АКТ про встановлення факту ведення нерезидентом господарської діяльності через постійне представництво | Адвокат Прокопенко Вадим, г. Киев

АКТ про встановлення факту ведення нерезидентом господарської діяльності через постійне представництво

АКТ про встановлення факту ведення нерезидентом господарської діяльності через постійне представництво

  ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Державної податкової
адміністрації України
23.12.2010 N 998

АКТ
про встановлення факту ведення нерезидентом
господарської діяльності через постійне
представництво на території України
без взяття на податковий облік

від ___________ 20__ року N _______
Повне найменування нерезидента (українською та іноземною
мовами) ___________________________________________________________________________________________________________________________,
місцезнаходження ________________________________________________,
країна __________________________________________________________,
ідентифікаційний ------------------------------------- код нерезидента | | | | | | | | | | | | | у країні резиденції -------------------------------------
здійснював у період з ___ по _____ на території України діяльність__________________________________________________________________
(зазначаються предмет, номер та дата договору)
_________________________________________________________________,
яка відповідно до ________________________________________________
(зазначається пункт, стаття відповідної Конвенції,

__________________________________________________________________
укладеної з певною країною щодо уникнення
подвійного оподаткування та попередження
_________________________________________________________________,
ухилень від сплати податків стосовно доходів і майна)
утворює постійне представництво.
Сума отриманого нерезидентом доходу від ведення господарської
діяльності на території України складає _________________ гривень. Сума оподатковуваного прибутку, визначеного органом державної
податкової служби, відповідно до абзацу третього пункту 160.8
статті 160 Податкового кодексу України, складає _________ гривень. Сума несплаченого податку складає __________________ гривень.
Керівник органу
державної податкової служби __________ _____________________
(підпис) (П.І.Б.)

You need to enable cookies in your web browser before you can post a comment. After enabling cookies, please reload/refresh this page before continuing. Thank you.

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code