодексу України 
( 2456-17 ) сплата визначених  законодавством  податків  і  зборів 
після   такої   реєстрації   здійснюється  за  місцем  попередньої 
реєстрації до закінчення поточного бюджетного періоду;
     закінчення документальної   перевірки   та   узгодження   сум 
грошових зобов\’язань  за  її  результатами,  якщо  перевірка  була 
розпочата  або призначена та орган державної податкової служби вже 
повідомив платника податків про її проведення;
     повернення надміру    сплачених    платежів,    контроль   за 
справлянням яких здійснюють органи  державної  податкової  служби, 
або  їх відшкодування платнику податків,  якщо останній відповідно 
до поданих заяв чи  податкових  декларацій  (звітів,  розрахунків) 
претендує  та  має  право  на таке повернення чи відшкодування,  і 
термін повернення переплати чи відшкодування настав;
     закінчення процедур    судового   оскарження   сум   грошових 
зобов\’язань або закінчення процедур  адміністративного  оскарження 
сум   грошових   зобов\’язань  та  спливу  місячного  строку  після 
закінчення   процедур   адміністративного   оскарження,   якщо   в 
результаті  таких  процедур  органами  державної податкової служби 
прийнято рішення  про  повне  або  часткове  незадоволення  скарги 
платника податків.
     10.1.5. Орган  державної  податкової  служби  за   попереднім 
місцезнаходженням  (місцем проживання) платника податків формує та 
направляє  до  органу  державної  податкової   служби   за   новим 
місцезнаходженням  (місцем  проживання)  платника  податків  пакет 
документів для взяття на облік такого платника податків протягом:
     п\’яти робочих  днів  після  спливання  строку,  на  який було 
продовжено  перебування  на  обліку  платника  податків  згідно  з 
підпунктом  10.1.4  цього пункту,  та якщо такий строк був більшим 
одного місяця;
     місяця після  отримання  документів  або  відомостей згідно з 
підпунктом 10.1.1 чи підпунктом 10.1.3  цього  пункту  –  в  інших 
випадках.
     Пакет документів включає:
     три заповнених   примірники   повідомлення   про   взяття  на 
облік/зняття з  обліку  платника  податків  у  зв\’язку  зі  зміною 
місцезнаходження (місця проживання) за ф. N 11-ОПП (додаток 12);
     реєстраційну частину  облікової  справи   платника   податків 
(з описом) за весь період існування платника податків;
     звітну частину облікової справи платника податків (з описом), 
укомплектовану  податковими деклараціями (звітами,  розрахунками), 
копіями   актів   або   довідок   за   результатами   камеральних, 
документальних (планових або позапланових;  виїзних або невиїзних) 
та  фактичних  перевірок  та  іншими  документами  справи,   строк 
зберігання яких не сплив;
 довідку про стан розрахунків платника податків з бюджетом;
     роздруковану облікову   картку   платника   податків   (повні 
реєстраційні відомості) з  районного  рівня  Єдиного  банку  даних 
юридичних осіб чи Реєстру самозайнятих осіб;
     дані про контрольно-перевірочну роботу;
     документи щодо  заходів із забезпечення погашення податкового 
боргу, якщо платник податків має податковий борг;
     інформацію щодо адміністративного або судового оскарження сум 
грошових зобов\’язань  та  судових  справ  між  органами  державної 
податкової служби і платником податків за останні три роки.
     Перелік документів,   що   направляються,   зазначається    у 
супровідному   листі.   Документи   направляються   або   поштовим 
відправленням з  оголошеною  цінністю  з  описом  вкладення  та  з 
рекомендованим  повідомленням  про їх вручення,  або доставляються 
нарочно  працівником  органу  державної   податкової   служби   та 
передаються   під   розпис   до   підрозділу,  відповідального  за 
організацію документообігу органу державної податкової  служби  за 
новим  місцезнаходженням  (місцем  проживання)  платника податків. 
Документи не можуть бути  передані  безпосередньо  через  платника 
податків чи інших третіх осіб.
     У разі  неможливості   складання   або   надання   документа, 
передбаченого  нормативно-правовими  актами,  у  зв\’язку зі зміною 
місцезнаходження (місця проживання) платника  податків  формується 
довідка  у  довільній формі про неможливість складання або надання 
такого документа. Довідка долучається до облікової справи платника 
податків, яка передається до органу державної податкової служби за 
новим місцезнаходженням (місцем проживання) платника податків.
     Якщо за попереднім місцем обліку не проводилась документальна 
планова перевірка  платника  податків,  то  від  органу  державної 
податкової служби    за   попереднім   місцезнаходженням   (місцем 
проживання)  до  органу   за   новим   місцезнаходженням   (місцем 
проживання)  платника податків надсилається повідомлення,  у якому 
зазначається, що така перевірка не проводилась і з яких причин, та 
надається   інформація  про  документальні  позапланові  перевірки 
такого платника податків.
     Дані про   направлення   повідомлення   за  ф.  N  11-ОПП  та 
документів платника  податків  заносяться  до  журналу  реєстрації 
заяв,  повідомлень,  інших  документів  про припинення чи зняття з 
обліку платників податків за ф.  N 6-ОПП (додаток 13),  а також до 
Єдиного  банку  даних  юридичних  осіб або до Реєстру самозайнятих 
осіб.
     10.1.6. Протягом   п\’яти   робочих   днів  після  надходження 
облікової справи та документів згідно з  підпунктом  10.1.5  цього 
пункту    орган    державної    податкової    служби    за   новим 
місцезнаходженням (місцем проживання) платника  податків  здійснює 
взяття його на облік, про що вносить відповідні зміни до облікової 
справи,  Єдиного  банку  даних  юридичних  осіб  або  до   Реєстру 
самозайнятих   осіб.   Відмітки  про  взяття  на  облік  за  новим 
місцезнаходженням (місцем проживання)  проводяться  в  журналі  за 
ф. N 2-ОПП (за ф. N 7-ОПП).
     Дані про взяття  на  облік  вносяться  до  трьох  примірників 
повідомлень  за  ф.  N 11-ОПП,  із яких два примірники повідомлень 
направляються до органу державної податкової служби за  попереднім 
місцезнаходженням (місцем проживання).
     До взяття на  облік  платника  податків  в  органі  державної 
податкової  служби  за новим місцезнаходженням (місцем проживання) 
він сплачує податки,  збори,  подає податкові  декларації  (звіти, 
розрахунки)   та  виконує  інші  обов\’язки  платника  податків  за 
попереднім місцезнаходженням (місцем проживання).
     Дані  про  взяття  на облік платника податків, відомості щодо 
якого  містяться  в  Єдиному  державному  реєстрі,  передаються до 
Єдиного  державного  реєстру  у  день  взяття  на  облік  в органі 
державної  податкової  служби  за  новим місцезнаходженням (місцем 
проживання)  із  зазначенням:  дати та номера запису про взяття на 
облік, назви та ідентифікаційного коду органу державної податкової 
служби,  у  якому  платника  податків  взято  на облік. { Підпункт 
10.1.6  пункту  10.1  розділу  X  доповнено новим абзацом згідно з 
Наказом Міністерства фінансів N 1146 ( z2013-12 ) від 06.11.2012 }
     Після  взяття  на  облік  платника податків для якого законом 
установлені  особливості  його  державної  реєстрації та відомості 
щодо якого не містяться в Єдиному державному реєстрі та повернення 
ним  довідки  за  ф. N 4-ОПП, виданої за попереднім місцем обліку, 
орган  державної  податкової служби видає такому платнику податків 
нову  довідку  за  ф. N 4-ОПП у порядку, встановленому пунктом 9.4 
розділу  IX  цього Порядку. { Абзац п\’ятий підпункту 10.1.6 пункту 
10.1 розділу X із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства 
фінансів N 1146 ( z2013-12 ) від 06.11.2012 }
     10.1.7. Після надходження повідомлення  за  ф.  N  11-ОПП  із 
зазначенням  дати  взяття  на  облік  платника  податків  за новим 
місцезнаходженням (місцем проживання) орган  державної  податкової 
служби   за   попереднім   місцезнаходженням  (місцем  проживання) 
протягом двох робочих днів знімає з обліку  платника  податків  та 
формує  і  надсилає до органу державної податкової служби за новим 
місцезнаходженням (місцем проживання) в електронному вигляді:
     картки особових  рахунків  платника  податків у встановленому 
порядку;
     копії податкових  декларацій  (звітів,  розрахунків) платника 
податків за три звітні роки, включаючи поточний;
     дані про контрольно-перевірочну роботу.
     Інформація про зняття з обліку  вноситься  до  Єдиного  банку 
даних юридичних осіб або до Реєстру самозайнятих осіб.
     Один примірник повідомлення за  ф.  N  11-ОПП  із  заповненим 
третім  розділом  протягом двох робочих днів після зняття з обліку 
платника податків  надсилається  до  органу  державної  податкової 
служби за новим місцезнаходженням (місцем проживання).
     В органі   державної   податкової   служби   за    попереднім 
місцезнаходженням  (місцем проживання) зберігаються протягом трьох 
років з моменту зняття з обліку такі документи:
     другий примірник повідомлення за ф. N 11-ОПП;
     копія супровідного листа та описи облікової справи;
     документи (повідомлення)  про  вручення  (доставку) облікової 
справи  та  документів  платника  податків  до  органу   державної 
податкової служби за новим місцезнаходженням (місцем проживання);
     роздруковані органом державної податкової служби відомості  з 
реєстраційної   картки,   надані   державним   реєстратором,  щодо 
реєстрації  зміни  місцезнаходження  (місця   проживання)   та/або 
повідомлення   органу   державної   податкової   служби  за  новим 
місцезнаходженням  (місцем  проживання),  що  надійшло  згідно   з 
підпунктом 10.1.3 цього пункту;
     копії інформаційних  листів,   що   направлялись   згідно   з 
підпунктом 10.1.5 цього пункту;
     примірники актів звірок з платником податків,  що проводились 
у  зв\’язку  із переведенням платника податків на обслуговування до 
органу державної  податкової  служби  за  новим  місцезнаходженням 
(місцем проживання).
     10.1.8. Облік платника податків,  строк перебування на обліку 
в    органі    державної    податкової    служби   за   попереднім 
місцезнаходженням  якого   був   продовжений   після   зміни   ним 
місцезнаходження   (місця  проживання),  що  пов\’язано  із  зміною 
адміністративно-територіальної одиниці, здійснюється з урахуванням 
таких особливостей.
     За  зверненням  такого  платника  податків, для якого законом 
установлені  особливості  його  державної  реєстрації та відомості 
щодо  якого  не  містяться  в  Єдиному  державному  реєстрі, орган 
державної  податкової  служби,  в  якому  він перебуває на обліку, 
видає  нову  довідку  за  ф.  N  4-ОПП  замість  старої у порядку, 
визначеному  пунктом 9.4 розділу IX цього Порядку. У новій довідці 
вказуються  відомості  про  платника  податків та строк її дії, що 
відповідає  двадцятому  дню,  наступному за днем завершення строку 
перебування  на обліку платника податків. { Абзац другий підпункту 
10.1.8  пункту  10.1  розділу  X  із  змінами,  внесеними згідно з 
Наказом Міністерства фінансів N 1146 ( z2013-12 ) від 06.11.2012 }
     У разі   отримання   органом   державної   податкової  служби 
відомостей про внесення будь-яких записів  до  Єдиного  державного 
реєстру   відносно   такого   платника  податків  орган  державної 
податкової  служби,  який  отримав  такі  відомості,  зобов\’язаний 
передати  ці  відомості  до органу державної податкової служби,  у 
якому продовжено строк перебування на обліку платника податків, не 
пізніше  наступного  робочого  дня від дня надходження відповідних 
відомостей.
     Якщо протягом строку, на який продовжено строк перебування на 
обліку платника податків,  приймається рішення про його припинення 
(ліквідацію),  процедури  зняття з обліку такого платника податків 
проводяться  та  завершуються  тим  органом  державної  податкової 
служби,  у  якому  платник  податків перебував на обліку на момент 
внесення відповідного запису до  Єдиного  державного  реєстру.  Те 
саме стосується платника податків,  якого визнано банкрутом і щодо 
якого  відкрито ліквідаційну процедуру, а також платника податків, 
який  перебуває  на  обліку  в  спеціалізованому  органі державної 
податкової  служби,  що  здійснює  податкове супроводження великих 
платників податків. { Абзац четвертий підпункту 10.1.8 пункту 10.1 
розділу  X  із  змінами,  внесеними  згідно з Наказом Міністерства 
фінансів N 986 ( z1861-12 ) від 11.09.2012 }
     Платник податків,  який  перебуває  у процесі припинення,  не 
може бути переведений на обслуговування до іншого органу державної 
податкової   служби   за   винятком   випадків  реорганізації  або 
ліквідації органу державної податкової служби.
     У разі   якщо   протягом  строку,  на  який  було  продовжено 
перебування  на  обліку   платника   податків,   орган   державної 
податкової   служби   за   попереднім   місцезнаходженням  отримує 
документи про порушення справи  про  банкрутство  такого  платника 
податків,  таким  органом  державної  податкової  служби  має бути 
призначена  та  проведена  документальна   позапланова   перевірка 
відповідно  до  пункту 11.2 розділу XI цього Порядку.  До участі в 
перевірці може бути залучений орган державної податкової служби за 
новим місцезнаходженням. 
     10.2. Якщо     відповідно     до     критеріїв,    визначених 
підпунктом 14.1.24 пункту 14.1 статті 14 розділу I,  та  згідно  з 
пунктом  64.7  статті  64  глави  6 розділу II Податкового кодексу 
України (  2755-17  )  центральним  органом  державної  податкової 
служби  в  установленому  порядку  платника  податків  включено/не 
включено до Реєстру великих платників податків на  наступний  рік, 
внаслідок  чого змінюється основне місце обліку платника податків, 
органи державної податкової служби здійснюють  переведення  такого 
платника   податків   до/з   спеціалізованого   органу   державної 
податкової служби чи іншого органу державної податкової служби, що 
здійснює  податкове  супроводження  великих платників податків,  з 
урахуванням таких особливостей.
     10.2.1.  У разі отримання платником податків повідомлення про 
включення/невключення  платника  податків   до   Реєстру   великих 
платників  податків такий платник податків зобов\’язаний не пізніше 
15  листопада  поточного  року  подати  до  вказаного   у   такому 
повідомленні  органу  державної  податкової служби за новим місцем 
обліку заяву за формою N 1-ОПП ( za562-11 ) про взяття на облік  з 
початку календарного року, на який сформовано реєстр.
     Платник податків, якого включено до Реєстру великих платників 
податків на   наступний   рік,  подає  заяву  за  формою  N  1-ОПП 
(  za562-11  ) до  спеціалізованого  органу  державної  податкової 
служби,  що  здійснює  податкове  супроводження  великих платників 
податків, за самостійно обраним новим основним місцем обліку.
{  Підпункт  10.2.1  пункту  10.2  розділу  X  в  редакції  Наказу 
Міністерства фінансів N 986 ( z1861-12 ) від 11.09.2012 }
     10.2.2. Якщо платник податків не подав заяву за  ф.  N  1-ОПП 
( za562-11  ) про взяття на облік з початку календарного року,  на 
який сформовано реєстр,  до органу державної податкової служби  за 
новим місцем обліку, стосовно такого платника податків центральним 
органом державної податкової служби приймається рішення про  зміну 
основного  місця  обліку та переведення на облік у спеціалізований 
чи  інший орган державної податкової служби. Рішення направляється 
платнику  податків  та  по  одній  копії  – до відповідних органів 
державної  податкової  служби.  {  Абзац  перший  підпункту 10.2.2 
пункту  10.2  розділу  X  із  змінами,  внесеними згідно з Наказом 
Міністерства фінансів N 986 ( z1861-12 ) від 11.09.2012 }
     Після отримання  копії  рішення  про  зміну  основного  місця 
обліку  платника  податків  орган  державної  податкової служби за 
попереднім  місцем  обліку  здійснює  передачу  облікової   справи 
платника   податків  у  10-денний  строк  після  прийняття  такого 
рішення,  а орган державної  податкової  служби  за  новим  місцем 
обліку  –  взяття  на  облік  протягом  20  календарних днів після 
прийняття такого  рішення  незалежно  від  того,  отримана  чи  ні 
облікова  справа  такого  платника  податків  від органу державної 
податкової служби за його попереднім місцем обліку.
     10.2.3. Після взяття на облік платника податків, включеного / 
не   включеного  до  Реєстру  великих  платників  податків,  орган 
державної  податкової  служби  за  новим  місцем обліку протягом 5 
робочих днів направляє повідомлення за ф. N 15-ОПП (додаток 14) до 
фінансових  установ,  у  яких  відкриті  рахунки  такого  платника 
податків. { Абзац перший підпункту 10.2.3 пункту 10.2 розділу X із 
змінами,  внесеними  згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1146 
( z2013-12 ) від 06.11.2012 }
     Дані    про    взяття    на    облік    платника    податків, 
включеного/невключеного  до  Реєстру великих платників податків та 
відомості  щодо  якого  містяться  в  Єдиному  державному реєстрі, 
передаються до Єдиного державного реєстру у день взяття на облік в 
органі  державної  податкової  служби  за  новим  місцем обліку із 
зазначенням:  дати  та номера запису про взяття на облік, назви та 
ідентифікаційного коду органу державної податкової служби, у якому 
платника  податків  взято  на облік. { Підпункт 10.2.3 пункту 10.2 
розділу  X  доповнено  новим абзацом згідно з Наказом Міністерства 
фінансів N 1146 ( z2013-12 ) від 06.11.2012 }
     10.2.4. У  разі зміни місцезнаходження,  пов\’язаної із зміною 
адміністративно-територіальної одиниці,  платника  податків,  який 
зарахований  до  категорії  великих платників податків,  процедура 
зняття з обліку / взяття на облік такого платника податків:
     не проводиться,  якщо  при  зміні  місцезнаходження  платника 
податків      не      змінилось      місто      (область)       чи 
адміністративно-територіальна одиниця,  які обслуговуються органом 
державної податкової служби,  де такий платник податків  перебував 
на  обліку на дату державної реєстрації зміни місцезнаходження або 
такі  зміни  відбулися,  але  платник  податків  не виявив бажання 
змінити  спеціалізований  орган  державної  податкової  служби, що 
здійснює  податкове  супроводження  великих платників податків, де 
він  перебуває  на  обліку; { Абзац другий підпункту 10.2.4 пункту 
10.2 розділу X із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства 
фінансів N 986 ( z1861-12 ) від 11.09.2012 }
     проводиться,    якщо    змінилось    місто    (область)    чи 
адміністративно-територіальна  одиниця, які обслуговуються органом 
державної  податкової  служби, де такий платник податків перебував 
на  обліку  на дату державної реєстрації зміни місцезнаходження та 
платник  податків  виявив  бажання  перейти  на  обслуговування до 
нового  спеціалізованого  органу  державної  податкової служби, що 
здійснює   податкове  супроводження  великих  платників  податків. 
{  Абзац третій підпункту 10.2.4 пункту 10.2 розділу X із змінами, 
внесеними   згідно   з   Наказом   Міністерства   фінансів  N  986 
( z1861-12 ) від 11.09.2012 }
     У  другому  випадку  зняття з обліку/взяття на облік великого 
платника  податків   здійснюється   за   загальними   процедурами, 
визначеними  цим  Порядком.  При  цьому  взяття  на  облік  такого 
платника  податків  здійснюється   в   самостійно   обраному   ним 
спеціалізованому  органі державної податкової служби,  що здійснює 
податкове   супроводження  великих  платників  податків.  {  Абзац 
четвертий підпункту 10.2.4 пункту 10.2 розділу X в редакції Наказу 
Міністерства фінансів N 986 ( z1861-12 ) від 11.09.2012 } 
     10.3. У разі  якщо  платник  податків  здійснює  господарську 
діяльність   через  виробничі  та  функціональні  підрозділи,  які 
знаходяться  на  території  іншої   адміністративно-територіальної 
одиниці, ніж місцезнаходження платника податків, центральний орган 
державної податкової служби відповідно до інформації за отриманими 
ліцензіями (торговими патентами,  дозволами) може прийняти рішення 
щодо зміни основного місця  обліку  платника  податків  та  обліку 
такого платника податків за місцезнаходженням таких підрозділів.
     Таке рішення  приймається  за   поданням   органу   державної 
податкової   служби   за  місцезнаходженням  платника  податку  чи 
місцезнаходженням зазначених підрозділів.
     Органи державної  податкової  служби  здійснюють  переведення 
такого платника податків у  порядку,  встановленому  пунктом  10.1 
цього розділу, з урахуванням таких особливостей:
     10.3.1. Переведення   платника   податків   здійснюється   на 
підставі  рішення  центрального органу державної податкової служби 
про зміну основного місця обліку платника податків.
     10.3.2. Орган державної податкової служби, що ініціював зміну 
основного  місця  обліку  платника   податків,   після   прийняття 
центральним  органом державної податкової служби рішення про зміну 
основного  місця  обліку платника податків протягом 5 робочих днів 
інформує  про  це  такого  платника  податків  шляхом  направлення 
повідомлення за ф. N 15-ОПП.
{  Підпункт  10.3.2  пункту  10.3  розділу X із змінами, внесеними 
згідно  з  Наказом  Міністерства  фінансів N 1146 ( z2013-12 ) від 
06.11.2012 }
     10.3.3. Після взяття на облік за новим  місцем  обліку  орган 
державної  податкової  служби  за  новим  місцем обліку протягом 5 
робочих  днів  направляє повідомлення за ф. N 15-ОПП до фінансових 
установ, у яких відкриті рахунки платника податків.
     Дані  про  взяття  на облік платника податків, відомості щодо 
якого  містяться  в  Єдиному  державному  реєстрі,  передаються до 
Єдиного  державного  реєстру  у  день  взяття  на  облік  в органі 
державної податкової служби за новим місцем обліку із зазначенням: 
дати   та   номера   запису   про   взяття   на  облік,  назви  та 
ідентифікаційного коду органу державної податкової служби, у якому 
платника  податків  взято  на облік. { Підпункт 10.3.3 пункту 10.3 
розділу  X  доповнено  новим абзацом згідно з Наказом Міністерства 
фінансів N 1146 ( z2013-12 ) від 06.11.2012 }
{  Підпункт  10.3.3  пункту  10.3  розділу X із змінами, внесеними 
згідно  з  Наказом  Міністерства  фінансів N 1146 ( z2013-12 ) від 
06.11.2012 } 
     10.4. У  разі  ліквідації  чи  реорганізації органу державної 
податкової служби,  адміністративно-територіальної реформи,  зміни 
меж адміністративних одиниць (районів,  міст) чи інших, незалежних 
від  платника  податків   об\’єктивних   причин,   унаслідок   яких 
змінюється    орган   державної   податкової   служби,   в   якому 
обліковується  платник  податків,  здійснюються  зняття  з  обліку 
платника  податку  в  одному органі державної податкової служби та 
взяття на облік в іншому відповідному органі державної  податкової 
служби з урахуванням таких особливостей:
     10.4.1. У  таких  випадках  переведення  платників   податків 
здійснюється  на  підставі  переліку платників податків,  стосовно 
яких змінюється місце обліку,  затвердженого  відповідним  органом 
державної податкової служби вищого рівня.
     10.4.2. У  10-денний  строк   після   затвердження   переліку 
платників податків, які підлягають зняттю з обліку в одному органі 
державної податкової служби та взяттю на  облік  в  іншому,  орган 
державної   податкової   служби,  з  якого  переводяться  платники 
податків,  передає до органу державної податкової служби за  новим 
місцем обліку такі документи та інформацію:
     реєстраційні частини облікових справ платників податків;
     звітні частини облікових справ платників податків;
     частини Єдиного  банку  даних  юридичних  осіб   та   Реєстру 
самозайнятих  осіб,  електронних баз даних:  податкової звітності, 
карток  особових  рахунків,  результатів   контрольно-перевірочної 
роботи та інших баз даних і податкових реєстрів.
     Передача здійснюється за  окремими  актами  прийому-передачі, 
які  складаються  у  трьох  примірниках  –  по  одному для органів 
державної  податкової  служби  та  один  для  відповідного  органу 
державної податкової служби вищого рівня.
     10.4.3. Інформація про зміну місця обліку платників  податків 
доводиться  до  відома  платників податків та фінансових установ у 
10-денний строк після затвердження  переліку  платників  податків, 
які   підлягають   зняттю  з  обліку  в  одному  органі  державної 
податкової служби та взяттю на облік в іншому.
     Документи, видані  платнику  податків  згідно  з цим Порядком 
ліквідованим  чи  реорганізованим  органом  державної   податкової 
служби,  залишаються  чинними  до  моменту виникнення змін у даних 
платника податку, що вказуються у таких документах.
     Дані  про  зміну  місця  обліку платників податків, відомості 
щодо  яких  містяться в Єдиному державному реєстрі, передаються до 
Єдиного  державного  реєстру  у  день  взяття  на  облік  в органі 
державної податкової служби за новим місцем обліку із зазначенням: 
дати   та   номера   запису   про   взяття   на  облік,  назви  та 
ідентифікаційного коду органу державної податкової служби, у якому 
платника  податків  взято  на облік. { Підпункт 10.4.3 пункту 10.4 
розділу  X  доповнено  новим абзацом згідно з Наказом Міністерства 
фінансів N 1146 ( z2013-12 ) від 06.11.2012 } 
     10.5.  У  разі  переведення на обслуговування з одного органу 
державної  податкової  служби  до іншого (взяття на облік/зняття з 
обліку)  платника  податків  – інвестора (оператора) за угодою про 
розподіл  продукції,  уповноваженої особи за договором про спільну 
діяльність,  управителя майна одночасно здійснюється і зміна місця 
обліку  відповідної  угоди  про  розподіл  продукції, договору про 
спільну діяльність, договору управління майном.
     Якщо згідно  з законодавством та умовами договору про спільну 
діяльність   сторонами   договору   новою   уповноваженою   особою 
призначається учасник договору,  який перебуває на обліку в органі 
державної податкової служби  іншому,  ніж  попередня  уповноважена 
особа,  то проводиться зміна місця обліку такого договору протягом 
місяця після отримання документів про зміну уповноваженої особи. 
{  Пункт  10.5  розділу  X  із змінами, внесеними згідно з Наказом 
Міністерства фінансів N 427 ( z0634-13 ) від 27.03.2013 } 

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code