АКТ про встановлення факту ведення нерезидентом господарської діяльності через постійне представництво

АКТ про встановлення факту ведення нерезидентом господарської діяльності через постійне представництво

  ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Державної податкової
адміністрації України
23.12.2010 N 998

АКТ
про встановлення факту ведення нерезидентом
господарської діяльності через постійне
представництво на території України
без взяття на податковий облік

від ___________ 20__ року N _______
Повне найменування нерезидента (українською та іноземною
мовами) ___________________________________________________________________________________________________________________________,
місцезнаходження ________________________________________________,
країна __________________________________________________________,
ідентифікаційний ------------------------------------- код нерезидента | | | | | | | | | | | | | у країні резиденції -------------------------------------
здійснював у період з ___ по _____ на території України діяльність__________________________________________________________________
(зазначаються предмет, номер та дата договору)
_________________________________________________________________,
яка відповідно до ________________________________________________
(зазначається пункт, стаття відповідної Конвенції,

__________________________________________________________________
укладеної з певною країною щодо уникнення
подвійного оподаткування та попередження
_________________________________________________________________,
ухилень від сплати податків стосовно доходів і майна)
утворює постійне представництво.
Сума отриманого нерезидентом доходу від ведення господарської
діяльності на території України складає _________________ гривень. Сума оподатковуваного прибутку, визначеного органом державної
податкової служби, відповідно до абзацу третього пункту 160.8
статті 160 Податкового кодексу України, складає _________ гривень. Сума несплаченого податку складає __________________ гривень.
Керівник органу
державної податкової служби __________ _____________________
(підпис) (П.І.Б.)

Leave a Reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code